Ericsson přispěje ke zrychlení provozu záchranných vozidel

Společnosti Ericsson, Volvo Cars, Carmenta, SOS Alarm a Švédský výzkumný institut (RISE) nedávno spustily společný výzkumný projekt s názvem AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicles zaměřený na vývoj cloudové platformy pro řízení provozu vozidel záchranné služby. Platforma je postavena na inovativním cloudu Drive Sweden a umožňuje bezproblémovou výměnu informací mezi automatizovanými vozidly záchranné služby a jejich koordinátory. Očekává se, že využívání automatizovaných vozidel přinese veřejnosti značné výhody včetně zlepšení bezpečnosti, snížení dopravního přetížení, nižších emisí, vyšší produktivity a lepšího využití mobility. Předpokladem pro úspěšný provoz autonomních vozů záchranné služby je schopnost vzájemné výměny informací mezi jednotlivými vozy.

Cílem výzkumného projektu je:

  • představit prototyp cloudové platformy pro výměnu informací mezi automatizovanými vozidly a koordinátory zásahových vozidel,
  • veřejně prezentovat platformu a její funkčnost,
  • získat povědomí o společenských výhodách i výzvách spojených s platformou.

Čas, který uplyne do příjezdu vozidel záchranné služby, často rozhoduje o životě a smrti. V současnosti však není neobvyklé, že včasnému příjezdu těchto vozidel brání ostatní vozidla a dopravní zácpy. Rychlejší a bezpečnější příjezd vozidel záchranné služby by mohlo zajistit zavedení automatizovaných vozidel.

Touto otázkou se zaobírá výzkumný projekt AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicles, v rámci kterého se již vyzkoušená platforma AD Aware Traffic Control dále rozvíjí tak, aby zahrnovala služby založené na cloudu pro sdílení informací mezi koordinátory vozidel záchranné služby a samotnými automatizovanými vozidly. Kromě informací o počasí, viditelnosti a všeobecných informací o dopravení situaci platforma nyní kombinuje také údaje o vozidlu záchranné služby v reálném čase a podrobné geoprostorové informace z místních komunikací a jejich okolí, aby byl vytvořen přesný obraz dopravní situace.

„V případě nouze či potřeby jsme zodpovědní za vyslání vhodného vozidla na správné místo. Zavedení automatizovaných vozidel schopných sdílet mezi sebou informace o trase, po které směřují, přináší mnoho výhod. Vozidla záchranné služby mohou dorazit na místo určení rychleji a efektivněji. Projekt však zároveň představuje i nové výzvy, například jak zajistit, aby informace byly sdíleny bezpečným a spolehlivým způsobem,“ říká Mattias Hindfelt, CIO společnosti SOS Alarm.

Klíčovou komponentou cloudové platformy AD Aware Traffic Control je výkonné řešení pro kontrolu a řízení propojených vozidel Carmenta TrafficWatchTM, které je navrženo tak, aby v reálném čase přinášelo informace o aktuální dopravní situaci a poloze vozidel.

„Na základě našich dlouholetých zkušeností s poskytováním řešení pro provozovatele záchranných služeb v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi pro bezpečný provoz připojených a automatizovaných vozidel jsme schopni nabídnout řešení pro bezproblémovou integraci automatizovaných vozidel a vozidel záchranné služby do skutečných dopravních situací,“ říká Björn Berndtsson, generální ředitel společnosti Carmenta.

V rámci svého aktivního působení ve strategickém inovačním programu Drive Sweden vyvinula společnost Carmenta cloudovou infrastrukturu pro sdílení informací mezi vozidly, infrastrukturou a uživateli s názvem Drive Sweden Innovation Cloud. Systém komunikuje s SOS Alarm Cloud a hostuje řešení Carmenta TrafficWatchTM i Centrum pro řízení automobilové dopravy společnosti Volvo Cars pro automatizovaná vozidla.

V rámci projektu používáme platformu IoT Accelerator od společnosti Ericsson,“ vysvětluje Anders Fagerholt, hlavní konzultant pro inteligentní dopravné systémy (ITS) ve společnosti Ericsson. V případě adaptace a používání v dopravních aplikacích se toto řešení nazývá Connected Urban Transport (propojená městská doprava). Shromažďuje údaje z různých zdrojů a usnadňuje bezpečnou a spolehlivou komunikaci s jinými cloudy.“

Aby bolo možné lépe porozumět technickým požadavkům, které musí platforma AD Aware Traffic Control splňovat, i tomu, jakou hodnotu by mohla přinést společnosti a jak by mohla urychlit přijetí automatizovaných vozidel, proběhne v rámci projektu ověření celého konceptu.

„Vyhodnocení naplánujeme a uskutečníme na základě našich rozsáhlých zkušeností s metodikami hodnocení,“ říká Azra Habibovic, vedoucí výzkumnice v projekte RISE Viktoria. „Je důležité uvědomit si, že uplatnitelnost platformy není nutně omezená jen na automatizovaná vozidla. Mohla by být použita jako doplněk sirén a semaforů tak, aby poskytovala upozornění řidičům běžných vozidel, což rozšiřuje potenciál platformy AD Aware Traffic Control za hranice současného projektu.“

Veřejné předvedení platformy a předběžných výsledků projektu je naplánováno na konec června 2018 a uskuteční se ve švédském Göteborgu (další informace budou zveřejněny na webových stránkách projektu). Ukončení projektu se očekává v prosinci 2018. Projekt je spolufinancován ze strategického inovačního programu Drive Sweden.

Platforma AD Aware Traffic Control zefektivní provoz záchranných vozidel. (Zdroj: Ericsson)

SLEDUJTE NÁS:

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com.

Reklamy