Interní komunikaci bez zapojení zaměstnanců dělat nejde, ukázala nejlepší řešení z praxe

 Grand Prix 2018 za interní komunikaci získala společnost Siemens

Cenu Grand Prix získala v 8. ročníku Problem Solving Competition Institutu interní komunikace společnost Siemens za zapojení zaměstnanců v rámci projektu nového systému benefitů. Právě trend vedení dialogu a přímá spolupráce se zaměstnanci nejvíce rezonovaly letošním ročníkem soutěže, která už tradičně oceňuje efektivní řešení problémů na poli interní komunikace.

Nejvyšší ocenění získala společnost Siemens za rozsáhlý projekt vytvoření a komunikace nového flexibilního systému benefitů, na kterém úzce spolupracovala přímo se zaměstnanci. V rámci projektu provedl Siemens nejen průzkum stavu benefitů mezi 4000 zaměstnanci a focus groups s typickými zástupci zaměstnanců i manažery, ale následně vytvořil k novému systému také rozsáhlou interní komunikační kampaň. I v ní přitom pracoval s konkrétními zaměstnanci, kteří působili jako ambasadoři nového benefitního systému.

Následné testování ukázalo, že to byl správný krok. 89 % z bezmála 1 000 respondentů vyjádřilo s novým systémem spokojenost a využití každého volitelného benefitu překročilo 90 %. ​Podle odborné poroty tak společnost přesně vystihla nejdůležitější trend současnosti v interní komunikaci, kterým je co největší zapojení samotných zaměstnanců. „Interní komunikaci nelze dělat od stolu bez lidí, kterých se to týká. Zaměstnancům naopak musíte dát možnost podílet se na celém procesu a spoluutvářet finální řešení. To je hlavní závěr, který je třeba šířit mezi všechny firmy potýkající se s interní komunikací,“ říká Tomáš Poucha, ředitel Institutu interní komunikace.

Komunikace je povinnost

Tento trend potvrdily i další úspěšné projekty, které od poroty získaly čestné uznání. Například společnost Hochtief na základě průzkumu spokojenosti s interní komunikací zjistila, jak extrémně důležitou roli v ní hrají manažeři. Na základě toho pak mimo jiné sestavila Kodex komunikace manažera HOCHTIEF CZ a do každé manažerské smlouvy zakomponovala ustanovení, podle kterého je zaměstnanec povinen včas předat svým podřízeným zásadní informace týkající se činnosti společnosti.

Člověk jako ztělesnění hodnoty

Zapojit zaměstnance a vést s nimi dialog se podařilo i dalším firmám. Čestné uznání získala společnost IKEA za projekt neformálních společných snídaní, ČSOB za boření nesmyslných stereotypů o práci v bance nebo rodinná firma AG FOODS, kde si nové firemní hodnoty stanovili samotní zaměstnanci a zároveň mezi sebou zvolili pro každou hodnotu člověka, který ji ztělesňuje v každodenním fungování firmy.         

„Soutěž nám letos ukázala, že první firmy pochopily význam zapojení zaměstnanců a už za to sklízejí ovoce. Očekávám, že tento trend bude v následujících letech ještě výrazněji sílit napříč celým trhem, stejně jako bude s ohledem na rekordní zaměstnanost posilovat pozice celého odvětví interní komunikace,“ popisuje Tomáš Poucha, jeden ze zástupců desetičlenné odborné poroty, ve které zasedli kromě zástupců Institutu interní komunikace přední čeští experti na interní komunikaci a HR.

Technologie a sociální sítě hudbou budoucnosti?

Jedním z všeobecně nejčastěji zmiňovaných trendů interní komunikace jsou bez pochyby také interní sociální sítě a obecně využití moderních softwarů a různých technologických řešení. Odbornou porotu v této oblasti nejvíce zaujal inovativní nástroj Quest společnosti Green Light Solution, který je určen na podporu interní komunikace a pomáhá se sestavováním interních týmů pro firemní projekty.

„Až na výjimky se nicméně stále více ukazuje, jak je tato oblast náročná a komplikovaná. Přesto lze očekávat, že investice firem do ní porostou a s přibývajícími zkušenostmi poroste i kvalita jednotlivých řešení. Klíčové nicméně bude, aby firmy přes technologie nepřestaly vidět a zapojovat zaměstnance. Vhodné prolnutí těchto dvou oblastí bude minimálně v příštích pár letech klíčem k úspěšné a efektivní interní komunikaci,“ uzavírá Poucha.

Více informací o soutěži a přehled všech oceněných prací najdete na www.institutik.cz/grand-prix-2018-zna-sve-viteze.

3 nejlepší práce v jednotlivých kategoriích:

Nástroj interní komunikace

Firma a název práce Čestné uznání
1. Siemens (Siemens Report Online) Omnichanel přístup v interní komunikaci
2. Hochtief (Nositelem dobrých i špatných zpráv) Zapojení manažerů do interní komunikace
3. Green Light Solution (Quest) Inovativní nástroj pro podporu interní komunikace

Projekt interní komunikace

Firma a název práce Čestné uznání
1. Siemens (Nový systém benefitů) Grand Prix 2018
2. Siemens (Boření mýtů) Velmi efektivní náborová kampaň
3. ČEZ (Jaderný profesionál) Skvěle nastavená integrovaná kampaň

Strategie interní komunikace

Firma a název práce Čestné uznání
1. AG FOODS (New Era) Komplexní a celofiremní práci s firemní kulturou a firemními hodnotami
2. ČSOB (Flexi week) Komplexní přístup k zaměstnancům v rámci flexibility práce.
3. Bizerba (Jak rozmrazit firemního Yetiho) Nízkonákladová a velmi efektivní kampaň