GDPR a povědomí o přenositelnosti osobních údajů; udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů: ne/znalost ve veřejnosti, ne/znalost důsledků a možností II.

21.05. 2018 – Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing vydává II. díl průzkumu o GDPR, o přenositelnosti osobních údajů a zda lidé tuší, že firmy nemohou podmiňovat dodání služby nebo zboží udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů. V rámci nového nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) si advokátní kancelář nechala provést průzkum na přelomu dubna a května.  Výsledky komentuje Karin Pomaizlová, partnerka Taylor Wessing Praha a expertka na GDPR.

Přenositelnost osobních údajů

Z aktuálně provedeného průzkumu vyplývá, že více jak 74 % respondentů neví a nebo nemá přesnou představu o tom, co se skrývá pod pojmem právo na přenositelnost osobních údajů. Jen méně než 2 % dotazovaných ví, co to znamená a má o tom podrobné informace. Téměř 24 % o tom ví a má základní informace. Karin Pomaizlová vysvětluje: „Stále se potvrzuje, že mnoho lidí skutečně ani netuší, že tuto možnost mají, natož co znamená. Správci osobních údajů musí umožnit svým klientům přenos jejich osobních údajů ke konkurenci. Zajistit ho musí bezplatně. Toto nařízení se zejména uplatní u aplikací chytrých telefonů, např. když máte krokoměr v aplikaci, můžete si celou historii sledování vašeho fitness programu přenést do jiné aplikace, která například umí tato data vyhodnotit nebo propojit s jinými vašimi údaji, např. o vašem běžeckém tréninku.“

Podmiňování dodání služby či zboží udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů

Ze 100 % dotazovaných, kteří se zúčastnili průzkumu o GDPR, pouze 2,6 % vědělo, že firmy nesmí podmiňovat dodání služby či zboží tímto souhlasem za jiným účelem, než je právě dodání takové služby či zboží.   Více než 73 % respondentů tuto informaci buď slyší poprvé a nebo, pokud jí již slyšeli, nemají o této skutečnosti žádné další informace. Více jak 24 % má pouze základní informace. V praxi se často stává, komentuje Pomaizlová: „…že firmy podmiňují přijetí objednávky zakliknutím políčka „ochrana osobních údajů“. Na druhou stranu v reakci na blížící se účinnost GDPR se firmy obrací na zákazníky, aby jim udělili znovu souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem přímého marketingu, anebo jim zasílají nově zpracované informace o tom, jak zpracovávají jejich osobní údaje.  Každá žádost o souhlas musí obsahovat výslovné poučení, že souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlas je vždy dobrovolný a nelze jej vynucovat, např. tím, že obchodník nepřijme objednávku na zboží či službu.“

Souhlasí veřejnost s GDPR?

V dotazníku měli respondenti možnost souhlasit či nesouhlasit s následujícími výroky, které se týkají zavádění GDPR v České republice. S výrokem, že zavedením GDPR budou jejich osobní údaje lépe chráněny, zejména v prostředí internetu, zcela či spíše souhlasí téměř 65 % dotazovaných. Skoro 20 % jich ale nedovede tento výrok posoudit. Ostatní spíše či zcela nesouhlasí. Na výrok, že nové nařízení je omezí na sociálních sítích, reagovalo   16 % respondentů, kteří zcela a nebo spíše souhlasí. Více jak 54 % jich však nesouhlasí. A v tuto chvíli však 30 % respondentů nedokáže vůbec posoudit dopady tohoto nařízení. A například více jak 40 % dotázaných vůbec netuší, zda bude výhodou, že si budou moci své osobní údaje přenést k firmě, u které je budou chtít mít.

Na otázku, zda mají dotazovaní radost z toho, že se nyní klade ještě větší důraz na to, aby firmy respektovaly jejich soukromí při práci s jejich osobními údaji a při jejich zpracování, se více jak 80 % respondentů vyjádřilo, že určitě ano, pouze 7 % jich uvedlo, že z toho nemají radost. Zbytek z cílového vzorku uvedl, že je mu to jedno.

A Pomaizlová shrnuje: “Je to veliká škoda, protože znalost práv je předpokladem pro jejich účinné uplatnění. S rozvojem digitálních technologií se nejen smazávají hranice mezi státy, ale znamená to i neomezenou možnost pro využití a někdy i zneužití našich osobních údajů. Doufám, že GDPR přispěje celkově ke kultivaci prostředí a respektu k osobním údajům jednotlivců a nepovede pouze k mechanickému zavádění dalších byrokratických opatření. Jako pozitivum, které GDPR přináší, vnímám to, že klade důraz na to, aby všechna sdělení týkající se zpracování osobních údajů byla snadno přístupná a hlavně srozumitelná a podávána za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Už i gignati internetu museli udělat mnohá opatření cesvětově, i když GDPR je pouze nařízení EU. Koncoví uživatelé, resp. subjekty údajů, jednotlivci, by měli profitovat z většího respektu k jejich soukromí a osobním údajům.”

Průzkum 2. díl:

Průzkumu, který provedla společnost STEM/MARK, se zúčastnilo 50,2 % mužů a 49,8 % žen. Nejvíce se do něj zapojili lidé ve věku 30 – 44 let, těch bylo 41,5 %. Další početnou skupinou byli lidé mezi 15 – 29 lety, těch se zúčastnilo průzkumu v téměř 30 %. Třetí skupina byli lidé mezi 45 – 59 let a ti zasáhli do šetření ve 28,5 %.  V oblasti vzdělání ze zapojilo téměř 39,4 % respondentů s maturitou, 37,8 % bylo bez maturity a 22,7 % s vysokoškolským vzděláním.

V průzkumu byly zapojeny všechny kraje České republiky, kdy nejvyšším počtem respondentů bylo zastoupeno hlavní město a Středočeský kraj (25 %), následoval Moravskoslezský kraj s 11,4 % a Jihomoravský kraj s 11,4 %. Významné zastoupení respondentů bylo i z Ústeckého kraje, celkem 7,6 %. Další kraje se pohybovaly v rozmezí 6 – 4 % z celkového počtu odpovídajících. Nejméně respondentů bylo z Karlovarského kraje (3 %). Vzorek zahrnoval 502 dotazovaných. Průzkum proběhl na přelomu dubna a května 2018.

Díl průzkumu byl vydán 9. května 2018.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 100 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 32 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

Reklamy