Dassault Systèmes představuje strategii „Voda pro život“

Tento záměr umožňuje efektivnější spotřebu a zároveň ochranu světově nejcennějšího zdroje

  • Další část komunikační kampaně „The Only Progress is Human“, která zvyšuje povědomí o sociálních a enviromentálních výzvách, podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN prostřednictvím virtuálního prostředí využívaného v průmyslu k zastavení dopadů spotřeby vody.
  • Dassault Systèmes pomůže společnostem měřit a optimalizovat jejich vodní stopu. Současně tak podpoří pozitivní dopad na životní prostředí urychlením otevřených inovací pomocí 3DEXPERIENCE Lab nebo podpory vzdělávacích programů.
  • Zákazníci, kteří chtějí být k životnímu prostředí ohleduplnější, musí simulovat a vyhodnotit spotřebu vody během celého životního cyklu daného produktu.

VELIZY-VILLACOUBLAY, Francie — 4. března 2021 — Společnost Dassault Systèmes představila další část své kampaně „The Only Progress is Human“, která by měla zvýšit povědomí o sociálních a enviromentálních výzvách a přitáhnout pozornost k využití virtuálního prostředí pro podporu udržitelných inovací. „Water for Life“, jak se nová část kampaně nazývá, kombinuje témata vody a spotřeby ke zkoumání otázky, jak může průmysl efektivněji využívat světově nejcennější zdroj ohrožený nadměrnou spotřebou a jak ho také může chránit. Kampaň je součástí závazku společnosti k podpoře cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Především pak cíle 6: „Zajistit pro všechny dostupnost vody, sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.“

Prostřednictvím strategie „Voda pro život“ pomůže společnost Dassault Systèmes svým zákazníkům řešit tuto výzvu z pohledu tří různých perspektiv: měření a optimalizace, inovace a tvorby a vzdělání. V prvním případě je využívána platforma 3DEXPERIENCE jako podpora pro měření a optimalizaci vodní stopy podniků poskytnutím integrovaných průmyslových řešení. Ta dodávají data o spotřebě vody spojená s dopady různých konstrukčních možností. V budoucnu se počítá s umělou inteligencí generující doporučení, která povedou k vytváření nových a efektivnějších produktů a zařízení.  

Dassault Systèmes také podpoří ochranu vody prostřednictvím své otevřené inovační laboratoře 3DEXPERIENCE Lab. Pro urychlení inovací typu EEL Energy transformující procesy v průmyslových odvětvích, která potřebují snížit spotřebu vody, bude využívána takzvaná kolektivní inteligence. Posílení závazku k ochraně vody rovněž podpoří partnerství se světovými inkubátory, jakým je například OceanHub Africa.

A konečně bude tato strategie podporovat vzdělávací programy, jejichž cílem je zvýšit povědomí o hlavních problémech souvisejících s vodou nebo inspirovat nastupující generace k ochraně tohoto klíčového zdroje. Jedním takovým je například francouzský projekt Mission Ocean podporovaný La Fondation Dassault Systèmes.

„Svět si uvědomuje naléhavost uchování vody a potřeby vstupu do nové éry odpovědnosti i udržitelnosti. V desetiletí, během kterého má být dosaženo cílů udržitelného rozvoje OSN, hraje průmysl svou roli,“ řekl Bernard Charlès, Vice Chairman and CEO, Dassault Systèmes. „Virtuální prostředí jsou klíčovým faktorem umožňujícím našim zákazníkům představit si, navrhnout a otestovat nové, radikálně odlišné produkty, materiály nebo výrobní procesy potřebné pro více udržitelnou ekonomiku budoucnosti. Díky novým průmyslovým řešením můžeme být světovým partnerem číslo jedna pro udržitelnější průmyslovou renesanci splňující cíle Pařížské dohody.“ 

Voda je životně důležitá, přesto nadměrná spotřeba způsobená produkcí zboží a služeb každodenní spotřeby ohrožuje její dostupnost. V současnosti je již více než 40 % světové populace zasaženo nedostatkem vody. V souladu se svými cíli udržitelného rozvoje vyhlásila Organizace spojených národů desetiletí (2018-2028) zaměřené na vodu, udržitelný rozvoj a integrované hospodaření s vodou. Strategie „Voda pro život“ tento krok následuje, stejně jako nedávný závazek Dassault Systèmes k iniciativě Science Based Targets nebo oficiální podpora mezinárodní skupiny TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures).

Strategie „Voda pro život“ byla oficiálně zahájena pomocí videa, ve kterém se po boku Bernarda Charlèse objevuje profesionální cestovatel a dobrodruh Mike Horn, který sdílí stejnou vášeň pro ochranu vody. 

„Jako profesionální cestovatel jsem mohl na vlastní oči vidět přímé dopady lidské činnosti na stav naší Země. Pro lidi je zásadní se o ni starat. Dvojnásob to platí pro ochranu vody, našeho nejcennějšího zdroje,“ řekl Mike Horn. „Jsem rád nejen proto, že tento cíl plní OSN, nevládní organizace a politici, ale také proto, že vedoucí představitelé průmyslu, jako Bernard Charlès, generální ředitel Dassault Systèmes, zdůrazňují důležitost tohoto klíčového tématu.“

Komunikační kampaň „The Only Progress is Human“ zahájená v únoru 2020 má za cíl zvýšit povědomí o sociálních a enviromentálních výzvách dnešního světa, inspirovat lidi k využívání virtuálního prostředí pro zisk hlubších poznatků vztahujících se k těmto výzvám a podporovat udržitelné inovace pro lepší budoucnost. Tato iniciativa nabízí veřejnosti „10 dějství“ ukazujících možnosti, jak mohou být poznatky získané ve virtuálním světě využity k vytvoření řešení mířících na každou výzvu jednotlivého dějství. První část se zabývala otázkou, jak může virtuální prostředí změnit způsob našeho vnímání emocí. Akce pojmenovaná „Virtual Harmony“ unikátním způsobem spojila hudební a vizuální zážitek do jednoho celku, a kromě jiného nabídla také 3Dvarius – první elektrické housle vyrobené technologií 3D tisku, které byly navrženy s využitím řešení od společnosti Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes – 3DEXPERIENCE Company – poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio nástrojů pro spolupráci, jež společnost nabízí, podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 290 000 klientů ve více než 140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na www.3ds.com

CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES, 3DEXCITE, MEDIDATA, CENTRIC PLM a IFWE včetně loga ve tvaru kompasu a 3DS jsou registrované obchodní značky Dassault Systèmes nebo jejich dceřiných společnosti v USA a/nebo dalších zemích.