Samsung a UCSF představují aplikaci pro chytré telefony My BP Lab, která je součástí výzkumu krevního tlaku a stresu

Nová aplikace využívá revoluční optický snímač přístrojů Galaxy S9 a S9+ k poskytnutí kontextově zasazené zpětné vazby k hodnotám krevního tlaku a stresu účastníků programu

Praha, 26. února 2018 – Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. a University of California, San Francisco (UCSF) oznámily, že na trh uvádějí společně vyvinutou aplikaci pro chytré telefony My BP Lab, která má jejím uživatelům pomoci sledovat hodnoty krevního tlaku a stresu, a získat tak adresné informace o tom, jak zlepšit svůj zdravotní stav.

Aplikace My BP Lab, která byla představena veřejnosti, maximálně využívá inovativní optický snímač dostupný v přístrojích Samsung Galaxy S9 a S9+ a uživatelům poskytuje více přesnějších informací o jejich zdravotním stavu. Optický snímač je do přístroje integrován a umožňuje chytrému telefonu měřit krevní tlak přímo bez dalších externích zařízení.

Uživatelé, kteří se zapojí do programu vedeného výzkumnými pracovníky UCSF, budou v průběhu dne na vyžádání získávat informace o krevním tlaku a stresu. Jedním z cílů studie je optimalizovat aplikaci My BP Lab, aby poskytovala kontextově zasazenou a vědecky podloženou zpětnou vazbu a aby si uživatelé byli lépe vědomi hodnot krevního tlaku a stresu, a mohli tak lépe zvládat svůj zdravotní stav. Studie na základě sběru údajů od tisíců uživatelů v reálných podmínkách dále zpřesňuje odečty hodnot krevního tlaku.

„Ve společnosti Samsung klademe velký důraz na zdraví a tělesnou a duševní pohodu uživatelů našich výrobků,“ uvedl Peter Koo, senior viceprezident a vedoucí týmu Health Service společnosti Samsung Electronics. „Právě proto jsme vyvinuli revoluční optický snímač pro Galaxy S9 a S9+. Jsme rádi, že tento snímač můžeme v rámci partnerství s UCSF využít, a přispět tak k výzkumu, který našim zákazníkům přinese užitečnou zpětnou vazbu o jejich zdravotním stavu.“

Uživatelé, kteří aplikaci My BP Lab spustí, budou přizváni k účasti v třítýdenní výzkumné studii UCSF, jejímž cílem je sledovat stres a způsob, jakým emoce prožívané během dne ovlivňují tělesnou a duševní pohodu. Účastníci budou podávat zprávy o svém chování, včetně spánku, cvičení a stravy, a snímač chytrého telefonu budou během dne využívat k měření krevního tlaku. Dozvědí se například, v který den týdne prožívali největší stres nebo jaký vliv měla kvalita spánku v noci na jejich krevní tlak po ránu.

„Tato studie by mohla poskytnout dosud největší soubor dat o stresu, krevním tlaku a emočních prožitcích během dne,“ uvedla profesorka psychiatrie na UCSF a ředitelka Laboratoře pro studium emocí, zdraví a psychofyziologie Wendy Berry Mendes, PhD. „Naše partnerství se společností Samsung by mohlo přispět ke zlepšení zdravotního stavu mnoha lidí po celém světě tím, že jim pomůžeme zvládat stres.“

O University of California v San Franciscu

UC San Francisco (UCSF) je prestižní univerzita, která se věnuje podpoře zdraví po celém světě prostřednictvím vyspělého biomedicínského výzkumu, magisterského vzdělávání v oblasti věd o živé přírodě a zdravotnických profesí a excelence v péči o pacienta. Zahrnuje špičkové fakulty se studijními programy v oborech zubního lékařství, medicíny, ošetřovatelství a farmacie, dále magisterskou divizi s celostátně uznávanými studijními programy v oborech základního výzkumu, biomedicínských, translačních a populačních věd a také vynikající ústav biomedicínského výzkumu. Zahrnuje také divizi UCSF Health, kterou tvoří špičkové nemocnice, UCSF Medical Center a dětské nemocnice UCSF Benioff v San Francisku a Oaklandu – a další partnerské a přidružené nemocnice a zdravotnická zařízení v oblasti Sanfranciského zálivu. Pro více informací navštivte internetové stránky www.ucsf.edu/news.

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými transformačními myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, tabletů, nositelných chytrých zařízení a digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů. Nejnovější informace najdete v Samsung Newsroom na adrese: http://news.samsung.com.

 

Reklamy