Operátoři loni na žádost oprávněných orgánů předali čtvrt milionu provozních a lokalizačních údajů

Praha, 26. února 2018 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem ve 253 380 případech. To je o téměř pětinu více než v roce 2016, kdy operátoři tyto údaje předali celkem ve 214 522 případech. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona o elektronických komunikacích operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu souhrnně zasílají. V 5 822 případech naopak údaje poskytnuty nebyly.

ČTÚ v loňské tiskové zprávě informoval o dvojnásobném nárůstu počtu předaných údajů ve veřejných mobilních sítích za rok 2016 (472 522 případů). Před několika dny však jeden z mobilních operátorů ČTÚ oznámil, že úřadu zaslal zcela chybná data. Po opravě tedy počet případů předaných provozních a lokalizačních údajů ve veřejných mobilních sítích klesl na 214 522.

Počty případů poskytnutí údajů v rámci pevné sítě a v rámci IP telefonie zůstaly loni na srovnatelné úrovni s rokem 2016. Na základě jedné žádosti přitom mohou být předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly. Do statistiky je započítána každá žádost, kterou operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů, je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich. Počet vyžádaných údajů se proto neshoduje s počtem vyšetřovaných trestných činů, v jejichž rámci si oprávněné orgány údaje vyžádaly, neboť metodika vykazování údajů se liší.

Obdobně statistiku navyšuje požadavek na výpis z buňky, který musí být z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech. Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra.

Operátoři data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje musejí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat po dobu 6 měsíců. Výkaz neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

počty případů
poskytnutých údajů
počty případů, kdy
údaje nebyly poskytnuty
2017
veřejné pevné sítě 6 379 540
veřejné mobilní sítě 253 380 5 822
služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
7 089 52
IP telefonie 2 068 10
služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
263 26
2016
veřejné pevné sítě 6 299 349
veřejné mobilní sítě 214 522 4 461
služby přístupu ke schránkám
elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
5 661 137
IP telefonie 2 381 19
služby přenosu zpráv el. pošty
prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
426 27

 

Reklamy