Nová Red Hat OpenStack Platform nabízí kontejnery i vyšší bezpečnost

 

  • Nejnovější verze platformy OpenStack vhodná pro produkční nasazení zvyšuje díky linuxovým kontejnerům flexibilitu IT a zjednodušuje problémy spojené s podnikovými informačními architekturami
  • Red Hat OpenStack Platform 12 přináší kontejnerizované služby a zlepšuje celkovou bezpečnost této platformy

 

Praha, 9. listopadu 2017 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil Red Hat OpenStack Platform 12, nejnovější verzi své platformy pro masivně škálovatelná a agilní cloudová řešení typu infrastruktura jako služba (IaaS, cloud Infrastructure-as-a-Service). Red Hat OpenStack Platform 12 vychází z komunitní verze technologie OpenStack s kódovým označením “Pike” a může se pochlubit kontejnerizovanými službami, větší flexibilitou i zjednodušeními pro rychlejší vývoj aplikací. Platforma Red Hat OpenStack Platform 12 přináší mnoho vylepšení včetně dokonalejší distribuované kontinuální integrace (DCI, distributed continuous integration) a lepší bezpečnosti – tedy vlastnostmi, které pomáhají s řízením rizik i se zajištěním souladu s nařízeními a legislativními předpisy pro práci s daty.

Na platformu Red Hat OpenStack Platform se při provozu svých hybridních a privátních cloudů pro různé nejdůležitější aplikace spoléhají stovky zákazníků včetně BBVA, Cambridge University, FICO, Massachusetts Open Cloud, Turkcell, IAG, Oak Ridge National Laboratory,  Paddy Power Betfair, Produban, UKCloud a Verizon. Samotná platforma Red Hat OpenStack Platform je podpořená robustním ekosystémem partnerů jak pro podnikovou sféru včetně společností Cisco, Dell EMC, Intel, Lenovo, Rackspace a NetApp, tak i pro oblast telekomunikací, kde mezi partnery značky Red Hat patří například Ericsson, Nokia, NEC, Huawei a Cisco.

Red Hat OpenStack Platform 12 je určená pro privátní i veřejné cloudové infrastruktury a opírá se o provozní platformu určenou pro podniková prostředí Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenStack Platform 12 je otestovanou, certifikovanou a plně podporovanou verzí technologie OpenStack, která umožňuje flexibilní škálování i rychlejší naplnění požadavků zákazníků bez jakýchkoli kompromisů z pohledu dostupnosti, výkonu nebo IT bezpečnosti. Součástí Red Hat OpenStack Platform je také platforma Red Hat CloudForms určená pro správu prostředí s více cloudy, která zajišťuje podrobný provozní přehled a umožňuje správu založenou na politikách, a to napříč infrastrukturou i systémy postavenými právě na platformě Red Hat OpenStack. Navíc nechybí ani úzká integrace s Red Hat Ceph Storage, vysoce škálovatelným řešením pro blokové, objektové a souborové ukládání dat, které je speciálně navržené pro horizontálně škálované cloudy.

Kontejnerizace OpenStack služeb

Jednou z novinek platformy Red Hat OpenStack Platform 12 je kontejnerizace OpenStack služeb. Společnost Red Hat je lídrem nejen z pohledu celé technologie OpenStack, ale také přední společností ve zpřístupňování kontejnerů pro podnikovou sféru a vůdčím přispěvatelem do open source projektů, které určují směr inovací v oblasti kontejnerů. S cílem urychlit uvádění nových produktů dnes organizace potřebují cloudovou infrastrukturu, která umožňuje rychlejší, efektivnější a škálovatelné alokování zdrojů. A právě to provoz OpenStack služeb v linuxových kontejnerech zajišťuje. Umožňuje zvýšit flexibilitu aktualizací, návratů k předchozím verzím i správu služeb a současně zjednodušit správu cloudových prostředí. OpenStack služby lze navíc díky linuxovým kontejnerům snadněji a rychleji škálovat, což zákazníkům pomáhá s lepším naplňováním nejdůležitějších uživatelských požadavků.

Platforma Red Hat OpenStack Platform 12 – bez ohledu na to, zda jde o novou implementaci nebo o automatizovaný upgrade – kontejnerizuje většinu OpenStack služeb a kontejnerizaci v podobě předběžné technologické verze podporuje i u řady síťových a ukládacích služeb. Strategičtí partneři tak mohou pro tento nový způsob nasazování certifikovat své ovladače i zásuvné moduly, což ve výsledku znamená jen minimální nebo naprosto žádné přerušení poskytování služeb zákazníkům.

Vylepšená bezpečnost

Nové vlastnosti platformy Red Hat OpenStack Platform 12, jako je například služba pro automatizovanou registraci, pomáhají organizacím prostřednictvím automatizace správy životního cyklu bezpečnostních certifikátů se zvýšením bezpečnosti i se zlepšením efektivity. Aktualizace se týkají i dalších komponent, jako je OpenStack Block Storage (kódové označení Cinder) pro blokové ukládání dat a Bare Metal Provisioning (kódové označení Ironic) pro přidělování fyzických zdrojů. Konkrétně se jedná o podporu šifrování svazků a širší možnosti práce s diskovými oddíly. Spolu s tím, jak společnost Red Hat pokračuje ve svém úsilí o zajištění silnějšího postavení v různorodých iniciativách z oblasti řízení rizik po celém světě, budou mít zákazníci využívající platformu Red Hat OpenStack Platform přístup k nové bezpečnostní publikaci společnosti Red Hat dostupné na jejím zákaznickém portálu. Tato příručka se v hrubých rysech věnuje bezpečnostním vlastnostem i implementačním postupům a poskytuje cenné rady pro splnění základních bezpečnostních pravidel, čímž usnadňuje zajištění větší bezpečnosti prostředí využívajících technologií OpenStack.

Větší flexibilita díky přizpůsobitelným sítím

Přizpůsobitelné role poprvé přinesla platforma Red Hat OpenStack Platform 10, která operátorům umožnila vytvářet profily pro jednotlivé služby a procesy tak, aby plně vyhovovaly jejich jedinečným požadavkům. Red Hat OpenStack Platform 11 podporu variability dále rozšířila a umožnila ještě více přizpůsobit implementaci i aktualizace této platformy. Red Hat OpenStack Platform 12 jde opět o kus dál a přináší podporu přizpůsobitelných sítí. V předchozích verzích si museli uživatelé vybírat z předdefinovaných topologií sítě, ale díky přizpůsobitelným sítím si nyní mohou definovat svoji vlastní topologii a potýkat se tak při naplňování svých skutečných potřeb s méně omezeními. Operátoři navíc mohou vytvářet libovolný počet sítí, a to i s oblíbenou L3 leaf spine topologií, a nadále tak již nejsou omezení počtem sítí. Všechna tato vylepšení podnikům umožňují, aby konkrétní nasazení technologie OpenStack snadněji a zcela přizpůsobily svým specifickým potřebám.

OpenDaylight pro automatizaci sítí

Red Hat OpenStack Platform 12 rozšiřuje předběžnou technologickou verzi modulární open source platformy pro přizpůsobení a automatizaci softwarově definovaných sítí OpenDaylight. Zpřístupňování výhod virtualizace síťových funkcí (NFV, network function virtualization) pro OpenStack prostřednictvím OpenDaylight je i nadále jednou z klíčových strategií společnosti Red Hat. Cílem je, aby měli zákazníci k dispozici vyšší přenosovou rychlost i propustnost. Dokonalejší integrace s OpenDaylight zlepšuje nejen způsob implementace kitu Data Plane Developer Kit (DPDK), ale díky svým vlastnostem pro softwarově definované sítě i výkon.

Distribuovaná kontinuální integrace

Před pěti verzemi přinesla distribuovaná kontinuální integrace partnerům a zákazníkům společnosti Red Hat nový způsob interakce s platformou Red Hat OpenStack Platform. Primárním cílem distribuované kontinuální integrace je nabídnout nejkvalitnější software založený na technologii OpenStack. A tento cíl je možné naplňovat díky automatizovanému nasazování i testování a vyhodnocování zpětné vazby ve spolupráci se zákazníky i partnery, a to jak v obdobích před uvolněním dané verze, tak i po jejím vydání. Společnost Red Hat tak může své technologie otestovat nad reálnými situacemi a prověřit je nad konfiguracemi definovanými zákazníky i partnery. V současnosti distribuovaná kontinuální integrace zajišťuje automatické zasílání protokolů inženýrským týmům společnosti Red Hat a snižuje tak časovou náročnost identifikace problému i vytvoření a zpřístupnění opravy zpět do upstream komunity.

Dostupnost

Platforma Red Hat OpenStack Platform 12 bude k dispozici v průběhu následujících týdnů prostřednictvím zákaznického portálu společnosti Red Hat a jako součást řešení Red Hat Cloud Infrastructure a Red Hat Cloud Suite.

Podpůrná vyjádření

Radhesh Balakrishnan, ředitel divize OpenStack firmy Red Hat

“Aby mohly podniky dosáhnout na výhody digitální transformace, musí změnit svoji infrastrukturu tak, aby lépe podporovala aplikace nové generace. Tedy aplikace, které těží z možností různorodých hardwarových architektur, technologií linuxových kontejnerů a cloudového computingu. Platforma Red Hat OpenStack Platform 12 nabízí organizacím cestu, jak tyto požadavky naplnit bezpečnějším a předvídatelnějším způsobem, za využití běžnějších produktů a s menším rizikem svázání s konkrétním dodavatelem. Kontejnerizace OpenStack služeb v kombinaci s lepší bezpečností open source a stabilitou typickou pro řešení značky Red Hat nabízí infrastrukturu připravenou k produkčním nasazení – a firmy tak mohou být v rámci svého IT provozu mnohem agilnější.“

Další informace

Jak se spojit se společností Red Hat?

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je jedním z největších vývojových center společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také vysoce oceňovanou technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese http://www.redhat.com.

 

Prohlášení týkající se budoucnosti

Některá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě mohou představovat „prohlášení týkající se budoucnosti“ ve smyslu zákona o reformě soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Prohlášení týkající se budoucnosti tvoří současná očekávání budoucích událostí založená na určitých předpokladech a zahrnují jakékoliv prohlášení, které se přímo nevztahuje k minulým nebo současným faktům. Skutečné výsledky se mohou od výsledků naznačovaných těmito prohlášeními týkajícími se budoucnosti podstatně lišit, z důvodu různých významných faktorů, např. rizik týkajících se schopnosti společnosti účinně konkurovat; schopnosti včas realizovat a stimulovat poptávku po nových produktech a technologických inovacích; odložení nebo omezení výdajů na informační technologie; integrace akvizic a schopnosti úspěšně prodávat získané technologie a produkty; dopadů konsolidace IT odvětví; nejistoty a negativních výsledků soudních sporů a jejich urovnání; neschopnosti dostatečně chránit duševní vlastnictví společnosti a potenciálu k poškození nebo porušení licenčních nároků k duševnímu vlastnictví třetích stran nebo vztahujících se ke třetím stranám; rizik týkajících se zranitelnosti datové a informační bezpečnosti; neúčinné správy a kontroly růstu firmy a mezinárodních podniků; fluktuace směnných kurzů; změny klíčových pracovníků a závislosti na těchto pracovnících a dalších faktorů uvedených v naší nejnovější výroční zprávě Form 10-Q (jejíž kopie je k dispozici na webových stránkách Komise pro cenné papíry a burzu na adrese http://www.sec.gov/), včetně faktorů uvedených v této zprávě v kapitolách „Rizikové faktory“ a „Stanoviska vedoucích pracovníků a analýza finančních a provozních výsledků“. Kromě uvedených faktorů se může skutečný budoucí výkon, stav a výsledky významně lišit také vlivem obecnějších faktorů, například, mimo jiné, obecného stavu tohoto odvětví a trhu, míry růstu, ekonomických a politických podmínek, změn státní a veřejné politiky a dopadů přírodních katastrof, jakými jsou např. zemětřesení nebo záplavy. Prohlášení týkající se budoucnosti, která jsou obsažena v této tiskové zprávě, představují stanovisko společnosti k datu vydání tiskové zprávy; tato stanoviska se mohou změnit. Přestože se však společnost může rozhodnout kdykoliv v budoucnosti tato prohlášení týkající se budoucnosti aktualizovat, výslovně se zříká své povinnosti toto učinit. Na tato prohlášení týkající se budoucnosti se nelze spoléhat jako na oficiální stanoviska společnosti platící po datu, kdy byla tato tisková zpráva vydána.

 

###
Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman, JBoss, Ansible, Ceph, CloudForms, Gluster a OpenShift jsou ochrannými známkami společnosti Red Hat, Inc. registrované v USA a jiných zemích. Linux® je registrovanou ochrannou známkou Linuse Torvaldse v USA a jiných zemích. OpenStack je registrovanou známkou OpenStack Foundation v USA a jiných zemích a je používána se svolením OpenStack Foundation nebo OpenStack komunity.

Reklamy