Nejvěcněji komunikuje Fischer, jeho protikladem je Hannig a Horáček

Komunikace prezidentských kandidátů mimo jiné vypovídá o jejich postojích a chování. Podle analýzy vypracované na základě jejich rozhovorů v loňském roce nejracionálněji komunikoval Pavel Fischer. Naopak z pohledu textové analýzy se nejemotivněji vyjadřovali Petr Hannig a Michal Horáček. Miloš Zeman a Mirek Topolánek vykazují, ve srovnání s ostatními kandidáty, nejvyšší míru agresivity. Takové jsou hlavní závěry lingvistické studie, která vychází z metodiky analýzy skupinové iracionality Milana Petráka, který v poradenské společnosti Bisnode pracuje jako datový analytik.

Poznámka: K analýze byly použity rozhovory prezidentských kandidátů během předvolebních diskusí. Seznam vyhledávaných výrazů k určení iracionality je uveden na http://iracionalita.net/slovnik.php.

„Míra tak zvané iracionality prezidentských kandidátů byla určena na základě četnosti výskytu výrazů rozdělených do sedmi základních kategorií – agresivita, prodej iluzí, dogmatismus, zaštiťování se kolektivem, ideologické myšlení, dramatizace a posedlost symboly,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák s tím, že analýza jde nad rámec tradičního pravo-levého politického třídění a místo něj sleduje, kde se, na škále umístění „umírněná“ – „radikální“ – „extremistická“, daný prezidentský kandidát nalézá. „Radikální politici se svými potenciálními voliči komunikují jiným způsobem než politici umírnění,“ dodal Milan Petrák z Bisnode.

Základní kategorie dělení používaných výrazů prezidentskými kandidáty

Kategorie výrazů Příklady výrazů
Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám) zmanipulovaný, přisluhovač, lež
Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům) svoboda, mír, statečnost
Dogmatismus Absolutní, všichni, nikdo
Zaštiťování se kolektivem my („my jsme“)
Ideologické myšlení slova označující názvy konkurenčních ideologií
Dramatizace (přibarvování textu) boj, krev, smrt, strach
Posedlost symboly vlajka, přísaha

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Milan Petrák, analytik Bisnode

„Nejvěcněji komunikujícím kandidátem je podle lingvistické analýzy Pavel Fischer, a to především díky tomu, že je výrazně méně agresivní a dogmatický než ostatní kandidáti,“ komentuje výsledky analytik Bisnode Milan Petrák. Současně dodává: „Nečekané je umístění Jiřího Hynka, kandidáta s druhou nejvíce umírněnou komunikací, zatímco strana Realisté, za kterou vstupuje do prezidentských voleb, byla v našem podzimním předvolebním průzkumu vyhodnocena jako nejemotivnější ze všech analyzovaných subjektů.

„Za povšimnutí stojí, že jediní dva kandidáti, kteří mají zkušenosti s působením ve vrcholných politických funkcích, tedy Miloš Zeman a Mirek Topolánek, zároveň vykazují výrazně vyšší agresivitu než všichni ostatní. Oproti volbám v roce 2013 se počet agresivních výrazů u Miloše Zemana téměř zdvojnásobil,“ upozorňuje Milan Petrák.

Nejméně racionálně podle studie komunikoval euroskepticky zaměřený Petr Hannig a Michal Horáček. „Zatímco Petr Hannig více než ostatní uvažuje způsobem „my versus oni“ u Michala Horáčka zřejmě hrála určitou roli skutečnost, že je autorem písňových textů a je zvyklý se vyjadřovat vzletně. To ovšem nemění nic na faktu, že jde o druhého nejemotivněji komunikujícího a nejdogmatičtějšího kandidáta, hlavně kvůli velmi častému používání výrazů jako „každý“, „všichni“, „nikdo“, „rozhodně“,“ uzavřel Milan Petrák z Bisnode.

Prezidentští kandidáti podle Koeficientu iracionality (Četnost výskytu výrazů na 10 000 slov)

Kandidát Agresivita Iluze Dogma-
tismus
Kolektiv Ideologie Dramat. výrazy Symbol Koeficient iracionality Počet slov
Pavel Fischer 10,2 89,6 150,8 15,9 2,3 4,5 5,7 279,0 8 817
Jiří Hynek 33,0 88,6 162,9 28,9 2,1 30,9 8,2 354,6 4 851
Jiří Drahoš 33,2 113,7 205,3 1,6 1,6 4,7 3,2 363,3 6 331
Vratislav Kulhánek 36,5 60,8 234,3 14,8 6,1 14,8 2,6 369,7 11 522
Marek Hilšer 36,8 134,3 170,1 3,2 5,4 18,4 2,2 370,5 9 232
Miloš Zeman 63,3 77,8 198,0 11,7 7,7 11,3 2,8 372,6 24 801
Mirek Topolánek 65,6 103,9 191,4 7,3 18,2 10,9 1,8 399,2 5 486
Michal Horáček 41,2 107,7 251,8 19,0 4,0 3,2 4,0 430,8 12 627
Petr Hannig 29,7 110,3 237,9 34,7 9,9 7,4 2,5 432,4 8 072

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Milan Petrák, analytik Bisnode

O Milanu Petrákovi

Analytik a statistik společnosti Bisnode. Jeho zájem o aspekty lidské skupinové iracionality vyústil do napsání knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (dybbuk, 2011). Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze.