Do roku 2020 bude 67 % růstu výdajů na reklamu pocházet z vyhledávání a sociálních médií

Podle nové studie Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu) mediální agentury Zenith budou mezi lety 2017 a 2020 dvě třetiny veškerého růstu globálních výdajů na reklamu pocházet z placeného vyhledávání a reklam na sociálních sítích.

Continue reading „Do roku 2020 bude 67 % růstu výdajů na reklamu pocházet z vyhledávání a sociálních médií“

Zenith slaví 30. narozeniny!

Mediální agentura Zenith slaví 30. narozeniny. Agentura zahájila své obchodní aktivity v říjnu 1988 v přestavěném skladu v londýnském Paddingtonu. Zenith vznikla z oddělení agentur Saatchi & Saatchi, BSB Dorland a KHBB zabývajících se nákupem médií a později se rozrostla na první celosvětovou síť mediálních agentur.

Continue reading „Zenith slaví 30. narozeniny!“

Výdaje na reklamu v České republice jsou na vzestupu

Česká republika má poměrně dobře rozvinutý reklamní trh. Výdaje na reklamu na jednoho obyvatele jsou zde téměř třikrát vyšší, než je průměr zemí střední a východní Evropy. Největším médiem je dlouhodobě televize, avšak rychle se rozšiřující vyhledávání a programatická display reklama přispívají k rychlému růstu internetové reklamy.

Continue reading „Výdaje na reklamu v České republice jsou na vzestupu“

Top 10 reklamních trhů světa z pohledu investic

V roce 2017 patřily mezi největší reklamní trhy na světě Spojené státy (197,474 mld. USD), následované Čínou (80,440 mld. USD) a Japonskem (42,972 mld. USD). Podle předpovědi mediální agentury Zenith se tito tři největší mediální giganti z hlediska reklamních investic na svých příčkách udrží i v následujících letech. Změny agentura předpovídá na spodních 3 příčkách top 10 nejvýznamnějších reklamních trhů.

TOP 10_infografika.jpg

Continue reading „Top 10 reklamních trhů světa z pohledu investic“

Írán vede mezi třiceti rozvíjejícími se reklamními trhy

Podle nové zprávy Thirty Rising Media Markets (Třicet rozvíjejících se mediálních trhů), kterou dnes vydala společnost Zenith, přinese Írán v příštích třech letech více peněz vydaných na reklamu než kterákoliv z ostatních zemí, jež zpráva zahrnuje. Zenith předpovídá, že mezi lety 2017 a 2020 v Íránu vzrostou výdaje na reklamu o 713 milionů dolarů a dosáhnou hodnoty 2,117 miliardy USD.

Continue reading „Írán vede mezi třiceti rozvíjejícími se reklamními trhy“

Zadavatelé reklamy pociťují tlak způsobený digitální transformací

Návratnost investic do internetové reklamy srovnává krok s rychle rostoucími výdaji na digitální reklamu. Uprostřed diskusí o tom, zda značky za digitální média příliš utrácejí ukazuje výzkum společnosti Zenith, že účinnost internetové reklamy s výdaji na digitální reklamu srovnala krok.

Continue reading „Zadavatelé reklamy pociťují tlak způsobený digitální transformací“