VUT inovovalo svůj web. Nová struktura má lépe oslovit uchazeče i firmy

Začátkem ledna odstartovalo podávání přihlášek na většinu fakult VUT. Brněnská technika proto připravila nový web, který uchazečům výrazně zjednoduší orientaci. Moderní struktura usnadní přístup i zástupcům firem, kteří mají zájem o spolupráci. Na základě hloubkové analýzy všech cílových skupin upravilo VUT své celouniverzitní stránky, které jsou nově i responzivní, takže se přizpůsobí prohlížení z mobilů či tabletů.

Protože VUT je technická univerzita, více se při přípravě webu zaměřila na technickou funkčnost stránek, které jsou nyní responzivní a jejich struktura odráží i zahraniční trendy v oblasti komunikace. „Před rokem jsme na web www.vut.cz měli z mobilních zařízení cca pětinu všech přístupů, nyní je to už čtvrtina. Zahraniční univerzity evidují dokonce půlku všech přístupů z chytrých telefonů. Proto bylo potřeba univerzitní web modernizovat, aby odpovídal aktuálním trendům,“ uvedl programátor Marek Strakoš z Centra výpočetních a informačních služeb VUT, který se na tvorbě nového webu podílel.

Samotnému programování ale předcházela důkladná analýza všech cílových skupin: série dotazníkových šetření i hloubkových rozhovorů potvrdila, že primární jsou pro univerzitní stránku uchazeči o studium a také zájemci o spolupráci zvenčí, což jsou především firmy. Tyto průzkumy tak umožnily, aby byly informace na webu snáz dohledatelné.

Zájemce o některý ze studijních oborů VUT se tak nyní dostane k podání přihlášky na pouhá dvě kliknutí. Zvýšil se také podíl videí, která atraktivní formou představují prostředí univerzity. Právě tvorba videoobsahu patří na zahraničních univerzitách ke stále populárnější formě komunikace s veřejností. Dnes uživatelé stráví v průměru téměř 20 minut denně sledováním on-line videí z mobilních zařízení. A v roce 2019 budou on-line videa tvořit až 80 % veškerých datových toků na internetu.

„Nyní končí první etapa rozsáhlého projektu modernizace webů VUT, která trvala rok a půl. Pevně doufám, že nový web svým moderním pojetím osloví co největší množství uchazečů o studium, firmy i veřejnost. Vše se podařilo jen díky mimořádnému nasazení pracovníků Centra výpočetních a informačních služeb VUT a také kolegů z Oddělení marketingu a vnějších vztahů. Můj dík patří také konzultantovi Janu Řezáčovi,“ uvedla hlavní koordinátorka projektu Renata Herrmannová.

V letošním roce se k celouniverzitnímu webu postupně připojí i jednotlivé fakulty VUT, aby se tak podařilo definitivně sjednotit vizuální komunikaci brněnské techniky.

Reklamy