UP21 a Opifer co-investovali do startupu Geo Applications. Ten zefektivní a zlevní hledání světových ložisek nerostného bohatství

Milníky Geo Applications:

  • 2011: Profesor Vatrt byl za objev konstanty W0 oceněn titulem Česká hlava. Konstanta byla přijata v roce 2012 jako výškový systém např. Spojenými státy americkými či Kanadou
  • 2015: Opifer se stává investorem v nově založené společnosti Geo Applications. Započaly práce na komercializaci unikátní technologie DMT
  • 2016: Probíhá vývoj technologie DMT pro vyhledávání podmořských ložisek nerostného bohatství
  • 2017: Začátky testování technologie DMT v komerčních podmínkách
  • 2018: Plánovaný vstup společnosti na světové trhy a nový investor UP21

Praha 14. března 2018 – Startupový inkubátor UP21 a venture kapitálový fond Opifer společně investují do brněnského startupu Geo Applications, který na základě vlastní unikátní výpočetní metody DMT (Density Mapping Technology) zefektivní a zlevní hledání nerostného bohatství, především pak ropy a plynu. Za vznikem Geo Applications stojí držitel ocenění Česká hlava a autor světově uznávané konstanty W0, jejímž prostřednictvím se určuje nadmořská výška, prof. Ing. Viliam Vatrt, DrCs. Fondy do startupu spoluinvestovaly částku přesahující 11 milionů korun. UP21 je novým investorem, Opifer podíl navyšoval, do Geo Applications poprvé investoval již v roce 2015.

„Líbí se nám revoluční potenciál technologie Geo Applications. Metoda je dnes připravená pro využití při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu na offshore (na mořích). Po dokončení vývoje DMT na onshore (pevnině) může pomoci i ve vyhledávání vodních zdrojů a jiných surovin,“ prozrazují Petr Heyduk, partner v investiční společnosti Opifer. Marek Goldbach, ředitel úseku exploration ve společnosti Geo Applications, doplňuje: „Věříme, že máme velkou šanci se díky unikátní technologii výpočtu, která využívá satelitních dat, prosadit v celosvětovém měřítku.“

Unikátní data DMT mají základy právě v konstantě W0 profesora Vatrta, která je součástí světového souboru astronomických konstant vedle rychlosti světla nebo gravitační konstanty. Tato konstanta je v rámci metody DMT doplněna o další data. Výsledkem je mapa hustotních anomálií podloží. Právě na základě těchto hustotních anomálií dokáže tým geologů pod vedením Marka Goldbacha a Ľuboše Sokola hodnotit ložiskový potenciál zkoumaných oblastí. Pomocí dat DMT je možné odvozovat přítomnost nerostného bohatství nejen pod povrchem Země, ale také na jiných planetách.

„Současné náklady na průzkumy a testovací vrty při hledání ložisek nerostného bohatství jsou astronomické. Metodologie Geo Applications značným způsobem zvýší pravděpodobnost jejich hledání, a to doslova od stolu. Výsledkem bude více úspěšných vrtů, které stojí desítky milionů korun, a značné snížení nákladů pro těžební společnosti. Tým kolem profesora Vatrta je složený ze špičkových vědců a naším posláním bude společně s Opiferem zajistit komerční úspěch celého projektu,“ vysvětluje Vítek Šubert, CEO startupového inkubátoru UP21.

Společnost Geo Applications vstoupila v březnu 2018 na globální trh. Testování metody již proběhlo nebo probíhá s řadou partnerů, mezi nimiž je například Faerská geologická služba a PetroSeychelles.

Více o UP21

UP21 je přední inkubátor podporující nejnadějnější české startupové projekty, do kterých investuje v jejich raných fázích existence (seed investice). Za dobu svého působení investoval UP21 do inkubovaných startupů přes 80 milionů korun. V rámci podpory inkubovaných startupů získávají mladé firmy kromě zázemí v pražském Karlíně také specializovaný mentoring od řady předních odborníků, kteří s UP21 aktivně spolupracují. Inkubátor je také velmi úzce napojený na odborníky ze Silicon Valley, kam posílá zapojené projekty na zkušenou.

UP21 je také spoluorganizátorem regionálního finále celosvětové soutěže s názvem Startup World Cup. Inkubátor vznikl v dubnu roku 2016 a stojí za ním Karel Janeček, Alena Nekovářová, Jan Nekovář a Vítek Šubert.

Více o OPIFER

Opifer je venture kapitálová společnost soustředící se zejména na inovace v IT a biotech. Aktivně investuje do firem, které jsou ve fázi rozvoje a mají potenciál úspěchu na globálním trhu. Realizací investice pro Opifer spolupráce rozhodně nekončí, společnost se velmi aktivně podílí na businessu a předává know-how zejména v oblasti technologií, project managementu, IT a výzkumu. Díky celosvětovým obchodním partnerstvím a globální expanzi se od roku 2013 spolupodílela na investicích ve výši třicet milionů dolarů. Společnost sídlí v Londýně, Praze a Brně. Více na www.opifer.ventures.