Výsledky soutěže Grand Prix 2017 v řešení problémů

Ve středu 6. 9. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Grand Prix v řešení problémů marketingu, obchodu a interní komunikace. Jednalo se již o sedmý ročník této soutěže, jejímž organizátorem je Marketingový institut a Institut interní komunikace. Cílem soutěže je ukázat ty nejzajímavější příklady z praxe, dát firmám možnost prezentovat svoji odbornost a získat zpětnou vazbu na svoji práci. Zároveň vzdělávat trh a posouvat jej pomocí moderních a účinných postupů.

Letošní ročník byl zaměřen na problémy, se kterými se firmy aktuálně potýkají a na způsoby jejich řešení.

Co to je problém? Problém (z řeckého „před“ + „házet“, tedy „to, co bylo předloženo“) označuje takové podmínky, situaci nebo stav, který je nevyřešený, nechtěný nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje řešení a tato soutěž právě taková řešení hledá.

Novinkou letošního ročníku byla i cena C-levelu pro významné osobnosti marketingu, obchodu a interní komunikace, které mají dlouhodobé výsledky, jsou inspirací pro kolegy a zaslouží si, aby se o nich dozvěděla veřejnost.

Každou práci hodnotila odborná porota, složená z předních odborníků, kteří poskytli svůj cenný pohled na věc.

Složení poroty:

Tomáš Poucha – ředitel Marketingového institutu a Institutu interní komunikace
Jaroslav Holý – Ředitel marketingu a komunikace, Czechinvest
Šárka Samková – nezávislá konzultantka marketingové a interní komunikace
Michael Sidó – Head of internal communications, T-Mobile Česká republika
Martin Panák – Product Marketing Manager, Microsoft
Zdeněk Hašek – konzultant Marketingového institutu, šéf divize Externí expert
Petr Sedláček – Senior consultant, Nespire
Tomáš Macků – Research & Communication Director, Ipsos
Jana Holá – pedagog, Univerzita Pardubice, člen odborné rady institutu
Martin Onofrej – spoluzakladatel AICO, PMP Group, člen odborné rady institutu
Hana Říhová – konzultanta v oblasti HR a výzkumu, člen odborné rady institutu
Lenka Šilerová – Executive Director Employee Relationship Management, Ipsos
Petr Šlajchrt – Obchodní ředitel, SAS Institute ČR
Luboš Rezler – Senior Client Director, Kantar Millward Brown

Hlavní výhodou této soutěže je zpětná vazba, který dostane každá z prací od odborné poroty. Porota hodnotí jednotlivé práce na základě třech hlavních kritérií – přístup a řešení, fungování a vliv, využitelnost a přínos.

Vyhlášení, které se konalo v konferenčních prostorách Ipsos ve Slovanském domě se zúčastnilo přibližně 70 lidí, kteří se jako první dozvěděli letošní vítěze jednotlivých kategorií i s podrobnými komentáři poroty. Účastníci se tak dozvěděli nejnovější know-how napříč celým trhem. Veškeré práce jsou k vidění v knihovně Marketingového institutu a Institutu Interní komunikace, která je k dispozici pro všechny členy.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Marketingový nástroj
1. LS Interactive
2. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
3. Meatspace

Marketingový projekt
1. Plzeňský Prazdroj
2. Natavia
3. Footshop

Nástroj interní komunikace
1. T-Mobile
2. Siemens
3. Kofola

Projekt interní komunikace
1. O2 Czech republic
2. McDonald`s
3. ComAp

Strategie interní komunikace
1. Ikea Česká republika
2. Siemens
3. ČEZ

Napříč společností
1. Raiffesenbank
2. Komerční banka
3. McDonald`s

C-level
1. Martin Pejša
2. Jakub Petřina
3. Zdeněk Doboš

C-level Cena veřejnosti
Jan Janák

Celkový vítěz Grand Prix 2017
Plzeňský Prazdroj

Konzultantka Hana Říhová okomentovala soutěž následovně: „Letošní ročník byl velmi kvalitní, je vidět, že se firmy interní komunikaci více věnují, jedním z hlavních trendů je, že interní komunikaci neřeší pouze jedno oddělení, ale proniká napříč celou společností. Jsou vidět velké rozdíly, některé společnosti teprve s interní komunikací začínají, zatímco jiné se jí věnují již dlouhou dobu a díky tomu mohou jít mnohem více do hloubky. Každopádně rostoucí zájem o interní komunikaci je výhodný jak pro firmy, tak pro zaměstnance.“

Letos byly práce ještě o level výše a to zejména v interní komunikaci. Jedním z důvodů je dle mého názoru to, že na trhu je extrémní nedostatek lidí. Firmy proto nemají na výběr a musí řešit interní komunikaci, pokud chtějí udržet kvalitní lidi a oslovit další. Marketingu se v dnešní době daří, prodávají všichni, ale na významu roste právě interní komunikace, což hodnotím jednoznačně pozitivně,“ dodal ředitel soutěže Tomáš Poucha.

Letos mne zaujala celá řada prací, líbí se mi, že i velké společnosti se nebojí riskovat a zkoušet nové věci, ač přitom musí často překonat celou řadu problémů, například legislativních. Trendem poslední doby je zapojování celé společnosti do marketingových projektů, dříve se vše řešilo v malých uzavřených týmech, což má svoje výhody i nevýhody. Firmy pochopily, že pohled zvenčí může přinést řadu nových nápadů a začaly toho využívat,“řekl konzultant Zdeněk Hašek.  

 

O Marketingovém institutu

Marketingový institut sdružující osobnosti a firmy z oboru marketingu vznikl jako platforma pro výměnu informací a zkušeností mezi odborníky z této oblasti. Pole působnosti tohoto institutu je poměrně široké – patří mezi ně především organizace akcí – formálních, neformálních, přednášek, konferencí a networkingů, dále výměna informací a zkušeností nejen mezi členy, předávání praktického i teoretického know-how, školení, nabídka knihovny, poradenství, konzultací, kontaktů na odborníky, organizace a spolupráce na výzkumech a analýzách a mnoho dalšího. Hlavním cílem je vzít ty nejlepší doporučení, postupy a know-how a shromáždit je na jedno místo tak, aby byly k dispozici všem členům a oni mohli těchto znalostí využít ve svých projektech.

O Institutu interní komunikace

Institut interní komunikace je nezávislou organizací sdružující společnosti, které se interní komunikací profesně zabývají nebo se o ni zajímají. Cílem IIK je profilovat interní komunikaci jako prestižní a důležitou oblast, podporovat sdílení znalostí a zkušeností nejen na národní,ale i mezinárodní úrovni. Institut funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným nastavením procesů a interní komunikací ve firmě, vztahy mezi zaměstnanci a jejich vlivem na efektivitu podniku. Ve spolupráci se členy provádí IIK pravidelné výzkumy a hledá řešení, jak pomocí optimálního mixu komunikačních nástrojů a kanálů informovat správné lidi správně vybranými a správně formulovanými informacemi ve správný čas. IIK má několik desítek členů zejména z řad středních a větších společností a neustále se rozrůstá.