Dle české internetové populace by volby vyhrál Drahoš

U české internetové populace vítězí aktuálně v prezidentském klání bývalý šéf Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Vyplývá to z volebního modelu online hry Prezident 21, podle kterého by Drahoše za prezidenta zvolilo přes 44 % lidí používajících internet.

Volební hra Prezident 21 je volně dostupná na internetu a využívá originálního systému hlasování, kde mohou voliči přidělovat kandidátům kladné i záporné hlasy. Dle volebního modelu, vytvořeného na základě socio-demografických údajů účastníků hry, preferuje téměř každý 2. online volič jako prezidenta Jiřího Drahoše. Ten by předběhl s více než 44% podporou Marka Hilšera, jehož by volilo přes 36 % uživatelů internetu. Za Hilšerem by se umístil Pavel Fischer s 27 % hlasů.

„Náš internetový volební model využívá specifického systému demokratické volby, nazýváme jej Demokracie 21. Každý občan totiž může dát svůj kladný hlas až 3 prezidentským kandidátům a k tomu přidělit dokonce 1 záporný, takže přesněji vyjádří svůj názor,“ vysvětluje původ dat Ondřej Koutský, ředitel Institutu pro Demokracii 21 a koordinátor hry Prezident 21. „Výsledné pořadí se pak získává prostým součtem všech hlasů. Takže například Miloš Zeman, který je zatím favoritem většiny průzkumů, končí v našem modelu na posledním místě, protože má nejvyšší počet negativních hlasů ze všech kandidátů,” dodává Koutský. Zemanovi totiž dává minusový hlas každý 3. uživatel internetu (36,5 % online voličů). Vysoký počet negativních hlasů má taky Mirek Topolánek (12,10 %).

Tabulka TOP 5

TOP 5 kandidátů

podle součtu všech hlasů

TOP 5 kandidátů podle udělených plusových hlasů 5 kandidátů

podle nejvyššího počtu udělených minusových hlasů

Jiří Drahoš (44,10 %) Jiří Drahoš (48,40 %) Miloš Zeman (36,50 %)
Marek Hilšer (36,10 %) Marek Hilšer (37,30 %) Mirek Topolánek (12,10 %)
Pavel Fischer (27,10 %) Michal Horáček (27,90 %) Michal Horáček (4,80 %)
Michal Horáček (23,10 %) Pavel Fischer (27,40 %) Jiří Drahoš (4,30 %)
Vratislav Kulhánek (14,10 %) Miloš Zeman (24,10 %) Petr Hannig (1,40 %)

Na Liberecku předbíhá Drahoše Hilšer, v Karlovarském kraji boduje Zeman

Jiří Drahoš má nejvyšší sympatie po součtu kladných i záporných hlasů ve 13 krajích České republiky. Pouze na Liberecku ho předběhl o necelou desetinu procenta Marek Hilšer (18,90 % versus 18,99 % online voličských hlasů). Hilšer drží kromě zmíněného Liberecka v krajích druhou příčku, jen v Karlovarském kraji obsadil jeho pomyslné druhé místo Miloš Zeman. V případě třetího preferovaného kandidáta se už pořadí v krajích začíná dle součtů hlasů online voličů výrazněji různit. Karlovarský kraj, Vysočina, Královéhradecko, Liberecko, Plzeňsko a Střední Čechy fandí Michalu Horáčkovi. Na jižní Moravě, v Moravskoslezském kraji, na Pardubicku a na Ústecku je “trojkou” Miloš Zeman. V Praze, jižních Čechách, na Olomoucku a Zlínsku je v TOP 3 naopak Pavel Fischer.

Hilšera volí více ženy, Topolánka muži. Zeman má největší podporu seniorů   

Nejsilnější online podporu od žen má mezi kandidáty Marek Hilšer (54,40 % jeho online voličů jsou ženy). Naopak Mirku Topolánkovi dávají na internetu častěji hlas muži, mezi všemi jeho online voliči zastupují 63,60 %. U ostatních je poměr relativně vyrovnaný. Zatímco většina kandidátů má nejsilnější voličskou základnu mezi internetovou populací ve věku 43 – 60 let, u Marka Hilšera tvoří největší část sympatizantů lidé ve věku 29 – 42 let, kteří používají internet (28,95 %). Naopak mezi online voliči Miloše Zemana je minimálně každý druhý starší 61 let (51,69 % jeho voličů jsou senioři).  

Metodika tvorby vzorku internetové populace

Model se zakládá na vzorku 16 514 uživatelů, kteří hlasovali na webu Prezident 21 a zároveň vyplnili i své demografické údaje, konkrétně věk, vzdělání, pohlaví, velikost obce, kraj a koho volili ve volbách do PSP v roce 2017. Na základě těchto údajů byl metodou iterativního proporčního vážení podle kvót získaných od společnosti Median vytvořen vážený dataset, o němž lze říci, že odpovídá české populaci uživatelů internetu, kteří se zajímají o volby.

O hře Prezident 21

 

Prezident 21 je internetová hra, která chce seznámit občany ČR s principy volebního systému Demokracie 21 na příkladu společensky významné volby. Prezident 21 tak v reálném čase ukazuje, jak by volba prezidenta dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas Na internetu se aktuálně do hry zapojilo už přes 300 000 lidí z celé ČR. V první fázi mohli všichni fanoušci hry navrhovat sami libovolné prezidentské kandidáty a hlasovat pro ně, od konce listopadu už se hraje jenom mezi reálnými adepty na funkci hlavy státu. Hra se tak proměnila v inovativní předvolební průzkum, který oproti těm klasickým trvá déle, probíhá v reálném čase a občané v něm mohou sdělovat své preference pomocí jiného mechanismu hlasování. Prezident 21 poběží až do soboty 13. ledna 14:00 hodin.

Hru provozuje nezisková organizace Institut pro Demokracii 21 věnující se zvyšování povědomí o volebním systému Demokracie 21. Systém navrhl matematik Karel Janeček. Jedná se o moderní volební a hlasovací systém, ve kterém mají občané možnost použít více než jeden hlas. Efekt více kladných hlasů přináší větší společenskou shodu, a v důsledku toho je více lidí spokojených s výsledkem. Záporný hlas zase ztěžuje situaci těm osobnostem, které společnost rozdělují, například extremistům. Sečtení všech hlasů přináší výsledek, na němž se nejvíce lidí shodne a který nejméně lidem vadí. Systém Demokracie 21 je používán pro hlasování mimo jiné v takzvaných participativních rozpočtech měst, například v některých pražských městských částech, Říčanech, Chomutově, Ostravě, ale i v New Yorku, kde na jaře letošního roku 102 800 hlasujících rozhodovalo o bezmála miliardě korun.

Video o projektu, kterému propůjčil svůj hlas Alexander Hemala, lze zhlédnout zde.