Bisnode: Největší zisk na zaměstnance generují firmy z finančního zproztředkování

Zisk téměř 410 tisíc korun za rok na jednoho zaměstnance vygeneruje firma, která podniká ve finančním zprostředkování. Z tohoto pohledu je tak finanční zprostředkování nejziskovějším oborem činnosti v ČR. Přes stotisícovou hranici zisku na zaměstnance za rok se ještě dostanou společnosti, které podnikají v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, ostatních finančních činností a výroby chemických látek. Takové závěry vyplývají ze studie poradenské společnosti Bisnode, která disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů v Čechách a na Slovensku.

Metodika: V analýze poradenská společnost Bisnode sledovala medián zisku sledovaných společností vztaženého na jednoho zaměstnance podle předmětu podnikání. Pro účely této analýzy bylo hodnoceno 61 oborů činnosti, ve kterých podniká alespoň 100 firem a jsou k dispozici finanční výkazy za rok 2016.

„Pokud bychom sledovaný vzorek firem rozšířili o další obory činnosti, ve kterých však podniká méně než 100 podnikatelských subjektů, vítězem by se stala výroba tabákových výrobků, kde se medián zisku na zaměstnance blíží hodnotě 1,4 milionu korun. Za výrobou tabáku následuje pojištění, zajištění a penzijní financování s 510 tisíci korunami a těžba ropy a zemního plynu s 438 tisíci korunami,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že finanční zprostředkování by se tak odsunulo až na pomyslnou čtvrtou příčku.

„Mezi nejziskovějšími společnostmi v ČR podle mediánu zisku na zaměstnance jsou nejčastěji firmy, které podnikají v oborech s velkými bariérami vstupu do podnikání, jako například výroba elektřiny, chemických látek, telekomunikace nebo zdravotní péče a společnosti z finančního zprostředkování a ostatních finančních činností, které mají ve srovnání s jiným druhem podnikání nízké provozní náklady,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

TOP 10 oborů činnosti podle zisku na zaměstnance v roce 2016 (medián)

Obor činnosti Počet hodnocených firem Zisk na zaměstnance za rok 2016 v Kč (medián)
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 271 409 270
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 519 162 808
Ostatní finanční činnosti 288 108 540
Výroba chemických látek a chemických přípravků 281 101 615
Zdravotní péče 2 376 94 417
Shromažďování, úprava a rozvod vody 107 89 225
Telekomunikační činnosti 179 80 733
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 472 80 525
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 337 75 169
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 314 67 555

Zdroj: Bisnode

Reklamy