Ženy převažuji v orgánech firem jen v sedmi odvětvích

Ve statutárních orgánech českých firem jen v sedmi z 468 analyzovaných odvětví převládají ženy. Výrazná převaha žen je v orgánech společností, které podnikají v předškolním vzdělávání a denní péči o děti. Naprosto nejsilnější zastoupení mužů je v oblasti poskytování přístupu k internetu.  Vyšší podíl žen lze sledovat u většiny odvětví souvisejících s trávením volného času. Větší zastoupení mají ženy mezi firmami, které obchodují s farmaceutickými či kosmetickými přípravky, fotopotřebami a textilem, zatímco muži dominují u technicky laděných firem. Genderový pohled na statutární orgány firem podle předmětu činnosti dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Do analýzy byla zahrnuta všechna odvětví, pro která je známo celkem alespoň 100 osob ve statutárních orgánech a dozorčích radách příslušných firem. Z celkového počtu 468 odvětví, která tuto podmínku splňují, pouze u sedmi převažují v orgánech ženy,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

K oborům, kde ve statutárních orgánech převládají ženy, patří předškolní vzdělávání (74,65 procent žen), denní péče o děti (69,68 procent), kadeřnické a kosmetické služby (57,14 procent), vzdělávání v jazykových školách (56,60 procent), všeobecná ambulantní zdravotní péče (56,62 procent), zubní péče (53,15 procent) a činnosti související se zdravotní péčí (52,79 procent). Naopak nejmenší zastoupení žen, který nepřesahuje osm procent, je ve statutárních orgánech firem, které podnikají v oblasti poskytování přístupu k internetu, sladkovodní akvakultury a výroby čerpadel.

„Nečekaně může působit vysoký podíl mužů v odvětví Sladkovodní akvakultura (jen 7,68 procent žen), zatímco příbuzné odvětví Chov zvířat pro zájmový chov patří naopak mezi ty s vysokým podílem žen (41,76 procent). Podobný nesoulad vládne mez příbuznými odvětvími Činnosti sportovních klubů (9,70 procent žen) a Činnosti fitcenter (35,35 procent žen). Vysoký podíl žen jsme zaznamenali také v pohřebnictví (37,68 procent). Na druhou stranu nijak neočekávaná není převaha mužů v oborech výroba piva (pouze 15,12 procent žen) a lov a odchyt divokých zvířat (11,20 procent),“ komentuje výsledky studie analytik Bisnode Milan Petrák.

„Očekávané výsledky přineslo porovnání obchodních subjektů. Zatímco ženy mají vysoký podíl v maloobchodu s farmaceutickými přípravky (48,65 procent), fotografickými potřebami (41,05 procent), kosmetickými výrobky (40,13 procent) a textilem (39,21 procent), muži ovládají maloobchod s telekomunikačním zařízením (12,39 procent žen), s počítači a softwarem (12,57 procent žen) a velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (12,77 procent žen). Vyšší podíl žen lze sledovat u většiny odvětví souvisejících s trávením volného času, jako jsou činnosti pro osobní a fyzickou pohodu (45,39 procent), činnosti cestovních kanceláří (41,56 procent) a činnosti cestovních agentur (41,40 procent),“ uzavřel Milan Petrák z Bisnode.

Odvětví podle přítomnosti žen ve statutárních orgánech a dozorčích radách

Obory s největším podílem žen v orgánech Podíl Obory s nejmenším podílem žen v orgánech Podíl
Předškolní vzdělávání 74,65% Poskytování přístupu k internetu přes pevnou síť 7,27%
Denní péče o děti 69,68% Sladkovodní akvakultura 7,69%
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 57,14% Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 7,86%
Vzdělávání v jazykových školách 56,60% Výroba, přenos a rozvod elektřiny 8,70%
Všeobecná ambulantní zdravotní péče 56,52% Poskytování přístupu k internetu přes bezdrát. síť 9,07%
Zubní péče 53,15% Výroba komunikačních zařízení 9,30%
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 52,79% Správa počítačového vybavení 9,38%
Ambulantní a zubní zdravotní péče 49,58% Činnosti sportovních klubů 9,70%
Specializovaná ambulantní zdravotní péče 49,56% Opravy počítačů a periferních zařízení 9,87%
Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 49,25% Činnosti související s bezdrátovou telekomunik. sítí 9,94%
Maloobchod s farmaceutickými přípravky 48,65% Opravy kovodělných výrobků 10,00%
Umělecké vzdělávání 46,72% Opravy strojů 10,33%
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. 46,09% Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 10,45%
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 45,39% Výstavba vodních děl 10,62%
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 45,36% Omítkářské práce 10,71%

Zdroj: databáze Bisnode