Současná legislativa týkající se veřejných zakázek brání inovacím

Dodavatelé chytrých a komplexních řešení raději nejdou do výběrových řízení, pokud zastupitelé obcí soutěží jen na nejnižší cenu. Shodli se na tom účastníci akce Smart region tour 2018 v Karlových Varech.

Karlovy Vary, 4. dubna 2018 – Karlovy Vary se 4. dubna staly místem setkání vedení města, zástupců Karlovarského a Ústeckého kraje a desítek starostů obcí z regionu a dodavatelů energií na akci s názvem Smart region tour 2018. Cílem bylo, aby zástupci samosprávy zjistili možnosti zavádění chytrých řešení při využívání energií. Obce mohou díky nim ušetřit až 50 % nákladů na osvětlení a až 30 % nákladů na topení v budovách úřadů, ve školkách a školách a dalších objektech.

Účastníci akce v Krajském úřadu Karlovarského kraje se shodli na tom, že překážkou rychlejšího zavádění chytrých technologií v obcích je současná legislativa, která nahrává výběrovým řízením na nejnižší cenu a omezuje technologické inovace.

V praxi výběrové řízení vypadá tak, že zastupitelstvo soutěží dodavatele řešení převážně na nejnižší cenu, aniž obec přihlíží k nejefektivnějšímu a dlouhodobému řešení. Zatímco v soukromém sektoru si firma vybere vhodného dodavatele pro chytré řešení a ladí s ním podmínky, a to včetně ceny, kvality, servisu či záruk, samospráva se při výběrovém řízení zaměřuje na cenu, které přizpůsobuje celkový koncept.

Mnohé firmy však nechtějí jít do výběrových řízení, protože mnohdy není jasné, zda jejich návrhy a projektovou dokumentaci nepřebere vítězný nejlevnější dodavatel. “Žádná firma nebude vymýšlet efektivní a komplexní řešení proto, aby ho za nižší cenu převzala a realizovala konkurence,” uvedl při diskusi Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol. Důsledkem zmíněného přístupu samospráv je nekomplexnost, což vede k poptávání jen dílčích projektů, chytré lavičky, chytré koše aj.

Jak upozornil zástupce Centropolu, který je mezi dodavateli elektřiny a plynu v získávání veřejných zakázek v ČR druhým nejúspěšnějším, orientace na nejnižší cenu může být pro obce riziková. Někteří dodavatelé energií balancují na hraně existence, proto “podstřelují” cenu. V řadě případů jim ani tato taktika nepomáhá předejít krachu. V roce 2016 ukončilo činnost 13 dodavatelů energie, počátkem roku 2018 to byla další společnost (One Energy & One Mobile).

Obcím nabízíme win-win řešení, tedy komplexní a dlouhodobě efektivní,“ uvedl při diskusi Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů Centropolu. Tento významný dodavatel elektřiny a plynu v ČR poskytne obcím nezbytný energetický management, který vede k optimálnímu nákupu energií, výběru a administraci dotačních titulů na klíč. Pokud obec využívá alternativní zdroje, vyhodnotí její výkon.

O společnosti Centropol

Centropol je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2016 dosáhl obrat společnosti Centropol bezmála sedmi miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.