Výzva pro účetní: Průmysl 4.0 a ochrana proti kybernetickým útokům

PRAHA, 9. listopadu 2017 – Současným požadavkem na účetní je jejich nutná transformace na průmysl 4.0 neboli schopnost adaptovat se ve světě digitálních technologií a využívat je efektivně při poskytování svých služeb. Se stále větším prohlubováním elektronizace do podnikatelských aktivit je využívání smart softwarových řešení a aplikací pro účetní nejen nezbytností, ale i nutností. S tím však také souvisí větší důraz na správu a zabezpečení dat včetně jejich ochrany proti případným kybernetickým útokům. Vyplývá to z konference na téma “Od papíru k elektronizaci a digitalizaci účetnictví”, kterou ve středu uspořádala pro své členy Komora certifikovaných účetních (KCÚ).

Evropským parlamentem schválená nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR), která vstoupí v platnost 25. května 2018, zvyšují zodpovědnost účetních za práci s daty, jejich uchovávání, vedení a likvidací. Je tak jasné, že digitalizace a ochrana dat byly zastoupenými body konference.

“Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost se současným stavem elektronizace aktivit v účetnictví a nastínit trendy, které přes cloudová řešení a on-line účetnictví směřují až k využití umělé inteligence. Bez pochyb jsme se nemohli nedotknout také bezpečnosti práce s daty v kontextu nového evropského nařízení“, říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Směrnice přináší i novou pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož pravomocí je nezávislý dohled nad osobními údaji. V neposlední řadě rozšiřuje dohled fyzických osob nad údaji, které jsou o nich shromažďovány. Penalizace za nedodržení daných podmínek může vést k pokutě až 20 000 000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti.

Z konference vzešlo jasné doporučení, aby účetní začali více pracovat s daty, s jejich analýzou a interpretací a uměli klientům nabídnout i jinou prezentaci výsledků prostřednictvím moderních technologií BI. „Účetním nebude dlouhodobě stačit poskytovat jen služby v rozsahu legislativou stanovených požadavků. Souběžně se musí začít aktivně bránit proti kybernetickým útokům, neboť i účetní, kteří pracují s velkým množství osobních údajů, mohou být těmito útoky zacíleny,” zdůrazňuje Libor Vašek s tím, že pro většinu z téměř stovky přítomných byla až nečekaně zajímavým zjištěním možnost pojištění proti hackerskému útoku.

O Komoře

Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní organizace působící v ČR od roku 1999. Sdružuje na 1 200 profesních účetních, kteří absolvovali několikaletý dvoustupňový systém certifikace účetních postavený na vzdělávacích standardech Mezinárodní federace účetních (IFAC). KCÚ podporuje účetní profesi, zdůrazňuje význam kvalitní účetní práce pro finanční řízení podniků, zajišťuje odborná školení, připomínkuje novelizace účetních zákonů a předpisů. Web: http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory