Démos trade, a.s. zvolila pro podporu dynamického růstu a standardizaci procesů nový ERP systém. Dodavatelem řešení na platformě SAP S/4HANA bude Sabris.

v Praze dne 29. června 2020 – Démos trade a.s., největší český dodavatel materiálů na výrobu nábytku, nasadí ve spolupráci se systémovým integrátorem Sabris CZ, s.r.o. komplexní řešení pro podporu všech klíčových procesů na platformě SAP S/4HANA. Nový ERP systém má poskytovat výhody při výběru produktů, dodávek, plateb a dostatečnou dostupnost k informacím o společnosti a produktech na podporu rozhodování o nákupu. Zajistí podporu personalizované nabídky produktů a služeb, založenou na individuálních potřebách, preferencích i zkušenostech zákazníků a konkurenceschopných cenách. Démos trade navíc očekává, že nový ERP systém se snadno přizpůsobí nově vznikajícím trendům v blízké budoucnosti.

Společnost Démos trade dodává materiály pro výrobu nábytku desítkám tisíc firemních zákazníků v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. „Dlouhodobě rosteme nejen objemem prodejů, ale také šíří produktového portfolia a rozsahem služeb. V poslední době však náš stávající ERP systém začal možnosti našeho dalšího růstu limitovat a vysoká míra customizace i v rámci standardních procesů nás zavedla do úzké uličky,“ vysvětlil motivaci ke změně generální ředitel a člen představenstva Démos trade, Petr Kučera. „Abychom mohli dynamiku našeho růstu i nadále udržet a zároveň zvýšit efektivitu našich procesů, rozhodli jsme se pro změnu ERP,“ upřesnil Petr Kučera. Společnost má více než 25 leté zkušenosti v oboru dodávky komponentů pro výrobu nábytku a provozuje hned 13 provozoven v ČR, 8 na Slovensku a jednu v Polsku a plánuje další růst. 

Sabris poskytne zákazníkovi řešení na platformě SAP S/4HANA a SAP Cloud Integration Platform, které umožní optimalizaci a standardizaci procesů, včetně podpory dalšího růstu a expanze firmy na zahraničních trzích. „Sabris nabídl Démos trade inovativní přístup i zkušenosti s nasazením moderního ERP řešení v obdobně velkých společnostech nejen z retailu a e-commerce, ale i z potravinářského nebo automotive průmyslu. Právě díky možnosti kombinovat a propojovat již osvědčená řešení, může Sabris nabídnout společnosti Démos trade oporu důvěryhodného partnera a průvodce na nelehké cestě adaptace IT řešení do rozvíjející se společnosti,“ uvedl Vladimír Sýkora, jednatel Sabris CZ, s.r.o.

Strategicky důležité rozhodnutí firma neodložila ani kvůli složité situaci, která v březnu nastala kvůli pandemii COVID-19.  Právě moderní ERP systém pomůže firmě v budoucnu lépe reagovat na nově vznikající trendy i snižovat náklady. „Ke společnostem SAP a Sabris nás dovedlo detailní výběrové řízení a já tedy věřím, že volba těchto spolehlivých partnerů nám umožní projít fází implementace bez větších problémů a že uvedením nového ERP do života se naplní naše očekávání,“ dodal Petr Kučera.

O společnosti Démos trade:

Společnost Démos trade je největším dodavatelem materiálů pro výrobu nábytku v České republice s více než dvacetiletou historií. Působí také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Její nabídku tvoří nejrůznější typy plošných materiálů, nábytkových hran, nábytkového kování a dalšího sortimentu potřebného pro výrobu nábytku, který nabízí také prostřednictvím online prodejního portálu Démos24Plus.

V obsáhlém produktovém portfoliu Démos trade je zastoupen sortiment renomovaných světových výrobců. Vysokokapacitní skladovací prostory umožňují společnosti nabídnout desetitisíce skladových a objednávkových položek. Pro své odběratele, mezi něž patří výrobci nábytku, bytoví architekti a realizátoři interiérů, drobní živnostníci i velkoobchody, zajišťuje komplexní nabídky nábytkových materiálů i související služby.

Společnost zaměstnává 700 pracovníků, kteří aktuálně obsluhují desetitisíce zákazníků napříč celou Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. 

Více informací naleznete na: www.demos-trade.cz

O společnosti Sabris:

Společnost Sabris poskytuje v regionu střední a východní Evropy služby systémového integrátora a služby dlouhodobého charakteru prostřednictvím vícejazyčného support centra a centra sdílených služeb. 

Orientuje se na odborné poradenství, business řešení a služby, které přinášejí společnostem významnou přidanou hodnotu, a zvyšuje tak jejich výkonnost a prosperitu. Na svých projektech využívá jak Best practices, tak i své odborné znalosti odvětví, nasbírané během dlouholeté spolupráce se svými zákazníky.

Je certifikovaným partnerem společností SAP, OpenText a Microsoft. Zaměřuje se na inovativní a oborově orientovaná řešení, zejména pro oblasti potravinářství a procesní výroby, automobilového průmyslu, logistiky a retailu. 

Společnost Sabris buduje se svými zákazníky dlouhodobá partnerství založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře. Tento přístup vystihuje i její firemní slogan: „friendly professional“.

V rámci holdingu zaměstnává téměř 250 lidí a má zastoupení v České republice, na Slovensku a v Ruské federaci.

Více informací naleznete na: www.sabris.com I www.linkedin.com/company/sabris