E-mail stále na špičce v návratnosti v marketingu

E-mail marketing poskytuje stále nejlepší návratnosti (ROI) v digitálním marketingu, zjistili Adastra a Econsultancy v posledním průzkumu Email Marketing Industry Census. Na druhém místě se těsně umisťuje SEO (optimalizace pro vyhledávače). Průzkum vychází z odpovědí více než sedmi set marketérů.

2017-05-09 18_10_44-Aplikace pro e-mail a SMS marketing _ Mailkit

73 % dotazovaných uvedlo, že e-mail marketing nabízí skvělou nebo dobrou návratnost investic, o SEO totéž uvádí 72 % dotazovaných. V obou případech je nutné zdůraznit, na základě letitých praktických zkušeností, že obě tyto kategorie digitálního marketingu bývají často podceňované nebo je jim věnována nedostatečná pozornost.

Na třetím místě v žebříčku návratnosti je dlouholetá stálice, obsahový marketing (63 %) následovaný placenou reklamou ve vyhledávačích (60 %).  Dlouhou cestu k vysoké návratnosti má mobilní marketing, ten zmínilo 46 % dotazovaných a potíže se sociálními médii se projevují i v tom, že zde je považuje za dobré v návratnosti investic 44 %.

Na posledním místě se umístila klasická display reklama, skvělou či dobrou návratnost tam označilo pouze 35 % dotazovaných.

Rostoucí využívání e-mail marketingu i zvyšující se spokojenost s výsledky souvisí i s tím, že do e-mail marketingu dlouhodobě stoupají investice, byť zdaleka ne tak, jak by to odpovídalo možnostem a také tomu, že e-mail marketing je jedním z nejlepších nástrojů na přímé zvyšování prodeje, věrnosti i pozice značky. Uvážíme-li, že podle studie DMA je průměrné ROI u e-mail marketingu až 38:1, tak je zřejmé, že pozornost věnovaná e-mailingu by měla být mimořádná.

Nejvíce se dnes v e-mailovém marketingu firmy věnují základní segmentaci (výzkum uvádí 80% podíl), optimalizaci pro mobilní zařízení (73 %), údržbě e-mailových databází (57 %). To, že na konci žebříčku se s 18 % nachází snaha určit skóre jednotlivých adresátů bohužel ukazuje, že právě v pokročilejší práci s e-mailovými adresami a dalšími dostupnými informacemi k nim jsou ještě velké mezery.

Výzkum se v závěrech shoduje také se zkušenostmi z Česka, v e-mail marketingu je možné docílit vysoké návratnosti, ale firmy velmi často zaostávají už v tom, zda a jak ji dokáží měřit. Platí stále to, že do e-mail marketingu jdou investice mnohdy nedostatečné a potíže se objevují i v nutnosti přizpůsobit tomu jak různorodá zařízení používají příjemci. Největší mezery jsou ale v personalizaci a přizpůsobení obsahu e-mailů příjemcům, které je nejčastěji způsobeno nedostupností či nemožností získání kvalitních dat z informačních systémů.

Zásadní otázkou zůstává, co v e-mail marketingu způsobí nástup GDPR v květnu 2018.

Autor: Jakub Olexa, ředitel společnosti Mailkit