LLP CRM zefektivňuje řízení obchodních případů ve společnosti Valbek

LLP CRM nasadila ve skupině Valbek cloudové řešení Microsoft Dynamics 365 pro efektivnější řízení obchodních příležitostí. Společnost Valbek se zaměřuje na projektování pozemních komunikací, mostů, tunelů, kolejové dopravy, vodohospodářských a pozemních staveb.

Společnost Valbek hledala v regionu řešení, které by kromě standardizace obchodního procesu, automatizace některých procesů a reportingu aktivně podpořilo spolupráci při řízení obchodních případů napříč jeho divizemi. Vedení požadovalo využití co největšího množství standardních funkcionalit a workflow CRM systému, aby byla zajištěna jeho co nejrychlejší implementace i snadná upgradovatelnost a rozšiřitelnost do budoucna.

Nasazení Microsoft Dynamics 365 a navazujících nových obchodních procesů umožnilo ve skupině Valbek zjednodušit každodenní práci obchodníků, neboť všechny informace o svých rozpracovaných zakázkách mají na jednom místě v jednotné formě. Zároveň se podařilo zajistit zastupitelnost obchodníků a kontinuitu obchodních vztahů s možností rozvinout obchodní vztah vytvořený v jiné divizi.

Nový systém nyní běží ve všech třech českých pobočkách (Liberec, Ústí nad Labem a Plzeň) a používá jej 50 uživatelů. V rámci implementace byl rovněž nasazen Office 365.

O společnosti LLP CRM – www.llpcrm.cz

LLP CRM poskytuje konzultační a implementační služby v oblasti řízení vztahů se zákazníky pro lokální i mezinárodní společnosti různých velikostí. LLP je certifikovaným Microsoft Gold CRM partnerem a disponuje největším implementačním týmem pro řešení Microsoft Dynamics CRM v České republice.

LLP CRM je držitelem ocenění Microsoft Awards Winner 2016 v kategorii Řešení pro customer engagement a Microsoft Awards Winner 2015 v kategorii Inovativní řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM.

LLP CRM patří do mezinárodní skupiny LLP Group s 25ti-letou konzultační historií, která působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Lucembursku, Mexiku, Rusku a v Severní Americe.

O společnosti Valbek – www.valbek.cz

Společnost Valbek, spol. s r.o. byla založena v roce 1990. Tato projektová kancelář se zaměřuje na projektování pozemních komunikací, mostů, tunelů, kolejové dopravy, vodohospodářských staveb, pozemních staveb. Dále se zaměřuje na vizualizace, inženýring, geodézii, posuzování vlivu na životní prostředí a dopravní inženýrství. V České republice má tři pobočky – v Liberci, v Ústí nad Labem a v Plzni.

Reklamy