Do kolébky chytrých měst dává Vodafone síť a data

24. 5. 2018 – Vodafone vstupuje do projektu Centrum města budoucnosti (CMB) nově otevřeného v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pří ČVUT v Praze. CMB  bude sloužit jako zkušební laboratoř pro nové technologie i technická a softwarová řešení, která by měla pomoci s přeměnou současných měst na města chytrá.

Chytrá města, budovy či zařízení budou skutečně chytrá jen tehdy, budou-li fungovat ve vzájemné symbióze a budou-li schopny těžit ze vzájemné komunikace a propojení. Jedině tak vznikne fungující ekosystém, který zkvalitní náš život, a který přinese energetické úspory. Model otevřené laboratoře, která propojuje komerční a akademickou sféru se zástupci municipalit je ideálním místem k hledání společných řešení a budování digitálního Česka,“ říká Milan Zíka, viceprezident pro technologie Vodafonu

Kromě možnosti testování technologie úzkopásmového internetu věcí Narrow Band IoT využije Vodafone své partnerství s CBM ke společné spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání studentů, k podpoře inovací a aplikací pro budoucnost a ke sdílení a realizaci společných projektů z průmyslu 4.0. Záměrem Vodafonu je také přivést do CMB i své partnery, se kterými na řešeních internetu věcí spolupracuje, a pracovat na budování ekosystému Smartcity, který se k technologiím internetu věcí váže.  

Zajímavou součástí CMB je v současnosti virtuální model Prahy zobrazovaný nad fyzickým modelem a ortofotomapou (mozaik leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném systému) Oba modely budou sloužit k vizualizaci procesů odehrávajících se nad územím hlavního města, včetně mobilních sítí, nebo jeho částí na základě připravených simulačních modelů.  

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než třem milionům zákazníků. Od roku 2007 přináší Vodafone komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje více než milion firemních SIM karet. O rok později Vodafone představil Turbo Internet a začal rychlým mobilním internetem pokrývat venkov a menší města. V současnosti nabízí nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu na tuzemském trhu. Aktuálně se Vodafone soustředí na rozšiřování LTE do všech koutů České republiky. V souladu s principy udržitelného podnikání se Vodafone začátkem roku 2015 přestěhoval do nové, ekologické centrály ve Stodůlkách. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 195 milionů korun. Za 12 let od svého založení se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informaci na http://www.vodafone.cz

 

 

Reklamy