ČS nemovitostní fond pokračuje v obměně svého portfolia

ČS nemovitostní fond pokračuje v obměně svého portfolia. Po koupi celkem tří nových nemovitostí v uplynulých 13 měsících přistoupil k prodeji administrativní budovy Táborská 31 v Praze, jedné z nejdéle držených nemovitostí ve svém portfoliu.

Budovu Táborská 31 koupila společnost 100 Towers Holding, pro kterou je to již třetí akvizice za posledních dvanáct měsíců. Finanční podmínky prodeje se pohybovaly mírně nad nezávislými znaleckými posudky používanými při oceňování budov portfolia fondu a prodej tak bude mít mírně pozitivní dopad na výnos fondu. Důvodem prodeje byly parametry nemovitosti, které již neodpovídaly současné investiční strategii fondu. Při prodeji budovy prodávajícího zastupovaly společnosti Knight Frank, Wilsons a TPA.

„Prodej budovy Táborská 31 nám umožní zvýšit celkový podíl prémiových nemovitostí v portfoliu fondu a zároveň zlepšit i efektivitu správy jednotlivých budov. Pokračující optimalizace portfolia tak bude i nadále přispívat k pozitivní výkonnosti ČS nemovitostního fondu,“ říká k prodeji Jaromír Kohout, místopředseda představenstva REICO IS ČS.

„Nemovitost Táborská 31 byla do fondu pořízena krátce po jeho založení před deseti lety. Nyní využíváme silného investičního trhu a vysoké poptávky po budovách tohoto typu. Prodej budovy nám dále umožní soustředit se na naši strategii, kterou jsou dlouhodobé investice do nově postavených prémiových nemovitostí v silných lokalitách,“ dodává Tomáš Jandík, investiční ředitel REICO IS ČS.

Celková pronajímatelná plocha administrativní budovy Táborská 31 je 8 144 m2 a je z více jak 80 % pronajata. Nachází se v ní zejména kancelářské prostory (téměř 90 % celkové plochy), které doplňují prostory skladové. Budova má také 25 parkovacích míst. Nachází se v Praze 4 – Nuslích v těsné blízkosti jedné z nejúspěšnějších komerčních částí Prahy, kde sídlí mnoho velkých nadnárodních společností.

„Budovu plánujeme dále pronajímat jako kancelářský objekt. Postupně budeme zvyšovat její standard pro nájemníky, v současné chvíli zpracováváme architektonickou studii nových interiérů. Z dlouhodobého hlediska vidíme velký potenciál v lokalitě v souvislosti s plánovanou stanicí metra D,“ říká Karel Konečný, partner 100 Towers Holding.

ČS nemovitostní fond má po prodeji budovy Táborská 31 ve svém portfoliu celkem 12 nemovitostí. Tržní hodnota portfolia i nadále překračuje 19 mld. Kč. Prodejem této budovy fond pokračuje v obměně vybraných nemovitostí, které již dosáhly stanoveného investičního horizontu nebo již nevyhovují požadavkům daným současnou investiční strategií fondu. Prodej budovy Táborská 31 tak přispěl ke zvýšení celkové obrátkovosti portfolia fondu, ve kterém za poslední tři roky došlo ke koupi šesti nemovitostí a k prodeji tří nemovitostí.  

Ke konci ledna 2018 do ČS nemovitostního fondu investovalo přes 64 tisíc podílníků a výnos fondu za posledních 12 měsíců činil 2.75%.

Profil České spořitelny

Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

  • Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.
  • Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů.
  • Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.
  • Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací – zaměřujeme se na podporu seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.
Reklamy