Onlio zvítězilo v tendru Správy železniční dopravní cesty na nové portálové řešení

Správa železniční dopravní cesty provozující kritickou dopravní infrastrukturu státu podléhající zákonu o kybernetické bezpečnosti si vybrala jako dodavatele pro svůj nový redakční systém a provoz portálové platformy Liferay společnost Onlio. V náročném výběrovém řízení muselo Onlio ve své roli systémového integrátora prokázat širokou škálu technických kvalifikačních předpokladů včetně dostatečného personálního zázemí a dosavadních zkušeností s velmi rozsáhlými implementacemi. Migrace ze současného prostředí a spuštění nového redakčního systému by mělo proběhnout do konce letošního roku.

Praha, 13. července 2017 – Správa železniční dopravní cesty vyhlásila v lednu 2017 veřejné zakázky na nový redakční systém a provozovatele portálové platformy Liferay. Velmi náročným požadavkům zahrnujícím na desítku specializovaných pozic včetně vysoce zkušených Java vývojářů nejlépe vyhověla společnost Onlio.

Součástí zakázky je nejen samotný redakční systém postavený na Liferay, návrh samostatných modulů redakčního systému, úprava vzhledu a zapracování obsahu pro stránky www.szdc.cz, ale také integrace Liferay portálu do současné infrastruktury, migrace současného prostředí na novou platformu, dlouhodobá údržba i komplexní podpora. Společnost Onlio v tendru SŽDC prokázala své dlouholeté zkušenosti v návrzích komplikované portálové architektury i její zprovoznění na nové platformě.  Nedílnou součástí dodávky je projektové řízení celé zakázky včetně příprav detailní dokumentace. Společnost Onlio v průběhu realizace maximálně využije své odborné znalosti a dosavadní zkušenosti, na základě kterých jsou vývojáři společnosti držiteli certifikace Liferay 6.2 Certified Professional Developer.

Kvalitní webový portál a jeho správa pro nás představuje významnou podporu v naplňování naší zákonem dané role a musíme tak mít jistotu, že vyhoví všem našim stávajícím i budoucím požadavkům,“ říká Stanislav Švarc, ředitel odboru informatiky Správy železniční dopravní cesty. „Vítězná společnost navrhne novou podobu redakčního systému, kterou bude následně i provozovat, a zároveň vytvoří metodiku, podle které se bude řídit provoz celé portálové platformy. Tento metodický a odborný dohled od společnosti, která prošla nejúspěšněji náročnými kvalifikačními požadavky v zadávacím řízení, pro nás bude významnou pomocí v našich plánech při rozšiřování i provozu portálového řešení.“

Vítězství v tendru Správy železniční dopravní cesty je potvrzením správnosti naší strategie orientovat se na maximální naplňování oprávněných očekávání zákazníků za využití nejmodernějších technologií,“ dodává Jiří Voves, předseda představenstva společnosti Onlio. „Výsledkem zakázky bude nový webový portál, který nabídne pokročilou funkcionalitu a umožní Správě železniční dopravní cesty efektivně působit v digitálním věku.

Předpokládaný termín realizace zakázky na nový portál je prosinec 2017.

O společnosti Onlio, a.s.

Onlio je předním leaderem na trhu softwarových řešení typu DMS pod vlastní značkou eDoCat. Řešení eDoCat DMS získalo řadu ocenění a mnoho spokojených klientů, ať v provozu na serverech klienta, nebo jako cloudová služba. Společnost je též dlouhodobým hráčem na trhu komplexních dodávek vysoce profesionálních webových prezentací, sofistikovaných portálů a jejich integrací. Třetí oblastí našeho zájmu je Atlassian, kde jsme jediný platinový partner v České republice. Atlassian vám pomůže s precizním řízením firmy a detailními informacemi pro vedení o stavu interních i externích úkolů. Je volbou helpdeskově orientovaných firem, přes projektové řízení nebo procesně orientovaných společností.

V neposlední řadě je společnost Onlio připravena vyhovět požadavkům klientů na integraci i stávajících řešení a v každodenním provozu je schopna poskytnout excelentní podporu a rozvoj softwaru. Více na www.onlio.com.

O společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vznikla dne 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. SŽDC hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu.

SŽDC je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení.