Být lídrem celoživotního vzdělávání v ČR je nový strategický cíl EDUA Group

EDUA Group, největší soukromá vzdělávací skupina v ČR, se pod vedením nového generálního ředitele Davida Vrby staví do čela nové vzdělávací výzvy.   

Praha, 1. března 2018: Téma „long life learning”, tedy celoživotního vzdělávání, není úplně nové, objevovat se ve větší míře začalo v 70. letech minulého století. V současné éře průmyslové revoluce 4.0 a exponenciálních technologií je o však mnohem aktuálnější než v minulosti. Obzvlášť se to týká České republiky, kde je více než 30% HDP tvořeno průmyslem a manuální prací. Přesně to z nás dělá kandidáta na zemi, která by měla celou svoji populaci, a tím i pracovní sílu přeškolit. A právě v tom chce EDUA Group pod vedením generálního ředitele David Vrby sehrát velmi aktivní roli. „Dřív stačilo vystudovat vysokou školu, člověk s tím vystačil patnáct, dvacet let a nic dalšího dělat nemusel. To dnes absolutně není možné. Dnes je opravdu nutností firem i jednotlivců se dovzdělávat. Říká se, že v současné době by se člověk měl každé dva roky naučit novou kompetenci a jednou za pět let by měl změnit povolání, aby se posunul k něčemu novému,” říká David Vrba.

EDUA Group pod jednou střechou zaštiťuje značky Jipka, Tutor, Caledonian School, Top Vision, Digiskills a BridgeWaterBlu, které se společně zaměřují jak na celoživotní vzdělávací proces, tak na nezbytně nutný rozvoj inovací ve vzdělávání. Podle obecně rozšířeného názoru je kupříkladu velmi problematická praxe, podle níž jsou žáci v českých školách stále systematicky připravováni na dnes běžné profese. Je však pravděpodobné, že více než 50 % těchto profesí v následujících patnácti či dvaceti letech vůbec nebude existovat, jelikož je zastoupí automatizované systémy. A toto je jednou z velkých výzev, před níž vzdělávací systém v Česku stojí. Stejně jako přeškolování zaměstnanců tak, aby se dokázali adaptovat na neustále se měnící situaci na trhu práce. „Jsem přesvědčen, že bude velká poptávka po nových kompetencích z oblasti soft skills i hard skills.
Vznikají nové technologie a nový software, které musí být někdo schopen obsluhovat. A na to se chceme zaměřit. Obzvlášť se to týká lidí, kteří jsou ve střední části kariéry a mají před sebou třeba ještě dvacet, třicet let produktivního života. Právě ti o tom musí přemýšlet nejvíce. Vezměte si vývojáře aplikací, softwarové inženýry, odborníky na sociální média, to jsou profese, které tu ještě před dvaceti lety nebyly. A za patnáct let už možná zase nebudou. Je tedy nutné se připravovat na to, že budu možná nucen totálně otočit svoji kariéru a naučit se něco nového,” říká David Vrba.

DOPORUČENÝ KURZ: Klíč k úspěšnému leadershipu (Top Vision)

Termíny:

Praha 27. – 28. 3. 2018, Brno 5. – 6. 4. 2018

Náplň:

Lektorka Petra Zárubová pomáhá pochopit rozdíly v přístupu manažera a lídra k vedení týmu a k dosahování cílů, či poznat, jak správně nasměrovat a motivovat k nejlepším výkonům.

 

Reklamy