Společnost Tyco využívá pro správu dat platformu 3EXPERIENCE a její aplikaci ENOVIA od Dassault Systèmes

ENOVIA zjednodušuje proces PLM, snižuje náklady na výrobu a zvyšuje kvalitu provedení

Praha, 12. prosince 2017Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. využívá k administraci firemních dat a procesů nejnovější verzi aplikace ENOVIA. Ta funguje na platformě 3DEXPERIENCE od společnosti Dassault Systèmes. Nové řešení, které je rychlejší, efektivnější a pružnější, nahradilo původní autonomní systémy pro správu dat, změnová řízení a ukládání dokumentace. Firma tímto krokem navázala na své oddělení výroby, které má s aplikací ENOVIA už pětiletou velmi dobrou zkušenost. Zavedení jediného systému namísto několika propojených vedlo k podstatnému zrychlení práce v celé organizaci a snížení nákladů.

3D PLM řešení implementovala společnost DYTRON s.r.o. Firma Tyco využívala několik autonomních systémů pro jednotlivé úkony. Bylo tak nutné implementovat aplikaci ENOVIA, aby se pro celou správu vytvořilo heterogenní prostředí. Pro plynulý přechod na nový systém musel být pro každou změnu vytvořen speciální balíček dat. V současné době Tyco v systému ENOVIA udržuje své kompletní výrobní portfolio včetně vývojových fází výrobků připravovaných oddělením pro výzkum a vývoj.

Nově zavedená aplikace ENOVIA dokázala podstatně zjednodušit celý proces PLM. Především díky komplexnímu sloučení informací o položce včetně jejího kusovníku, výkresu, specifikací, objednacích kódů, některých externích informací, jako je množství nebo cena, a všech probíhajících změn a nejasností. Zároveň lze systém plně přizpůsobit zákaznickým požadavkům. Tím výrazně přispívá k rychlejšímu uvedení zcela nového, nebo inovovaného výrobku na trh s nižšími náklady a vyšší kvalitou provedení.

„Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechny data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit,“ řekl Marcel Murár, manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.

###

Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o

Společnost Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. působí v České republice od roku 1993. Soustředí se na výrobu a distribuci zabezpečovacích, protipožárních a monitorovacích systémů a to jak pro soukromý, tak i komerční sektor. V červnu 2016 dokončila společnost sloučení s Johnson Controls. Díky tomuto spojení dokáže lépe vyhovět nárokům trhu, hlavně v oblasti chytrých měst a budov. Více informací najdete na www.tycofs.cz.

DYTRON s.r.o.

Společnost DYTRON je dodavatel CAD/CAM/PLM systémů na platformě 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes. Svým zákazníkům pomáhá využívat systém pro řízení životního cyklu výrobku, díky kterému efektivněji řídí předvýrobní procesy, jsou konkurenceschopnější a rychleji reagují na požadavky svých klientů. DYTRON se zaměřuje na automobilový průmysl, letectví, elektroniku a elektrotechniku. Více informací najdete na www.dytron.cz.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio nástrojů pro spolupráci, jež společnost nabízí, podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 220 000 klientů ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na www.3ds.com/cz-cz/.