Internet věcí (IoT) ve službách společnosti a životního prostředí

11. května – Technologie internetu věcí (IoT – z anglického Internet of Things) se netýká jen objektů a strojů. Nadace Vodafone příští týden na Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně 15. – 17. 5. ukáže, že může být užitečná a přínosná hlavně lidem. Chytrý náramek aplikace Záchranka využívající platformu IoT bude nouzovým tlačítkem pro ty, kteří smart telefon s aplikací nemají. Senzorická městská síť čidel SenseNet zase bude měřit znečištění ovzduší a podle toho regulovat vzduchotechniku v budovách.

Záchranka i SenseNet se rozvíjejí díky podpoře Nadace Vodafone, která projekty spojující technologie a sociální inovace dlouhodobě podporuje. Kromě realizovaných projektů, které představí jejich tvůrci, nabídne Nadace Vodafone díky doprovodnému programu taky vizionářský pohled do budoucnosti, kam se technologie IoT a NB-IoT mohou kromě eHealth a Smart cities ještě ubírat.

„Díky internetu věcí se nám daří mobilní aplikaci Záchranka dostávat taky do chytrého náramku, který chceme uvést na trh ještě v tomto roce,“ vysvětluje výhody technologie Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka. Ve svých telefonech už ji má více než 600 000 lidí, kteří díky ní mají záchrannou službu na dosah, a to i na českých horách a nově taky v Rakousku.

Dvojice Pavel Polach a Tomáš Petrů z Labka Hackerspace veřejnosti představí novou generaci měření znečištění ovzduší. Síť senzorů bude sbírat data, pomocí NB-IoT je posílat na server, kde z nich algoritmus umělé inteligence vytvoří predikce znečištění. Tato data si pak budou moci brát třeba jednotlivé veřejné budovy či školy a regulovat podle toho vzduchotechniku, aby škodlivé prachové částice zůstávaly venku a nedýchali je lidé v budovách.

„Podobně jako když sedíte v autě a před vámi je náklaďák, který smrdí, tak si můžete zapnout vnitřní cirkulaci. Tak to budeme dělat my. Už se nám podařilo sehnat několik domů, ve kterých je několik tisíc lidí, teď jsou to firmy, do budoucna to mohou být mateřské školky nebo jiná místa,“ říká Tomáš Petrů, tvůrce projektu SenseNet v Labka Hackerspace Ostrava.

„Nadace Vodafone dlouhodobě podporuje projekty, které přispívají ke zkvalitňování života obyvatel. A znečištěné ovzduší se netýká jen Ostravy. Toto technologické řešení budou moci využít i další města. Samotné senzory kvalitu vzduchu nezlepší, lidé díky nim ale budou mít víc informací, podle kterých se budou moci rozhodovat,“ říká Adriana Dergam z Nadace Vodafone.

STÁNEK PLNÝ ZÁŽITKŮ

Oba zmíněné projekty budou na stánku Nadace Vodafone, který nabídne ještě mnohem víc. Sondu sestrojenou Labka Hackerspace si návštěvníci budou moci osahat a potěžkat. Pod vedením Filipa Maleňáka si za pomoci aplikace Záchranka zkusí resuscitovat figurínu.

Mimo interaktivní stánek se Nadace Vodafone aktivně zapojuje i do doprovodného programu, kde spolu s pozvanými hosty nastíní budoucí možnosti technologií IoT a NB-IoT.

15.5. od 11 hod Sociální dimenze internetu věcí

16.5. od 14 hod Smart technologie vs. smart lidé – 1:0?

17.5. od 10hod Laboratoř Nadace Vodafone: Kde technologie potkávají sociální podnikání a inovace

O NADACI VODAFONE

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006, jejím zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancovaná skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic, a. s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 180 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost. Více informací na http://www.nadacevodafone.cz a http://www.laboratornadacevodafone.cz.

 

Reklamy