České řešení pro potravináře vyvinuté společností Sabris získalo certifikaci pro SAP S/4HANA

Zhruba 50 % denní produkce uzenin v ČR se vyrábí v závodech, které toto řešení využívají 

v Praze dne 29. září 2020

Automatizace a robotizace potravinářství zvyšuje produktivitu, bezpečnost potravin i stálost jejich dodávky navzdory nepředvídaným globálním událostem. Česká společnost Sabris přišla se softwarovým řešením S2AP for Food, díky kterému je možné uvedeným výzvám čelit, a přitom stále dosahovat zisku. Řešení letos v létě úspěšně prošlo certifikací pro SAP S/4HANA, která mu otevírá cestu na světové trhy.

Sabris řešení S2AP for Food pro komplexní řízení a kontrolu procesní výroby, využívané řadou předních potravinářských společností v České republice, bylo v červnu 2020 úspěšně certifikováno Integračním a certifikačním centrem SAP (SAP ICC) jako integrované partnerské řešení pro platformu SAP S/4HANA. 

„Zákazníci se tak mohou spolehnout, že náš produkt je plně kompatibilní s aplikacemi SAP, využívá mezinárodní standardy a je zaručen jeho kontinuální rozvoj. Hlavní výhodou je zvýšení efektivity a snížení nákladů zdokonalením procesů v celé společnosti a jejich řízení v jednom jediném systému,“ vysvětlil přínosy Jan Coufalík, ředitel společnosti Sabris Solutions, SE, která český software vyvíjí.  

Sabris řešení S2AP for Food, postavené na nejmodernějším standardu SAP S/4HANA, umožňuje end to end řízení potravinářských firem – od plánování přes nákup, sklady, řízení strojů a pracovníků ve výrobě až po balení a expedici hotových produktů. Nedílnou součástí řešení je sledování jakosti po celou dobu zpracování potravin, integrace technologií a strojů včetně zajištění jejich údržby a v neposlední řadě finanční management a controlling pro strategické řízení firmy.  

Lepší využití surovin a detailní alokace firemních nákladů do konkrétních výrobků zajistí zpracovatelům masa, výrobcům mléčných výrobků nebo třeba cukrářských výrobků dostatečnou ziskovost i ve složitějších dobách. Automatizací výrobních linek nebo jen dílčích činností a komplexním plánováním je možné optimalizovat využití kapacit výrobních zařízení a efektivně plánovat pracovníky na směny, což je v situaci, kdy například hrozí různá karanténní opatření, velkou výhodou.

O kvalitách řešení svědčí kromě certifikace společnosti SAP i velké množství referencí a úspěšných implementací. „V podstatě každý druhý párek v ČR je vyráběn a expedován závodem využívajícím Sabris řešení S2AP for Food. V současné době toto řešení využívají například Kostelecké uzeniny, MASO UZENINY PÍSEK, MP Krásno či Uzeniny Příbram, aktuálně pracujeme na jeho nasazení ve slovenské společnosti Mäspoma a nově jsme zahájili spolupráci s dalšími významnými potravinářskými společnostmi v České republice a na Slovensku,“ uvádí Jan Coufalík. „Toto řešení jsme dodali také do unikátní plně automatizované továrny na výrobu fermentovaných salámů Cherkizovo v Rusku,“ doplňuje.

O společnosti Sabris:

Společnost Sabris poskytuje v regionu střední a východní Evropy služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb. 

Orientuje se na odborné poradenství, business řešení a služby, které přinášejí společnostem významnou přidanou hodnotu, a zvyšuje tak jejich výkonnost a prosperitu. Na svých projektech využívá jak Best practices, tak i své odborné znalosti odvětví, nasbírané během dlouholeté spolupráce se svými zákazníky.

Je certifikovaným partnerem společností SAP, OpenText a Microsoft. Zaměřuje se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblasti potravinářství a procesní výroby, automobilového průmyslu, logistiky a retailu. 

Společnost Sabris buduje se svými zákazníky dlouhodobá partnerství založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře. Tento přístup vystihuje i její firemní slogan: „friendly professional“.

V rámci skupiny Sabris zaměstnává téměř 250 lidí a má zastoupení v České republice, na Slovensku a v Ruské federaci.

Více informací naleznete na: www.sabris.com I www.linkedin.com/company/sabris