Ve vedení Bizerby střídá po 24 letech Karla Spěšného Martin Dvořák

Karel Spěšný, zakladatel společnosti Bizerba Váhy a Systémy s.r.o., předal k 1. 10. 2017 vedení společnosti Martinu Dvořákovi. Se změnou ve vedení zároveň dochází i k transformaci společnosti v podobě většího zaměření na softwarové inovace.

Martin Dvořák nastoupil do Bizerby po 16letém působení v IBM na pozici ředitele marketingu a obchodu pro Českou a Slovenskou republiku v létě 2016. Ve své funkci byl zodpovědný za vedení pobočky, rozvoj obchodu v oblasti Retail i Industry a strategické plánování v oblasti prodeje váho-pokladen pro EET.

Martin nyní krom rozvoje stávajících projektů plánuje vstoupit především do oblastí softwarového charakteru. Plánuje zaměřit práci na realizaci iniciativ Industry 4.0 a Retail 4.0 umožňujících efektivnější řízení procesů, výroby a tvorbu přidané hodnoty pro zákazníky.

Sám ke své nové roli ve vedení dodává: „Karel Spěšný úspěšně vedl českou pobočku Bizerby od roku 1993 a za to bych mu chtěl jménem nás všech poděkovat. Mým cílem je navázat na jeho práci, zajistit další růst pobočky a zaměřit se na zvýšení úrovně spokojenosti našich zákazníků.“

Se změnou vedení a zaměření společnosti se zároveň mění i její název na Bizerba  Czech & Slovakia s.r.o.  

O Bizerbě

Bizerba Váhy a Systémy, dceřiná společnost německého koncernu Bizerba GmbH, působí na českém trhu více než dvacet let. Specializuje se na široké portfolio produktů včetně vývoje a instalace váho-pokladen pro maloobchodní provozovny, váhovou a balící technologii, výrobu nářezových strojů a další sortiment pro retail a průmysl. Široká škála služeb přináší zákazníkům komplexní nabídku produktů a systémových řešení nejen formou samotných výrobků, ale i v hardwaru, softwaru a servisu.