Nokia je v kuriózním sporu s brněnským skladovým softwarem pojmenovaným po vážce

Brno, 7. června 2018 – Finská telekomunikační společnost Nokia, která se svými výrobky zapsala do historie mobilního telefonování, vstoupila do sporu s brněnskou softwarovou společností CCV Informační systémy. Finům vadí název softwaru pro řízení skladů LOKIA WMS.

Brněnská společnost CCV Informační systémy brání svou značku ve sporu s nadnárodním gigantem Nokia. Společnost Nokia Corporation podala v únoru tohoto roku prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Vladimíra Rotta námitky na Úřad průmyslového vlastnictví proti zápisu značky LOKIA WMS. Software byl pod touto značkou uveden na trh v září loňského roku.

LOKIA WMS je softwarové řešení pro řízení skladů. Název „LOKIA“ pochází z latiny a specifikuje rod vážky z rodiny Libellulidae. Vážka se umí velmi rychle pohybovat, což představuje analogii pohybu skladníků ve skladu, a její pojmenování má blízko anglickému slovu „locate“ (lokalizovat, umístit), což evokuje funkci skladového systému. Zájemcům o software nebude podle názoru zástupců CCV taková interpretace vzdálená, navíc doplněná v logotypu slovním prvkem „Warehouse Management System“, kterému budou beze zbytku rozumět.

Tomáš Kormaňák, produktový manažer LOKIA WMS ve společnosti CCV Informační systémy, jakýkoliv pokus o zneužití obchodní značky odmítá: „Námitky k názvu našeho skladového programu pro nás byly velkým překvapením a zprvu jsme nevěřili, že mohou být míněny vážně. Na českém trhu je možnost záměny málo pravděpodobná. Prodáváme moderní cloudový software, kterým firmy vybavují své skladové provozy, a do oblasti výroby mobilních telefonů opravdu nemíříme.“  

Co vadí zástupcům Nokia Corporation? Jako důvod sporu uvádí podobnost přihlašovaného označení se starší slovní ochrannou známkou „Nokia“ platnou na celém území EU (č. 16147902) ve všech třídách výrobků a služeb 1 až 45 s překryvem ve třídách 9, 35 a 42, pro které se požaduje zápis napadeného označení LOKIA. Brněnská společnost ale namítá, že reálně jde o zcela odlišně zaměřené značky mířící na jinou cílovou skupinu. V případě CCV tedy skladové provozy užívající software k řízení skladů pro spotřebitele na pozici manažerů logistiky přistupujících k informačním systémům. Pravděpodobnost záměny značky nejen na českém trhu je tedy mizivá.

Slovo „Nokia“ samo o sobě je v češtině slovo fantazijní. Oproti tomu slovo „LOKIA“ je významové označení rodu vážky z rodiny Libellulidae. CCV také nesdílí názor namítajícího (Nokia Corporation), že existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení ani z důvodu podobnosti z fonetického hlediska. Spotřebitel bude označení interpretovat jako „lokia vérhaus menidžment systém“.  Při výslovnosti se na prvním distinktivním místě uplatní konsonanta „L“ která je z hlediska způsobu tvoření laterální aproximantou v češtině zcela odlišná od výslovnosti konsonanty „N“, která je nasální okluzivou. Ani grafická podoba obou značek není nijak blízká.

Vyjádření k námitkám proti zápisu ochranné známky „LOKIA“ byly odeslány ze strany přihlašovatele CCV Informační systémy na ÚPV dne 25. 3. 2018 a aktuálně spor začalo řešit oddělení sporných řízení ÚPV. Rozhodnutí úřadu obvykle padne podle zkušenosti patentových odborníků do půl roku.

O společnosti CCV Informační systémy

CCV Informační systémy je ryze český výrobce software se sídlem v Brně, který 25 let patří na českém trhu k nejvýznamnějším dodavatelům informačních systémů pro obchod a logistiku. https://www.ccv.cz/reference/zakaznici/

O produktu LOKIA WMS  

Jedná se o řešení pro řízení skladů (WMS – warehouse management system). Je poskytováno formou služby (Software as a Service) s využitím technologií Microsoft a cloudové platformy Microsoft Azure. Více na www.lokiawms.com.