Mezinárodní výzkum: Stát by se měl více zaměřit na podporu soukromého podnikání žen

Téměř každá třetí žena (28 %) v České republice sní o vlastním podnikání. Nicméně jen 8 % z nich věří, že se jim to skutečně podaří. Studii zaměřující se na soukromé podnikání, v níž byli dotázáni respondenti z deseti zemí světa, připravila společnost METRO. Při příležitosti Mezinárodního dne žen se studie zaměřila také na ženy v podnikání.

Přílišné bariéry pro soukromé podnikatele

Zkušenostem žen v podnikání se věnovala druhá část mezinárodního průzkumu soukromého podnikání připraveného společností METRO, kterého se zúčastnilo také tisíc respondentů z České republiky. Průzkum zjistil, že 28 % žen z České republiky by rádo začalo podnikat, avšak pouze 8 % věří, že se jim sny o podnikání podaří realizovat. Jako hlavní důvody byly uvedeny mimo jiné nedostatečná finanční podpora (48 %) či ekonomická situace v zemi (40 %). Téměř 60 % dotázaných vidí jako problém nedostatečnou podporu soukromého podnikání ze strany státu.

Ukazuje se, že ženy začínající s podnikáním často nemají dostatečné informace o možných rizicích spjatých s podnikáním a velmi často ani nevědí, kam se mají pro radu obrátit. Nedostatečná informovanost může v průběhu podnikání způsobit nemalé potíže,“ hodnotí situaci začínajících podnikatelek Mgr. Romana Marková Volejníčková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. I přesto je motivace pro soukromé podnikání žen velká. Pro 52 % dotázaných je důležitá představa, že při soukromém podnikání mohou dělat to, co je nejvíce baví nebo že mohou být svým „vlastním pánem“ (55 %). Mezi výhody, které obecně deklarují osoby samostatně výdělečně činné, lze zařadit především časovou flexibilitu a možnost rozhodovat o své práci samostatně, a to jak z hlediska časové zátěže, tak ve vazbě na finanční ohodnocení vlastní práce,“ doplňuje Mgr. Markéta Švarcová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Stát by se měl zaměřit na programy pro podporu soukromého podnikání žen, takto se vyjádřilo 75 % všech respondentů v České republice, žen i mužů. Velkým úskalím se ukazuje být podnikání v době mateřské a rodičovské dovolené. Ta je v kontextu podnikání poněkud problematičtější než v případě klasického zaměstnání na pracovní smlouvu, přibližuje specifická úskalí podnikání žen Romana Marková Volejníčková.

Nerovné postavení žen v podnikání

Celkově složitější pozici v podnikání mají spíše ženy než muži. Tak to vnímá 45 % podnikatelů a podnikatelek v České republice, což je v porovnání s mezinárodním průměrem o 13 procentních bodů více. Mnoho žen v podnikání čelí spoustě překážek v profesním životě, které jsou často zakořeněné ve společenských stereotypech. „Minulé výzkumy již ukázaly, že prekarizace práce, především s ohledem na její rozsah, formy a dopady, má genderový rozměr,“ potvrzuje Markéta Švarcová. „Nejvíce ohroženými skupinami žen jsou ženy po rodičovské dovolené, ženy v předdůchodovém věku, ale také absolventky,“ dále komentuje. Doplňuje, že ženy tvoří specifickou skupinu podnikajících. Díky společenským očekáváním spojeným s ženskou rolí pečovatelky či díky nastavení sociální a rodinné politiky státu, které často neumožňuje efektivně slaďovat rodinu a práci, musí volit právě prekérní formy práce.

V dalších výsledcích průzkumu téměř polovina podnikatelů a podnikatelek v České republice (48 %) souhlasí s tím, že se se ženami v podnikání jedná neférově, protože se předpokládá, že mají méně znalostí a jsou méně tvrdé v businessu v porovnání s muži.

„Pro ženy podnikatelky je často složité spojit svou práci s rodinným životem a bariér pro rozvoj jejich podnikání je stále mnoho,“ komentuje situaci soukromého podnikání žen Romana Nýdrle, manažerka komunikace MAKRO. „Věřím, že výsledky průzkumu pomohou otevřít debatu o soukromém podnikání žen a využití jejich pracovního potenciálu celkově. Jedním z velmi specifických problémů je např. umístění dítěte do státní mateřské školky ve věku, kdy se většina matek chce do práce vracet, což bývá v rozmezí dvou až tří let. Tuto díru na trhu vyplňují soukromé školky, které jsou z pohledu nákladů mnohdy nedostupné. Tato skutečnost ženy-matky, které chtějí pracovat či podnikat, nedobrovolně diskvalifikuje,“ dodává Nýdrle.

Mezinárodní průzkum, který se zaměřoval na soukromé podnikání, proběhl během srpna a září roku 2017. Zúčastnilo se ho 10 000 respondentů z České republiky, Německa, Francie, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Rumunska, Turecka, Ruska a Číny. Z každé země se průzkumu účastnilo 1 000 respondentů. Zapojili se do něj pracující napříč republikou. Společnost METRO průzkumem doplňuje svůj projekt Den soukromého podnikání, který proběhl již dvakrát také v České republice.

***

METRO je mezinárodní lídr, který se specializuje na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin. Společnost je zastoupená v 35 zemích a celosvětově zaměstnává 150 000 lidí. Ve finanční roce 2015/16 METRO dosáhlo prodejů ve výši 37 mld. EUR. Zaměřuje se na poskytování služeb odpovídajících specifickým potřebám velkoobchodních i maloobchodních zákazníků, a to na regionální i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím svých obchodních značek METRO Cash & Carry, Real, služeb přímé distribuce a digitálních iniciativ METRO nastavuje standardy pro budoucnost: orientace na zákazníka, digitální řešení a udržitelné podnikání. Více informací naleznete na www.metroag.de.  

METRO/MAKRO Cash & Carry je zastoupeno ve 25 zemích, kde provozuje více než 750 samoobslužných velkoobchodů a zaměstnává 100.000 lidí.

www.makro.cz

www.facebook.com/makro.cz

www.twitter.com/makrocr