Na Smart Business festival 2017 přiletí americký elitní futurista Martin Ford

28. srpna 2017 – Třetí ročník Smart Business Festivalu, který proběhne ve dnech 24.-25. řijna 2017, nabídne návštěvníkům skutečný skvost. Do Prahy zavítá elita v oboru inovací a robotiky, americký futurista Martin Ford. Americký expert zaměřující se na dopady umělé inteligence a robotiky na společnost a ekonomiku je autorem dvou knih, které se zabývají efektem automatizace a jejího potenciálu pro strukturální nezaměstnanost a dramaticky se zvyšující sociální nerovnosti.  Záštitu festivalu letos udělil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech. Akce se stejně jako v minulých letech koná v rámci European SME Weeku 2017 pod záštitou Evropské komise, DG Enterprise.

Stejně jako v předchozích dvou letech je Smart Business Festival určený především pro všechny podnikatele, kteří chtějí svou firmu modernizovat a inspirovat se nejnovějšími technologickými novinkami z oblasti smart byznysu. Letos pořadatelé ze sdružení CzechInno zvolili jako místo konání festivalu Hotel STEP v pražských Vysočanech.

Bezesporu největším lákadlem bude v letošním ročníku návštěva amerického experta, Martina Forda, autora knih Světla na konci tunelu: Automatizace, zrychlování technologií a ekonomika budoucnosti (2009) a Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce (2015). Právě jeho druhé dílo získalo v roce 2015 cenu Financial Times and McKinsey Business Book of the Year Award. Ford je také zakladatelem softwarové společnosti Genesis Systems se sídlem v Silicon Valley a získal akademický titul BSE v počítačovém inženýrství, Magna cum laude, na Michiganské univerzitě a je držitelem titulu MBA z UCLA’s Anderson School of Management.

„Pozváním Martina Forda chceme nastolit v Česku kvalifikovanou diskuzi o sociálních a ekonomických dopadech pokročilé digitalizace průmyslu v ČR a současně dát účastníkům Festivalu možnost setkat se a konfrontovat své názory a zkušenosti s jednou z největších celosvětových kapacit v oboru analýzy a projekce dopadů čtvrté průmyslové revoluce na podnikání i životy nás všech,“ uvedl k pozvání Martina Forda na Smart Business Festival 2017 předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Smart Business Festivalem 2017 totiž uzavíráme první, základní etapu, komunikace o tzv. Průmyslu 4.0 v ČR, kdy jsme v předchozích dvou letech zejména řešili rozvoj technologií a vysvětlovali pojmy a vzájemné souvislosti. Nyní zahajujeme etapu druhou, sofistikovanější, složitější a nepochybně delší, kdy bychom rádi s českými podnikateli, ale i s širokou veřejností, komunikovali právě o dopadech působení těchto technologií na podnikání i celou českou společnost. K tomu myšlenky a názory Martina Forda mohou posloužit jako výborné východisko, se kterým se můžeme v českých podmínkách buď ztotožnit a nebo s ním polemizovat. Je nám ctí, že právě sdružení CzechInno může být strůjcem takové debaty a srdečně zveme všechny zájemce o výměnu názorů na toto téma k návštěvě Smart Business Festivalu 2017,“ uzavírá David Kratochvíl.

Součástí Smart Business Festivalu 2017 budou krom hlavního letošního podtématu „Lid vs. roboti“ i přednášky a diskuze k tradičním šesti programovým blokům zaměřeným na materiální zdroje a technologie (blok Zdroje 4.0), práci s lidskými zdroji (blok Lidé pro novou éru a nová éra lidem), nové marketingové a obchodní modely (blok Obchodní modely a marketing budoucnosti), tipy na chytré investice do budoucího rozvoje firem (blok Investice do budoucnosti), management (blok Futurologické poradenství) a eliminaci právních i bezpečnostních rizik (blok Právo a bezpečnost pro novou éru). Konferenční program bude stejně jako v minulých letech doprovázen expozicemi firem a institucí nabízejících chytrá řešení pro podnikání a dalším doprovodným programem. Průběžně aktualizovaný program stejně jako i další informace o Smart Business Festivalu 2017 jsou k dispozici na www.smartbusinessfestival.cz.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého podnikání a je tvúrcem unikátního systému pro prezentaci inovací v ČR. Projekt Smart Business Festival se uskutečňuje pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha a ministryně práce a je zařazen do Evropského týdne malých a středních podniků 2017 pod záštitou Evropské komise, Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Hlavními odbornými partnery jsou Česká exportní banka, Technologické centrum Akademie věd ČR jako provozovatel sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Technologická agentura ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Elektrotechnická asociace České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR.  Hlavním partnerem pro právní poradenství je společnost GÜRLICH & Co. právní poradenství. Mediálními partnery se stali Regie Radio Music, které stojí za  vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2, rádia ZET/BBC, Empresa Media, která je vydavatelem časopisu Týden, Faktor S, Marketing Sales Media,  Společnost vědeckotechnických parků ČR,  Hospodářské noviny, Ekonom,  Tiscali Media, Inovační podnikání a transfer technologií a M M Průmyslové spektrum.

Informace o činnosti sdružení CzechInno jsou k dispozici na www.czechinno.cz.