Podnikatelské vzdělání je klíčovou kompetencí pro budoucnost Evropy

O nutnosti rozvoje podnikatelského vzdělání mladých lidí u kulatého stolu debatovali odborníci i zástupci EU a ministerstev

Praha, 20. 3. 2018 – Myslíte si, že školní systém dětem umožňuje získat dostatek praktických zkušeností pro vstup do zaměstnání? Čím je pro Českou republiku důležitý celoevropský vzdělávací program EE-Hub, změřený na rozvoj podnikavosti mladých lidí? O těchto klíčových otázkách u kulatého stolu v Praze debatovaly významné osobnosti napříč všemi obory. O možnostech podnikatelského rozvoje studentů diskutovala například zástupkyně Evropského Parlamentu Michaela Šojdrová, generální ředitel Citi v České republice Michal Nebeský, výkonný ředitel Junior Achievement Czech Martin Smrž a řada dalších významných hostů ze soukromého i státního sektoru.

„Zdravá podnikavost je velmi potřebná, protože vede mladé lidi k tomu, aby přestali pasivně čekat, co pro ně stát či jiné organizace udělají a začali aktivně přemýšlet o tom, jak se uplatnit na pracovním trhu. Nejlepším vzorem nám byl a stále je zlínský podnikatel Tomáš Baťa,“ prozradil generální ředitel Citi v České republice Michal Nebeský.

Také zástupkyně Evropského parlamentu Micheala Šojdrová vidí pro dnešní generaci velký vzor v odkazu Tomáše Bati. „Tento týden jsme v Evropském parlamentu vášnivě diskutovali o sociální odpovědnosti firem. Já osobně za sociálně odpovědnou firmu považuji firmu Baťa, protože pan Tomáš Baťa nemyslel jen na svůj osobní zisk,“ řekla Šojdrová, která také velmi apeluje na rozvoj podnikavosti a podnikání studentů.

Organizace debaty u kulatého stolu, která se uskutečnila 16. 3. 2018, se zhostila nezisková organizace Junior Achievement  Czech, která vzdělává mladé lidi k finanční gramotnosti a podnikavosti již od roku 1992, kdy českou kancelář založil Tomáš J. Baťa. „Dnešní diskuse byla velmi konstruktivní a přínosná. Vzdělávání mladých je nutné přizpůsobit požadavkům trhu. Je potřeba připravit je na podnikání a práci ve 21. století. Jsou totiž naší budoucností. Podnikavost, flexibilita, umění prezentovat a spolupráce uvnitř fluidních týmů jsou dovednosti, které jsou ve 21. století potřebné. Je nám ctí být součástí evropské sítě EE-HUB,“ prozradil výkonný ředitel společnosti Junior Achievement Czech Martin Smrž.

The European Enterpreneurshop Education NETwork (EE-HUB)

Evropská vzdělávací organizace JA Europe ve spolupráci se Citi Foundation, firemní nadací globální banky Citi, vytvořila iniciativu na zvýšení podnikatelského vzdělávání s názvem EE–HUB (The Entrepreneurship Education NETwork). Cílem této iniciativy je propojení expertů napříč Evropou, aby mohl být naplněn akční plán Podnikání 2020. Vzdělávání žáků základních a středních škol v podnikatelské oblasti je pro Evropu jednou z klíčových oblastí. Praktické zkušenosti, které si studenti osvojí, jim pomohou lépe obstát na trhu práce či nastartovat vlastní byznys. Citi Foundation se zavázala investovat 100 milionů dolarů do rozvoje podnikatelského vzdělání mladých lidí. Do roku 2020 chce pomoci až 500 tisícům studentů (ve věku 16-24 let) nastartovat jejich kariéru a eliminovat tak problém vysoké nezaměstnaností mladé generace.

Citi Foundation

Citi Foundation přispívá k podpoře ekonomického rozvoje a ke zlepšení života lidí v nízkopříjmových komunitách po celém světě. Investuje do projektů, které zpřístupňují finanční služby širšímu okruhu osob, ulehčují mladým lidem nalezení práce a vnášejí svěží vítr do přístupů k budování ekonomicky pulzujících obcí. Přístup „Víc než filantropie“, který Citi Foundation vyznává, v maximální možné míře využívá značné zkušenosti banky a jejich zaměstnanců k dosažení svého poslání a k podpoře intelektuálního vedení a inovací.