Letiště Praha posiluje pro případ mimořádných událostí spolupráci s nemocnicemi v Praze a okolí

Praha, 14. 5. 2018 – Letiště Praha uzavřelo memorandum o spolupráci s celkem osmi nemocnicemi v Praze a Kladně. Jejich služeb do budoucna využije v případech mimořádných událostí nebo situací spojených se zdravotními komplikacemi cestujících či zaměstnanců, které si vyžádají hospitalizaci. Vzájemná spolupráce bude zahrnovat také nové postupy sdílení informací mezi smluvními stranami, které budou více reflektovat neustále rostoucí provoz na největším mezinárodním letišti v České republice. Smlouvu podepsali kromě zástupců Letiště Praha a jednotlivých nemocnic také představitelé Hasičského záchranného sboru hl. města Praha, Zdravotnické záchranné služby hl. města Praha a Českého červeného kříže.

Letiště Praha zaznamenává v posledních letech velký nárůst v počtu odbavených cestujících, což pro nás znamená nejen zvýšené nároky na standardní provoz letiště, ale také na zajištění bezpečnosti cestujících a našich zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Posílení spolupráce se zdravotnickými zařízeními v Praze a okolí nám do budoucna umožní ještě pružněji a efektivněji řešit situace, ke kterým sice v letecké dopravě dochází zcela mimořádně, nicméně na které musíme být neustále připraveni,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Doposud mělo Letiště Praha navázanou trvalou spolupráci se třemi nemocnicemi v Praze. Nyní se jejich okruh rozšíří na celkem osm subjektů, které v případě potřeby poskytnou lékařské ošetření osobám postiženým mimořádnou událostí vzniklou na Letišti Praha. Mezi takové události patří například letecká nehoda, nejrůznější protiprávní činy namířené proti cestujícím či letadlům, ale také živelní katastrofy, ekologické nehody či požáry. Smlouva rovněž nastavuje nový proces komunikace a sdílení informací mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, letištěm, leteckými společnostmi a nemocnicemi, a to především s cílem poskytnout zasaženým osobám či jejich rodinným příslušníkům ještě rychlejší a přesnější informace ohledně okolností případné hospitalizace v příslušných nemocničních zařízeních. Smlouva také zajistí poskytnutí asistenčních služeb ze strany Českého červeného kříže v průběhu péče o osoby dotčené mimořádnou událostí.

Memorandum podepsali za Letiště Praha předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř a člen představenstva Letiště Praha Milan Špaček. Za jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb podepsali memorandum: MUDr. Jan Votava, MBA, náměstek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole, Dr. Ing. Ivan Oliva, ředitel Nemocnice Na Homolce, Ing. František  Novák, ředitel Nemocnice na Bulovce, MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel Oblastní nemocnice Kladno, a.s. – nemocnice Středočeského kraje, MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice. Za složky Integrovaného záchranného systému memorandum podepsali MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. města Praha a brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel Hasičského záchranného sboru hl. města Praha. Za Český červený kříž – oblastní spolek Praha 1 pak dohodu podepsal Martin Srb, předseda jeho oblastní výkonné rady.

Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Reklamy