Evropská komise potvrdila výhrady Pirátů k novele služebního zákona

Praha, 15. května 2018 – „Od Evropské komise lze očekávat vůči služebnímu zákonu kritiku. Neřeší depolitizaci státní správy, naopak,“ uvedl v březnovém komentáři předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeho obavy se v pátek odpoledne naplnily poté, co vláda zveřejnila kritický dokument Evropské komise. Ten shrnuje problematické body, jako je snížení požadavků pro přijímání vedoucích pracovníků a na druhé straně jednodušší a rychlejší postup při odvolávání úředníků. „Na věcnou konstruktivní kritiku Pirátů i odborníků se vláda neobtěžovala reagovat. Zaznamenali jsme jen mlžení a relativizaci námitek z EU. Naše obavy z politizace státní správy, čistek a neprůhledné personální politiky Vlády ČR v demisi se potvrdily,“ reagoval na aktuální zprávu Evropské komise předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle Pirátů vláda v demisi kontroverzní novelou nejenom otvírá prostor k nepotismu ve vedoucích funkcích a usiluje o silný nástroj proti úředníkům, ale nezohlednila ani výsledky dotazníkového šetření z dotčených úřadů: „Na dubnové schůzi Sněmovny jsem upozornil na to, že vláda projednávala návrh novely, aniž by se vypořádaly s námitkami oslovených institucí. Proto jsme načetli návrh na zamítnutí,“ připomněl dění na 12. schůzi Sněmovny Ivan Bartoš. Projednávání bodu v prvním čtení bylo na dubnové schůzi přerušeno.

Se zástupci Evropské komise projednávala česká strana novelu zákona o státní službě v březnu a v dubnu obdržel náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký dopis, v němž Evropská komise kritizuje tytéž body, které dříve vytýkali Piráti: Snížení požadavků pro vyšší úředníky v druhém kole výběrových řízení nebo odvolávání úředníků už za “dostačující“ hodnocení 4 z pětibodové škály, což představuje rozšíření z 25 % na 40 % oproti minulému čtyřbodovému hodnocení. Dále je to skončení služebního poměru státního zaměstnance po dvou po sobě jdoucích služebních hodnoceních během 40 dnů a zbavení vedoucích úředníků možnosti podat námitku proti služebnímu hodnocení. Evropská komise navíc uvádí, že neexistuje dostatek relevantních analýz, které by podložily navrhované kroky vlády bez důvěry.

Reklamy