Aon Best Employers a Sodexo Zaměstnavatel roku oznamují strategickou spolupráci

Praha, 7. června 2018 – Dva nejrenomovanější zaměstnavatelské žebříčky v Česku, Aon Best Employers a Sodexo Zaměstnavatel roku se domluvily na strategické spolupráci. Jejím cílem
je společně propagovat přínos, jenž má pro firmy účast v těchto nezávislých hodnoceních.
Aon Best Employers porovnává kvalitu zaměstnavatelů na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, Sodexo Zaměstnavatel roku se zaměřuje na srovnání ekonomických a výkonových ukazatelů v oblasti řízení lidských zdrojů. Obě metodiky se tak vhodně doplňují a umožňují lokální i mezinárodní srovnání.

Strategické spojení dvou prestižních žebříčků umožní firmám zapojeným do jednoho z nich účast ve druhém za zvýhodněných podmínek. Budou rovněž moci – opět výhodněji – získat základní informace
o trendech v HR, případně o tom, jak vypadají aktuální standardy v daném odvětví.  

Projektů Best Employers a Zaměstnavatel roku se opakovaně účastní stovky firem, chceme přesvědčit
i ty ostatní, že se vyplatí investovat do získání kvalitní a nezávislé zpětné vazby. V současné situaci na trhu práce se umístění v renomovaném zaměstnavatelském žebříčku navíc stává vítaným konkurenčním nástrojem,“ vysvětluje Ján Debnár, senior HR consultant Aon.

Sílící poptávky využívají různé subjekty a přicházejí s nejrůznějšími kvazisoutěžemi a diplomy pro zaměstnavatele. Chceme dát jasně najevo, že Sodexo Zaměstnavatel roku a Aon Best Employers se od zbytku trhu kvalitativně odlišují a u zaměstnavatelů i zaměstnanců mají nejlepší zvuk,“ doplňuje Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů a organizátor Zaměstnavatele roku.

O studii Aon Best Employers

Studie Aon Best Employers je dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci, který mapuje spokojenost
a motivovanost zaměstnanců. Pomocí celosvětově ověřené metodiky a kvalitního porovnání s lokálním trhem odhaluje silné a slabé stránky a představuje tak strategický nástroj pro zefektivnění práce HR
a zlepšování obchodních výsledků. Studie Aon Best Employers také každoročně oceňuje nejlepší zaměstnavatele titulem „Aon Best Employer“, a to nejen v České republice, ale na celém světě.

V roce 2017 proběhl v ČR 14. ročník studie, do kterého se zapojilo 74 společností z různých odvětví
a své odpovědi poskytlo více než 33 000 respondentů z řad zaměstnanců, manažerů a vrcholových manažerů českých firem.

www.bestemployers.cz

O Aon

Aon celosvětově nabízí široké spektrum řešení v oblasti lidských zdrojů a řízení rizik. Využívá přitom znalostí více než 50 000 profesionálů ve 120 zemích světa a osvědčené mezinárodní metodiky, díky nimž je schopen získávat a analyzovat jedinečná tržní data. V rámci poradenství v oblasti lidských zdrojů pomáhá Aon společnostem dosahovat lepších obchodních výsledků, snižovat náklady a omezovat rizika prostřednictvím jejich zaměstnanců. Nastavuje, implementuje, komunikuje a administruje širokou škálu strategií motivovanosti zaměstnanců, jejich odměňování a benefitů, talent managementu, zdravotní péče a psychodiagnostiky. Aon byl také opakovaně oceněn jako nejlepší broker, nejlepší zprostředkovatel pojištění a zajištění, nejlepší správce pojistného a nejlepší konzultant v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

www.aon.cz

O Sodexo Zaměstnavateli roku

Hodnocení Zaměstnavatel roku se již od roku 2003 zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Smyslem soutěže je přiblížit lidem společnosti s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Generálním partnerem soutěže je již desátým rokem společnost Sodexo.
Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií Zaměstnavatele roku 2018 proběhne v rámci galavečera k Výročním cenám Klubu zaměstnavatelů společně s vyhodnocením Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty a Zaměstnavatele bez bariér v pondělí 11. června 2018.

(www.zamestnavatelroku.cz)

O Klubu zaměstnavatelů

Klub zaměstnavatelů o.p.s. pomáhá zlepšovat kvalitu řízení lidských zdrojů, podílí se aktivně na rozvoji vzdělávání na všech úrovních, podporuje vznik kvalifikovaných pracovních míst a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami. Kromě ocenění Zaměstnavatel roku klub organizuje také hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI na regionální i celostátní úrovni. 

(www.klubzamestnavatelu.cz)

Reklamy