Penetrace chytrých telefonů v roce 2018 dosáhne 66 %

Podle studie Mobile Advertising Forecasts 2017 (Předpověď pro mobilní reklamu 2017), kterou vydala mediální agentura Zenith, bude v roce 2018 v 52 klíčových zemích* vlastnit chytrý telefon 66 % obyvatel ve srovnání s 63 % v roce 2017.

Rychlá expanze vlastnictví chytrých telefonů po celém světě, která proměnila způsob komunikace zadavatelů reklamy se spotřebiteli, zpomaluje současně s tím, jak na většině rozvinutých trhů penetrace dosahuje 80–90 %. V roce 2018 vzroste počet vlastníků smartphonů meziročně o 7 % ve srovnání s 10 % v roce 2017, 14 % v roce 2016 a 21 % v roce 2015. V rámci penetrace chytrých telefonů v ČR Zenit odhaduje za ČR v roce 2018 hodnoty kolem 65 % (nyní je cca 57 %) a u tabletů 32 % (nyní se pohybujeme kolem 27%).

Rozšiřování chytrých telefonů a jiných mobilních zařízení zvyšuje množství kontaktů mezi značkami a spotřebiteli díky tomu, že spotřebitelům přináší nové příležitosti kdykoliv a kdekoliv se připojit k mediálnímu obsahu. Některé z těchto kontaktů mají podobu placené reklamy v obsahu třetích stran, ale mobilní technologie přináší rovněž širší zkušenosti se značkou, jako je značkový obsah a zapojení do sociálních médií.

V čele žebříčku vlastnictví smartphonů stojí západní Evropa a Asie s Tichomořím. Mediální agentura Zenith předpovídá, že v pěti zemích v roce 2018 překročí penetrace chytrých telefonů 90 %: v Nizozemsku (94 %), na Tchaj-wanu (93 %), v Hongkongu (92 %), Norsku a Irsku (v obou případech 91 %). Na jedenácti trzích bude úroveň penetrace mezi 80 % a 90 %. Všechny tyto země se nacházejí v západní Evropě a v regionu Asie a Tichomoří, s výjimkou Izraele, kde penetrace dosáhne 86 %.

Nejvyšší počet uživatelů chytrých telefonů bude v Číně (1,3 miliardy uživatelů). Na druhém místě bude Indie (530 milionů uživatelů) a třetí místo připadne Spojeným státům s 229 miliony uživatelů.

Penetrace tabletů se ustálí na hodnotě přibližně 20 %

Vlastnictví tabletů je mnohem méně běžné než vlastnictví chytrých telefonů, částečně proto, že jsou často sdíleny v rámci domácnosti, a také proto, že spotřebitelé na některých trzích místo nich dávají přednost větším smartphonům. Tablety se vůbec neuchytily v Číně, kde jejich penetraci letos odhadujeme na pouhá 4,8 % ve srovnání s 85,4 % pro chytré telefony. V Thajsku penetrace tabletů dokonce klesá.

Vlastnictví tabletů se v 52 zemích zahrnutých v této zprávě výrazně liší – na dvanácti trzích přesahuje 50 % a na sedmi je nižší než 10 %. Vlastnictví tabletů je nejběžnější v Nizozemsku (letos se 74% penetrací), Austrálii (66 %) a Irsku (65 %).

Celosvětovou penetraci tabletů letos agentura Zenith odhaduje na 18,7 %, což představuje mírný nárůst ve srovnání se 17,8 % v roce 2016. Zdá se, že se ustaluje okolo 20 %. Pro rok 2018 předpovídáme úroveň penetrace 19,5 %, pro rok 2019 pak 20,1 %.

Mobilním zařízením v roce 2018 připadne 73 % konzumace internetu

Mobilní zařízení (zahrnující jak chytré telefony, tak tablety) v současnosti pro většinu uživatelů představují hlavní prostředek přístupu k internetu a v roce 2018 jim připadne 73 % času stráveného používáním internetu. Bude se jednat o nárůst ve srovnání se 70 % v roce 2017 a 65 % v roce 2016. Používání mobilního internetu se zdvojnásobilo od roku 2011, kdy představovalo 36 % veškerého používání internetu. Zenith očekává, že do roku 2019 bude představovat 76 %.

Trhy, na nichž mají mobilní zařízení na používání internetu nejvyšší podíl, jsou geograficky rozmanité. Na prvním místě je Španělsko, kde letos podle odhadů připadá mobilním zařízením 81 % používání internetu. Následuje Itálie (78 %), Čína a Spojené státy (v obou případech 77 %) a Indie (73 %).

V roce 2018 připadne 59 % výdajů na reklamu mobilním zařízením

Dle agenturní čtvrtletní zprávy Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu) množství peněz vynaložených na internetovou reklamu určenou mobilním zařízením letos poprvé předstihlo částku utracenou za reklamu určenou počítačům. Zenith odhaduje, že v roce 2017 připadne 53 % veškerých výdajů na internetovou reklamu reklamě zobrazované na mobilních zařízeních. Předpovídáme, že v roce 2018 tento podíl vzroste na 59 % a v roce 2019 na 62 %. V roce 2019 budou mít výdaje na mobilní reklamu celkovou hodnotu 156 miliard USD a budou představovat 26 % výdajů na reklamu napříč všemi médii.

„Pro většinu spotřebitelů a zadavatelů reklamy je mobilní internet nyní normální internet,“ uvedl Jonathan Barnard, head of forecasting a director of global intelligence společnosti Zenith. „Vlastnictví mobilních zařízení začíná být na některých trzích nasycené, ale ve zbytku světa je ještě spousta prostoru pro další růst.“

Vittorio Bonori, global brand president společnosti Zenith, říká: „Vzhledem k tomu, že je internet nyní mobilní, mají značky příležitost používat ho ke komunikaci se spotřebiteli během většiny jejich života – když nakupují, vedou společenský život, cestují či sedí za pracovním stolem. Díky tomu, že značky zastihnou spotřebitele ve správném okamžiku s personalizovanými zprávami, je mohou účinněji vést po spotřebitelské cestě.“

* Mezi 52 zemí zahrnutých v této zprávě patří Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Ekvádor, Estonsko, Filipíny, Finsko, Francie, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Kolumbie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Pákistán, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Spojené království, Spojené státy americké, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan a Ukrajina, které představují 65 % světové populace.

O společnosti Zenith

Zenith je agentura zaměřující se na návratnost investic. Spojujeme data, technologie a vynikající odborníky, abychom pátrali po nových příležitostech, řešili složité výzvy a rozšiřovali byznys našich klientů. Zenith je součástí Publicis Media, jednoho ze čtyř center Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC40], a její kanceláře jsou součástí Publicis One. Máme více než pět tisíc vynikajících specialistů v devadesáti pěti zemích. Jsme odborníci na komunikace a plánování médií, obsah, performance marketing, optimalizaci výsledků, dat a analýzu. Zenith pracuje s předními světovými značkami, mezi něž patří Aviva, Coty, Kering, Lactalis, L’Oréal, Nestlé, Nomad Foods, Oracle, RB, SCA, Sanofi či 21st Century Fox.