Veeam a Pure Storage uzavírají partnerství s cílem dodávat špičkovou podnikovou platformu pro správu dat a zajištění neustálé dostupnosti

Přední poskytovatelé datové dostupnosti a flashových firemních úložišť nabízejí kontinuitu podnikání, pružnost a business intelligence prostřednictvím kombinovaného integrovaného řešení pro moderní podnikání

BAAR, Švýcarsko: 12. dubna 2018: Společnost Veeam® Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™) a poskytovatel flashové úložné platformy Pure Storage (NYSE: PSTG), která pomáhá inovátorům vytvářet lepší svět pomocí dat, dnes představili nové výkonné spojení systémů Veeam Availability Platform™ a Pure Storage FlashArray. Cílem je nabídnout lepší kontinuitu podnikání, pružnost a business intelligence pro moderní společnosti. Integrace cloudových úložných funkcí řešení Pure Storage FlashArray s podnikovou platformou Veeam pro zajištění nepřetržitého provozu zvyšuje v dnešním digitalizovaném světě hodnotu obou řešení pro společné zákazníky uvedených společností.

„Integrace úložiště je klíčovou vlastností Veeam Availability Platform,“ říká Danny Allan, viceprezident pro produktové strategie společnosti Veeam. „Zlepšuje zálohování i obnovu a digitální firmě rovněž umožňuje využívat produkční data novými způsoby, což vede ke zvýšení produkce, včetně vyšší přizpůsobivosti, rychlejšímu uvádění produktů na trh, nižším nákladům, omezení rizika a zlepšení řízení provozu. Prostřednictvím partnerství s firmou Pure Storage poskytujeme zákazníkům zcela nový způsob, jak docílit konkurenční výhody.“

Nová spolupráce společností Veeam a Pure Storage si klade za cíl naplnit současné požadavky na neustálou dostupnost u podniků, které vyžadují hladký provoz a pokročilé smlouvy o dodávkách služeb v oblasti obnovy. K tomu nabízí následující prostředky:

  • Nadstandardní ochrana dat a zálohování s pomocí zálohování Veeam ze snapshotů úložiště:
    Společní zákazníci mohou snížit dopad na produkční prostředí pomocí častějších snapshotů a zálohování Pure Storage, což dramaticky zvyšuje ukazatel dostupnosti dat (RPO). Kromě toho mohou zákazníci vytvářet zadání pouze pro snapshoty a zakládat dodatečné a četnější body obnovení.
  • Rychlejší a efektivnější obnova s pomocí řešení Veeam Explorer™ pro snapshoty úložiště: Zákazníci mohou rychle a efektivně obnovovat jednotlivé položky nebo celé virtuální stroje přímo ze snapshotů Pure Storage a docílit mnohem rychlejších časů obnovy (RTO).
  • Snadný přístup ke kopiím produkčních dat prostřednictvím Veeam DataLabs™ (dříve Veeam Virtual Labs): Zákazníci mohou používat snapshoty Pure Storage k vytváření izolovaného testovacího prostředí na vyžádání, využít kopie produkčních dat k testování, vývoji, analytice a zabezpečení, a podpořit tak proměnu firmy.
  • Rychlá obnova: Společní zákazníci mohou těžit ze systému Pure Storage FlashBlade™, první škálované platformy v oboru navržené od základů pro nestrukturovaná data, a také úložiště Veeam Ready Repository, jenž zákazníkům přináší všechny možnosti softwaru Veeam. Toto společné řešení zkracuje čas obnovy dat pro velké datové množiny a kritické aplikace ze dnů na minuty.

Dále, konvergované infrastrukturní řešení Pure Storage FlashStack™, které umožňuje organizacím růst a chránit digitální výnosy, lze rovněž použít s Veeam Availability Platform a zajistit tak plnou dostupnost konvergované infrastruktury.

„Společnost Involta vybudovala silné strategické vztahy s firmami Pure Storage a Veeam, což představuje klíč pro náš úspěch v oboru řízených služeb,“ řekl Mike Meloy, výkonný viceprezident a generální manažer společnosti Involta, LLC, prvního partnera společnosti Pure Storage v USA ve sféře řízených služeb a platinového partnera v rámci programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). „Naším cílem je zjednodušovat informační inteligenci a koncovou infrastrukturu pro organizace, které se při dosahování nejdůležitějších firemních výsledků zásadním způsobem spoléhají na informační technologie. Veeam a Pure Storage umožňují lépe škálovat naše existující systémy, dosahovat vyšších výkonů a zmenšit časová okna pro zálohování a replikace. Tato integrace na úrovni API dramaticky snižuje složitost našich systémů pro ochranu dat, což našim zákazníkům v důsledku umožňuje rychleji obnovit provozní stav a omezit využitou šířku pásma. Kdykoli, kdy můžete ušetřit čas a peníze, jde o dobrou věc.“

Mezi klíčové výhody partnerství společností Veeam a Pure Storage patří:

  • Kontinuita podnikání: Nabízí firmám způsob, jak zajistit dostupnost celé řady datových prostředí, a podporuje důvěru uživatelů, že jejich digitální životy budou dostupné v čase, místě a způsobem, který požadují.
  • Přizpůsobivost: Společnosti Pure a Veeam poskytují pružnou infrastrukturu a jednoduchý provozní systém, který usnadňuje nepřetržité poskytování flexibilních služeb na vyžádání všem uživatelům, vývojářům a aplikacím v rámci soukromých a veřejných cloudů i služeb SaaS.
  • Inteligence: Společní zákazníci získávají možnost trvale analyzovat veškerá produkční data a naplnit současné firemní požadavky na analytiku v reálném čase napříč širokou škálou dat a datových typů.

„Společnosti Pure Storage a Veeam dramaticky zjednodušily dříve složitá prostředí. Spojení snapshotů Veeam pro pole FlashArray s technologií FlashBlade pro rychlou obnovu poskytují moderní, jednoduchou koncovou platformu připravenou na budoucnost,“ řekl Michael Sotnick, viceprezident externího provozu a prodejních kanálů společnosti Pure Storage.

Popisovaná integrace zužitkovala nové univerzální úložné rozhraní Veeam, které zjednodušuje proces propojení úložiště s platformou Veeam Availability Platform. Díky tomu je možné rychleji integrovat alianční partnery společnosti Veeam jako Pure Storage, zprostředkovat v kratším čase větší množství výhod více zákazníkům a zajistit ještě vyšší návratnost jejich investic do IT.

„V naší studii věnované firemním rozpočtům na úložiště a výhledům do budoucna jsme odhalili, že 51 % respondentů chce do svých infrastrukturních platforem začlenit nástroje pro zálohování a obnovu, zatímco 29 % respondentů požaduje integraci dat a pracovní zátěže v prostředí hybridních cloudů,“ řekl Henry Baltazar, viceprezident pro výzkum v agentuře 451 Research. „Nová spolupráce společností Pure Storage a Veeam je s těmito trendy v souladu a význam uvedené integrace bude vzrůstat, jelikož organizace hledají způsoby, jak zlepšit provozní efektivitu svých prostředí. Toto partnerství představuje zajímavý soulad protikladů a propojuje sílu vysoce výkonných flashových úložišť Pure Storage s efektivními možnosti ochrany a správy dat společnosti Veeam. Díky tomu mohou oba partneři řešit širší škálu potřeb svých klientů pomocí komplexní nabídky.“  

Integrované řešení Veeam a Pure Storage je dostupné jako zásuvný úložný modul pro platformu Veeam pro firemní dostupnost a lze je stáhnout z adresy https://www.veeam.com/data-center-availability-suite-vcp-download.html.

Pro shlédnutí živého vysílání týkajícího se spolupráce společností Veeam a Pure Storage se zaregistrujte na stránce https://www.veeam.com/veeamlive/universal-storage-integration-api-pure.html.

Otevřena je už i registrace na další ročník významné konference VeeamON 2018 zaměřené na inteligentní správu dat, která se koná ve dnech 14. až 16 května 2018 v Chicagu, Illinois. Konference VeeamON 2017 v louisianském New Orleans se zúčastnilo téměř 10 000 zákazníků a po celém světě se konají regionální fóra VeeamON.

Další informace naleznete na stránkách www.veeam.com/cz.

O Veeam Software

Veeam® rozpoznává nové výzvy, kterým společnosti po celém světě čelí při zajištění Always-On Enterprise™ – obchodní činnosti, jež musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. K řešení tohoto se Veeam stal průkopníkem nového trhu Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), aby pomohl organizacím dosáhnout cílů času obnovy a bodu obnovy (RTPO™) nižších než 15 minut pro všechny aplikace a data. Toho dosahuje prostřednictvím zásadně nového typu řešení, které poskytuje vysokorychlostní obnovení, zamezení ztrátě dat, ověřenou obnovitelnost, zmírnění rizik a kompletní transparentnost. Řešení Veeam Availability Suite™, jež obsahuje Veeam Backup & Replication™, využívá virtualizační, ukládací a cloudové technologie, které umožňují moderním datovým centrum šetřit organizacím čas, zmírnit rizika a výrazně snižovat investiční a provozní náklady, při stále podpoře stávajících a budoucích cílů zákazníků Veeam.

Veeam byl založen v roce 2006 a v současné době má po celém světě více než 53 000 ProPartnerů a více než 282 000 zákazníků s nejvyšším hodnocením zákaznické spokojenosti v celém odvětví. Veeam sídlí ve švýcarském Baaru a má pobočky ve více než 30 zemích. Pro více informací navštivte www.veeam.com/cz, případně sledujte @veeam na Twitteru.

O společnosti Pure Storage

Společnost Pure Storage (NYSE: PSTG) napomáhá inovátorům vytvářet lepší svět pomocí dat. Datová řešení Pure umožňují firmám založeným na modelu SaaS, poskytovatelům cloudových služeb a zákazníkům z firemního i veřejného sektoru dodávat bezpečná data v reálném čase a podpořit nejvýznamnější části výroby, vývoj a moderní analytická řešení v prostředí více cloudů. Pure Storage je jednou z nejrychleji rostoucích firem v oboru IT, která umožňuje zákazníkům rychle zavádět novou generaci technologií, včetně umělé inteligence a strojového učení. Zákazníci tak mohou plně zužitkovat svá data a získat konkurenční výhodu. S hodnocením zákaznické loajality (NPS, certifikace Satmetrix), jež řadí Pure Storage mezi jedno procento nejlepších firem v oboru B2B, patří neustále rostoucí seznam zákazníků společnosti Pure mezi ty nejspokojenější na celém světě.

 

Reklamy