Nordic Telecom modernizuje svoji síť, přechází na LTE

V průběhu roku 2018 se společnost chystá vybudovat a spustit síť nové generace na technologii LTE, jež nahradí dosavadní síť s technologií CDMA.

Technologie CDMA ztrácí podporu mezi výrobci důležitých komponent pro údržbu a rozvoj sítě, na níž Nordic Telecom nabízí hlasové a datové služby. „Kvůli stále komplikovanějšímu nákupu náhradních dílů by případný rozsáhlejší výpadek sítě byl prakticky neřešitelný. Z tohoto důvodu je nutné plošně nahradit síť CDMA technologií LTE. Díky síti LTE bude moci Nordic Telecom v budoucnu nabídnout zákazníkům rychlejší a stabilnější připojení k internetu,“ říká Libor Dočkálek, generální ředitel Nordic Telecomu.

Zákazníci o svou službu nepřijdou, nadále zůstávají klienty Nordic Telecomu. „Abychom nezpůsobili našim zákazníkům potíže, zajistili kontinuitu služby a eliminovali výpadek, rozhodli jsme se během modernizace sítě našim zákazníkům zajistit poskytování služeb prostřednictvím partnerských sítí,“ dodává Libor Dočkálek.

Věříme, že zákazníci budou nadále spokojeni. Každý zákazník pevné a datové služby obdrží potřebné vybavení pro poskytovanou službu.