Report WEF a Deloitte: Fintechy mění pravidla hry ve finančních službách

New York/Praha, 30. srpna 2017 – Fintech společnosti zásadně změnily základy soutěže v sektoru finančních služeb, konkurenční situaci však prozatím výrazněji ovlivnit nedokázaly. Změna se přitom stává novým statem quo. Vyplývá to z nové zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) a společnosti Deloitte „Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services. Dle této nejnovější studie o budoucnosti finančních služeb představuje fintech první vlnu celé řady disruptivních sil, které toto odvětví budou formovat.

Zpráva WEF a Deloitte je vyvrcholením tříletého výzkumu transformační role fintech odvětví. „Fintechs změnily očekávání klientů a akcelerovaly tempo nástupu inovací. Položily tak základy pro další disrupci v celém odvětví,“ říká Pavel Šiška, vedoucí partner oddělení poradenství Deloitte. „Etablované finanční instituce mají v takovém prostředí možnost se rychleji rozvíjet, současně však čelí neustále novým výzvám, do hry vstupují noví, flexibilnější hráči. A není jich málo. Například v Česku je fintech prostředí velmi konkurenční. Velikost místního fintechového trhu je dle našeho odhadu 190 milionů eur, tedy zhruba 5 miliard korun.“

Řešením podle aktuální studie WEF a Deloitte může být cesta spolupráce a spojování mezi velkými finančními hráči a technologickými společnostmi přinášející inovace. Studie definuje tři zásadní faktory budoucího vývoje:

Vzestup role platforem

Rozšiřující se možnosti zákaznické volby budou mít dalekosáhlé dopady na podobu a distribuci produktů a mohou společnosti přinutit ke změně role. Distribuční platformy, které umožňují přistupovat k nabídkám různých finančních institucí prostřednictvím jednoho online kanálu, se mohou stát dominantním modelem poskytování finančních služeb. Vzestup těchto platforem, umožněných konceptem otevřeného bankovnictví, bude mít pravděpodobně za následek transformaci finančních institucí z jasně definovaných organizací na vzájemně zaměnitelné subjekty. Od poskytovatelů platforem to může vyžadovat schopnost efektivně řídit ekosystém a sladit potřeby poskytovatelů produktů s klientskou poptávkou.

Regionalizace finančních služeb

Rozdílné regulatorní priority, potřeby klientů i technologické možnosti narušují dnešní představy o narůstající finanční globalizaci a otevírají cestu regionálním podobám finančních služeb přizpůsobených lokálním podmínkám. I globální firmy potřebují odlišné strategie pro rozvinutí regionální konkurenční výhody a pro integraci s lokálními ekosystémy. Fintech firmy budou zatím pravděpodobně čelit významným překážkám, než se jim podaří se prosadit na různých trzích, ačkoli technologie dnes vstupní bariéry významně snižují. Zavedené finanční instituce tak mohou být pro fintech hráče atraktivními partnery při jejich snaze o vstup na nové trhy a při hledání příležitostí, jak rychleji expandovat.

Systémově významní technologičtí hráči

Snaha zavedených finančních institucí osvojit si dovednosti velkých technologických firem pravděpodobně povede k jejich větší závislosti právě na těchto velkých technologických firmách. S tím, jak se finanční instituce například snaží zlepšit digitální zkušenost klientů a získávat data a generovat výnosy ze zákaznických platforem, stávají se při zavádění nových či rozšiřování stávajících procesů a využívání umělé inteligence jako služby stále více závislé na cloudové infrastruktuře velkých technologických firem. Finanční instituce proto budou v úsilí získat novou konkurenční výhodu čelit nelehké volbě: stát se závislými na velkých technologických společnostech nebo riskovat, že začnou zaostávat s technologickou nabídkou, pokud využívání těchto firem omezí, aby si udržely nezávislost.

„Kromě těchto sil zůstává mnoho nezodpovězených otázek, které budou ovlivňovat budoucnost všech subsektorů odvětví finančních služeb, od role digitální identity přes způsoby, jakým finanční instituce mohou minimalizovat rizika, až po otázku jak monetizovat datové toky ad. S ohledem na tyto nejistoty je jasné, že disrupce a evoluce dnes představují nový status quo tohoto odvětví,“ dodává Štěpán Húsek, partner a šéf technologického týmu Deloitte.

Mezi další zjištění studie patří:

  • Komoditizace nákladů: Finanční instituce mohou agresivně komoditizovat svoji nákladovou bázi, a eliminovat tak její vliv jako součást konkurenčního boje a hledat nové způsoby, jak se na trhu odlišit.
  • Přerozdělení zisků: Technologie organizacím pravděpodobně umožní obejít tradiční řetězce tvorby hodnoty a přerozdělit zisky.
  • Vlastnictví zákaznické zkušenosti: Moc se zřejmě přesune k těm, kdo vlastní vztah s klienty. Výhradní poskytovatelé produktů a služeb proto budou nuceni podstatně navýšit svou produkční kapacitu nebo zúžit svůj záběr.
  • Monetizace dat: Data budou pro odlišení čím dál důležitější, ale statická data pravděpodobně nahradí toky dat z vícero zdrojů, kombinované a vytěžované v reálném čase.
  • Bionická pracovní síla: Schopnosti strojů napodobovat lidské chování se neustále vyvíjejí, a finanční instituce budou tedy pravděpodobně muset řídit pracovní sílu a kapitál jako jeden soubor schopností.

Zprávu v anglickém originále si můžete stáhnout zde.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.