ČSOB rozdělila více než milion korun mezi šest projektů v grantové výzvě Bezpečnost v online prostředí

V letošním ročníku Nadačního programu vzdělání podpoří ČSOB celkem šest projektů, které se zabývají bezpečností v online prostředí. Neziskové organizace si rozdělí 1 024 000 korun. Maximální přidělovanou částku, tedy 200 tisíc korun, získaly Fórum pro prožitkové vzdělávání zaměřující se na prevenci kyberšikany na základních a středních školách a Národní institut bezpečnosti a vzdělávání (NIBAV) s projektem internetové bezpečnosti na školách. Oba jejich projekty cílí na celou Českou republiku, další vítězné organizace se pak zaměří na konkrétní regiony.

ČSOB se v rámci svého společensky odpovědného chování věnuje bezpečnosti na internetu a prostřednictvím svého grantového programu podporuje aktivity neziskových organizací zaměřené na bezpečnost v online prostředí. Podpořené filantropické projekty cílí na děti a mladé lidi do 25 let, jelikož právě tyto skupiny uživatelů patří v online prostředí mezi ty nejaktivnější a zároveň nejohroženější. Projekty se zároveň snaží eliminovat současné problémy, mezi něž patří například ochrana soukromí, kyberšikana, phishing či kyberstalking.

„Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby se lidé naučili bojovat s aktuálními bezpečnostními riziky a vyhnuli se nástrahám, kterých se na internetu objevuje čím dál tím více. Vzdělávání v online bezpečnosti považujeme za klíčové především u dětí a mladých lidí, proto se letos opět zaměřujeme na projekty, které dokážou oslovit právě mladší generaci. Obě nejúspěšnější organizace přistupují k tématu prevence kyberšikany interaktivně s cílem zapojit žáky, studenty a vyučující aktivně do ‚hry‘. Vtahují je do prostředí kyberprostoru, kde mohou zničehonic začít platit úplně jiná pravidla. To považujeme za cenný přístup, díky kterému se publikum naučí předcházet nežádoucím situacím a zapamatovat si pravidla bezpečného chování v online prostředí,“ vysvětluje Jaroslava Rudolfová, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Finanční podporu od ČSOB získaly kromě uvedených vítězných projektů také organizace you connected s projektem internetembezpecne.cz, Rizika internetu a komunikačních technologií, jež zaujala svým Bezpečným internetem s ČSOB a Centrum inkluze s unikátním projektem Žij online, bezpečně. V neposlední řadě uspěla se svým projektem Neslyším, ale jsem online Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS podporující děti a mládež se sluchovým postižením.