Veškeré přínosy digitalizace pro dodavatelské řetězce dosud nevyužívá 95 % společností

  • Nová generace robotů, umělá inteligence, autonomní vozidla, blockchain, analýzy velkých dat a senzory jsou ukázkou technologií, které mění tradiční dodavatelské řetězce
  • Vývoj nových technologií probíhá tak rychle, že je pro podniky náročné držet krok s inovacemi a nejlepšími metodami
  • Více než 75 % firem si uvědomuje potenciální přínosy pro snižování nákladů, ale za překážku jejich realizace považují organizační problémy.

Praha, 5. března 2018: DHL, přední globální logistická společnost, dnes zveřejnila nejnovější výzkumnou zprávu o digitalizaci dodavatelských řetězců. Zpráva uvádí, že vývoj nových technologií a řešení probíhá rychlým tempem, což vede v mnoha oblastech průmyslu k zásadním změnám, s nimiž dodavatelské řetězce jen s obtížemi drží krok. Globálního průzkumu se zúčastnilo téměř 350 odborníků na dodavatelské řetězce a provozní činnosti. Z výsledků vyplývá, že 95 % respondentů nevyužívá veškeré možnosti pro snižování nákladů, které se nabízejí v oblastech hardwarových technologií, resp. informačních a analytických nástrojů.

Digitalizace a dodavatelský řetězec: Kde se nacházíme a jaké jsou další kroky? (Digitalization and the supply chain: Where are we and what’s next?), tak zní název zprávy, kterou připravila Lisa Harringtonová, generální ředitelka společnosti lharrington group LLC, z pověření společnosti DHL. Účelem bylo zjistit, jak se průmysl vyrovnává s prostředím rychlých a zásadních změn, k nimž dochází v rámci pokračující digitalizace dodavatelských řetězců. Nová generace robotů, umělá inteligence, autonomní vozidla, blockchain, analýzy velkých dat a senzory jsou ukázkou technologií, o jejichž integraci do svých provozních činností a strategií dodavatelských řetězců musejí nyní podniky uvažovat.

Respondenti označili analýzu velkých dat za nejdůležitější řešení v oblasti informací, přičemž 73 % z nich odpovědělo, že jejich společnost již do této technologie investovala. Na dalším místě z hlediska významnosti se umístily cloudové aplikace s 63 %, internet věcí s 54 %, blockchain s 51 %, strojové učení s 46 % a sdílená ekonomika s 34 %. Co se týče fyzického hardwaru, považuje 63 % respondentů za nejdůležitější hardwarovou technologii robotiku, která se umístila před autonomními vozidly s 40 %, aditivní výrobou s 33 % a rozšířenou realitou a drony s 28 %.

Lisa Harringtonová, generální ředitelka společnosti lharrington group LLC, k tomu uvedla: „Digitalizace má bezpochyby neuvěřitelný vliv na dodavatelské řetězce a provozní činnosti na celém světě a jedná se o trvalý trend. Společnosti stojí před mnoha volbami, protože na trh vstupují nové produkty a aplikace, které jsou průmyslem akceptovány. Cílevědomá strategie pro digitalizaci dodavatelského řetězce je nyní zásadní pro posuzování nové technologické scény a vytyčení budoucí cesty, která umožní využívat nabízené přínosy a zachovat si náskok před konkurencí.“

Podniky začínají zkoumat možnosti, přičemž 39 % z nich uvádí, že vyvíjí jedno nebo více informačních či analytických řešení, ale pouze 31 % z nich vyvíjí podobné aktivity v oblasti hardwarových aplikací. Zásadní důvody pro pomalé tempo jsou příznačné pro tradiční scénáře organizačních změn. Co se týče hardwarových technologických aplikací, 68 % respondentů uvedlo, že největším zájmem je spolehlivost, zatímco 65 % hovořilo o neochotě ke změnám ve svých organizacích, po níž s 64 % následovala nedostatečná nebo příliš dlouhá návratnost investic. Pro porovnání – u informačních a analytických řešení uvedlo 78 % respondentů, že největšími překážkami jsou špatně fungující spolupráce mezi jednotlivými částmi organizace a původní systémy, následované nedostatkem odborných znalostí se 70 %.

Pro společnosti je životně důležité digitalizovat procesy, aby splnily stále naléhavější požadavky na zvyšování efektivity, flexibility a spokojenosti zákazníků. Výsledky výzkumu přispějí k další optimalizaci strategie digitalizace společnosti DHL. Společnost DHL s jasnou vizí a rozsáhlým portfoliem klíčových technologií, které může využívat, se již vydala na svou cestu digitalizace a své investice přitom zaměřuje na inovace, jež mají potenciál řešit skutečné podnikové problémy a využívat nové příležitosti. DHL již například používá ve skladech rozšířenou realitu, která zvyšuje efektivitu kompletování zakázek, a roboti ve skladech zkracují doby potřebné k vychystávání zboží a podporují zaměstnance při plnění neustále se opakujících úkolů, jako jsou balicí služby. Softwaroví roboti (robotická automatizace procesů) přebírají vybrané interní procesy. Nové senzory poskytují našim zákazníkům v reálném čase informace o poloze a stavu jejich zboží pomocí internetu věcí.

José F. Nava, vedoucí vývoje ve společnosti DHL Supply Chain, k tomu řekl: „Odvětví dodavatelských řetězců se nachází v důležitém okamžiku transformace. Tradiční model čelí nevídaným zásadním změnám v důsledku zavádění nových hardwarových technologií v kombinaci s informačními a analytickými řešeními. Technologie nabízejí značné příležitosti pro snižování nákladů a zvyšování ziskovosti, ale také to znamená, že podniky, které se nepřizpůsobí, riskují zaostání za konkurencí. Naši zákazníci nás stále častěji žádají, abychom jim s realizací této přeměny pomohli.“

„Jedním z příkladů, které ukazují, jak se DHL také dívá na budoucí technologie, je blockchain. V této oblasti jsme navázali partnerství se společností Accenture, abychom vyzkoušeli koncept, který má zabránit padělání léčiv, jež podle odhadů Interpolu způsobuje smrt jednoho milionu lidí ročně. Tento experiment začleňuje blockchain do farmaceutického dodavatelského řetězce prostřednictvím sledovatelného systému serializace. To nám umožňuje bezpečně snímat jedinečný identifikátor každé jednotky farmaceutické zásilky při jejím pohybu dodavatelským řetězcem. Tato technologie teprve vzniká, je však slibná a jsme nadšeni příležitostmi, které by v budoucnosti mohla nabídnout našim zákazníkům.“

Výzkumnou zprávu Digitalizace a dodavatelský řetězec: Kde se nacházíme a jaké jsou další kroky? (Digitalization and the supply chain: Where are we and what’s next?) si můžete stáhnout zde.

– Konec –

Poznámka pro redaktory

  1. Průzkumu se zúčastnilo 335 respondentů z mnoha odvětví, včetně automobilového, spotřebního, zdravotnického, technologického, strojírenského, zpracovatelského atd. Respondenti pocházeli z různých oblastí celého světa.
  2. Na otázku týkající se zavedení hardwarových a informačních/analytických technologií odpovědělo pouze 5 % respondentů, že jejich využitím již realizují transformaci celého dodavatelského řetězce, zatímco 95 % z nich dosud nevyužívá veškeré přínosy.
  3. Na dotaz, jaký největší přínos očekávají od hardwarových technologií, uvedlo 82 % respondentů nižší náklady a vyšší ziskovost, zatímco 77 % si slibuje stejné přínosy od digitalizace založené na informacích/analýze.

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Rodina divizí DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro elektronický obchod, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. DHL spojuje pevně a spolehlivě lidi i byznysy, přes 350 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, což umožňuje plynulý globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, časem prověřený závazek v oblasti společenské zodpovědnosti a bezkonkurenční přítomnost na rozvíjejících se trzích, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2016 více než 57 miliard EUR.

Označeno tagem