Novým CEO Sabris shared services se stal Daniel Frémund

25. 2018, Praha – Sabris shared services s.r.o., dceřiná společnost Sabris Holdingu, SE, poskytující profesionální outsourcingové  služby s využitím ICT řešení, oznámila změnu na pozici CEO. S platností od 1. dubna 2018 zastává pozici výkonného ředitele Daniel Frémund, který zde nahradil Vladimíra Sýkoru. Ten se bude dále podílet na strategických rozhodnutích firmy na úrovni představenstva holdingu vedoucí k rozvoji řešení v celém regionu Evropy a zejména v Rusku.

Zajištění podpory stávajícím zákazníkům a plánovaný růst Sabris shared services již vyžadují, aby společnost měla výkonného ředitele s obchodním potenciálem, který se bude plně soustředit na rozvoj těchto aktivit. Daniel Frémund působí ve společnosti Sabris již od roku 2010, kde vykonával pozice obchodního ředitele jak ve společnosti Sabris CZ, tak následně i Sabris shared services.

Hlavním cílem Daniela je vybudovat prosperující a inovativní firmu poskytující v evropském regionu profesionální sdílené (outsourcingové, cloudové, ad.) služby. V následujících letech by tak pod jeho vedením mělo dojít k růstu a expanzi firmy, vytvoření její pevné vize a rozvoji týmu.

K tomu Daniel dodává: „Rád bych využil svou kreativitu, otevřenost pro nové věci a analytické schopnosti tak, abych pomohl každému členovi týmu a každému klientovi vštěpit zásady WIN/WIN spolupráce a zajistit tak, že budou naplněna očekávání„.

Majitelé, Iva Slížková a Vladimír Sýkora, vnímají růst Sabris shared services v oblasti nových služeb jako důležitý krok k naplňování dlouhodobé strategie Sabris, jejíž součástí je mimo jiné i výrazný nárůst zaměstnanců celého holdingu v následujících 5 letech, a pevně věří, že výše uvedené změny povedou k úspěšnému rozvoji firmy.

O společnosti Sabris shared services:

Společnost Sabris shared Services s.r.o., dceřiná společnost Sabris Holding, SE, poskytuje zákazníkům v evropském regionu služby dlouhodobého charakteru v oblasti aplikační a bázové podpory, zajištění vysoce kvalifikovaných zdrojů, outsourcingu podnikových procesů, B2B komunikace, digitalizace a vytěžování a hostingu infrastruktury. Více na: http://ssc.sabris.com/

O skupině Sabris:

Společnost Sabris poskytuje v regionu střední a východní Evropy služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím vícejazyčného Support centra a centra sdílených služeb.

Orientuje se na odborné poradenství, business řešení a služby, které společnostem přinášejí významnou přidanou hodnotu, zvyšují jejich výkonnost a prosperitu. Při realizaci projektů využívá jak Best practices, tak i odborné znalosti odvětví, nasbírané během dlouholeté spolupráce se zákazníky.

Je partnerem společností SAP, OpenText a Microsoft. Zaměřuje se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblast automotive, logistiku, e-retail a potravinářský průmysl. Na platformě SAP a OpenText poskytuje inovace pro podporu digitální transformace firem. Společnost realizovala již několik výjimečných projektů na SAP HANA, dva z nich dokonce získali cenu SAP Quality Awards. Má prověřené kompetence SAP v oblasti SAP Human Capital Management.  Společnostem využívajícím Microsoft SharePoint nabízí integrovanou ECM nadstavbu TreeINFO pro správu dokumentů a procesů.

Sabris v  současnosti zaměstnává více než 200 zaměstnanců, má zastoupení v Praze, Brně, Olomouci, Bratislavě a Moskvě.

Je pořadatelem tradiční konference DOCURIDE.

Více informací na webech: www.sabris.com I ssc.sabris.com I www.sharepointecm.cz I www.docuride.cz I Najdete nás na sociálních sítích: linkedin I youtube