V Brně zasedá Evropský parlament mládeže. Debatuje zde 300 účastníků ze 40 zemí

Město Brno je hostitelským městem 85. Mezinárodního zasedání European Youth Parliament, které probíhá od 19. do 30. července 2017 a účastní se jej více než 300 studentů ze 40 evropských zemí; jedná se tak o největší konferenci svého druhu v Evropě. European Youth Parliament (EYP) představuje studentskou celoevropskou síť mimoškolní vzdělávací organizace, která již po 30 let umožňuje studentům osobnostní rozvoj.

Na účastníky čeká bohatý program, který rozvine především jejich komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, práci v týmu a kritické myšlení. Oficiálním jazykem konference je angličtina, ve které budou studenti po celou dobu jednat. Diskutovaná témata budou spojena s mottem zasedání ‚Seeking the heart of Europe’ („Hledáme srdce Evropy“), které reflektuje především význam aktivního občanství v každodenním životě, důležitost spolupráce k dosažení společných cílů a objevování kultury či památek střední Evropy.

Hlavní náplní je práce v tzv. komisích, ve kterých studenti diskutují nad aktuálním problémem evropského či globálního charakteru, hledají možná východiska a společně vytvoří rezoluci – dokument shrnující daný problém a návrh řešení. „Na jednu stranu je práce v komisích skvělou příležitostí vzájemně se poznat a spřátelit s ostatními, avšak je i šancí prohloubit své znalosti daného tématu,“ řekla Natalia Drozd, mezinárodní organizátorka zasedání z Ukrajiny. Jednotlivé rezoluce pak prezentují před všemi účastníky na Valném shromáždění. Ty, které úspěšně projdou hlasováním, jsou následně předány k reflexi osobám s rozhodovací pravomocí, kupř. vládě České republiky, europoslancům a eurokomisařům.
„Takováto možnost nám přináší důležitou lekci o tom, jak být více tolerantní, chápající, rozumní a zároveň lépe uspořádaní – to vše díky práci v týmu, aktivní diskusi a sdílení znalostí,“ dodala Natalia.

Nad akcí převzali záštitu členka Evropské komise Věra Jourová, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a primátor města Brna Petr Vokřál. Díky spolupráci se třemi místními univerzitami – Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokým učením technickým v Brně – získává akce i výrazný akademický rozměr. „Mladí lidé se díky podobným akcím seznámí s názory svých vrstevníků z celé Evropy a zjistí, že evropská spolupráce spočívá v dialogu a toleranci. Podporuji proto mezinárodní diskuse mladých Evropanů o aktuálních tématech, protože právě oni budou jednou rozhodovat o budoucím směřování Evropy,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Důležitým aspektem konference je inspirace k aktivnímu občanství, které je vyčleněna i samostatná část doprovodného programu. Ta je pořádána za podpory Nadace Karla Janečka a během ní budou mít účastníci možnost vyslechnout si zajímavé příběhy a diskutovat na téma aktivního občanství na lokální, národní i nadnárodní úrovni. Dále budou mít účastníci také v průběhu tohoto doprovodného programu možnost vytvořit vlastní projekt, který určitým způsobem obohatí či zlepší naši společnost. Konkrétní projekty budou zařazeny do soutěže s využitím metody hlasování Demokracie 21, přičemž vítězný projekt obdrží finanční podporu v rámci realizace po skončení zasedání.

V České republice je EYP zastoupeno spolkem Evropský parlament mládeže v ČR, z.s., fungujícím od roku 1998, který ročně zapojí 2 500 studentů, organizuje desítky akcí a je tak významným aktérem mimoškolního vzdělávání v České republice. „Ze všeho nejdůležitější je fakt, že EYP je vzdělávací organizace. Poskytuje delegátům platformu, aby se mohli dozvědět více o Evropské unii, mohli vyjádřit své názory a potkat sobě podobné lidi z celé Evropy,“ vysvětluje Vivek Gathani, předseda zasedání ze Spojeného království. Konkrétně za přípravou 85. Mezinárodního zasedání EYP – Brno 2017 stojí dobrovolníci, kteří jsou dlouholetými členy EYP a mají s koordinací podobných akcí bohaté zkušenosti. „Během mých let v EYP jsem měl šanci naučit se o sobě ohromné množství věcí a stát se nejen lepším lídrem, ale také lepším člověkem,“ dodal Gathani.