ABB je připravena na ziskový růst

Výsledkem transformace je efektivní a silnější portfolio i provozní činnosti

HLAVNÍ VÝSLEDKY ZA CELÝ ROK 2017

  • Příjem základních zakázek vzrostl o 5 %1; příjem zakázek byl vyšší ve všech divizích a regionech; celkové zakázky zůstaly na stejné úrovni
  • Tržby vzrostly o 1 %
  • Nabídka ABB Ability™ vedla k růstu ve všech divizích
  • Efektivní a silnější portfolio:
   • dokončeny akvizice B&R a Keymile, podepsána akvizice GE Industrial Solutions
   • odprodána výroba kabelů pro VVN, podepsána spolupráce v rámci dvou společných podniků v oblasti EPC
   • probíhá změna obchodního modelu v divizích Energetika, Robotika a pohony a Průmyslová automatizace
  • Provozní zisková marže EBITA2 činí 12,1 %; vliv ve výši 30 základních procentních bodů měly na marži změny související s oblastí EPC
  • Čistý zisk vzrostl o 17 % na 2, 213 miliardy USD
  • Peněžní tok z provozních činností zůstal na stejné úrovni; čistý provozní kapitál jako procento z tržeb poklesl na 11, 3 %
  • Navrženo deváté zvýšení dividendy za sebou, a to na 0,78 CHF na akcii

HLAVNÍ VÝSLEDKY ZA 4. ČTVRTLETÍ 2017

 • Příjem základních zakázek vzrostl o 9 %1; příjem zakázek byl vyšší ve všech divizích a regionech; zakázky v oblasti služeb vzrostly o 7 %
 • Tržby poklesly o 1 %
 • Provozní zisková marže EBITA činila 10,9 % a vliv ve výši 150 základních procentních bodů na ni měly změny související s projekty EPC
 • Ziskovost divize Energetika předběžně překročila plán a nachází se v cílovém pásmu ziskové marže pro rok 2018
 • Peněžní tok z provozních činností vzrostl o 31 %

„V přechodovém roce 2017 jsme vybudovali efektivní a silnější ABB. Naše digitální portfolio pro zákazníky z energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury je založeno na dvou jasných hodnotových nabídkách: přivést elektrickou energii z libovolného zdroje do každé zásuvky a automatizovat průmyslová odvětví od přírodních zdrojů až po finální výrobky,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Na výsledcích za celý rok se projevil tlumivý účinek naší rozsáhlé transformace. Díky našemu cílenému úsilí o přesun těžiště aktivit jsme zvýšili konkurenceschopnost, zaměřili se na vysoce růstové segmenty a snížili riziko ABB. Čtyři čtvrtletí za sebou jsme docílili růstu základních zakázek. Díky dynamice, kterou jsme vybudovali v roce 2017, jsme připraveni na ziskový růst společně s tím, jak se situace na globálních trzích zlepšuje. Důkazem naší důvěry v budoucnost je současný návrh na zvýšení dividendy již devátý rok v řadě.

Finanční ukazatele za

4. čtvrtletí 2017

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 4. čtvrtletí 2017 4. čtvrtletí 2016 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 8 478 8 277 +2 % -3 %
Tržby 9 280 8 993 +3 % -1 %
Provozní zisk EBITA2 1 021 1 057 -3 % -7 %3
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 10,9 % 11,7 % +0,8 procentního bodu
Čistý zisk připsatelný ABB 393 425 -8 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,18 0,20 -7 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,33 0,33 -2 %4 +2 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 1 869 1 428 +31 %

 

Finanční ukazatele za

celý rok 2017

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak Finanční rok 2017 Finanční rok 2016 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 33 387 33 379 0 % 0 %
Tržby 34 312 33 828 +1 % +1 %
Provozní zisk EBITA2 4 130 4 191 -1 % -2 %3
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 12,1 % 12,4 % -0,3 procentního bodu
Čistý zisk připsatelný ABB 2 213 1 899 +17 %
Základní zisk na akcii (USD) 1,04 0,88 +17 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD) 1,25 1,29 -4 %4 -1 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 3 799 3 843 -1 %
Volný peněžní tok2 2 926 3 065 -5%
Peněžní návratnost investovaného kapitálu (CROI)2 12,4 % 13,8 % -1,4 procentního bodu

Krátkodobý výhled

Makroekonomické indikátory se v Evropě a ve Spojených státech vyvíjejí pozitivně a očekává se pokračování růstu v Číně. Celkově se globální trh se vrátil k růstu, třebaže a je stále poznamenán geopolitickým napětím v různých částech světa. Očekává se, že výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů.

1 Míra růstu zakázek, základních zakázek, tržeb a zásoby zakázek je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv. Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.

2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q3 2017 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

4 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 130 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. Jako titulární partner Formule E, mezinárodní kategorie závodů FIA pro vozidla s výhradně elektrickým pohonem, ABB posouvá hranice e-mobility a přispívá k udržitelné budoucnosti. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 136 000 zaměstnanců. http://www.abb.com. www.abb.com

Označeno tagem