Díky ekologickému závazku získalo 99% produktů Kyocera označení “Zelený”

Závazek společnosti Kyocera k harmonickému soužití s přírodou a s vizí pro ochranu životního prostředí do roku 2020 je rozdělen do tří hlavních oblastí: Zelené produkty, Zelené továrny a Zelená komunikace.

Od založení společnosti se celá skupina KYOCERA Corporation zavázala k environmentálnímu řízení a cílům pro udržitelný firemní rozvoj a zároveň se snaží spojit cíle ekologie a ekonomiky prostřednictvím produktů šetrných k životnímu prostředí a CSR aktivit (CSR – Corporate, Social, Responsibility).

Každý produkt, který společnost prodává, by měl přispět ke zlepšení globálního prostředí. Proto byla stanovena firemní koncepce environmentálního vědomí, která má aktivně směřovat k prevenci klimatických změn, úspoře zdrojů a energie a snížení nebezpečných látek, a stanovila tak hodnotící kritéria pro každý jednotlivý produkt. Podle posledního reportu CSR bylo ve fiskálním roce 2017 99% výrobků KYOCERA označeno jako Zelený produkt.

Podobně společnost KYOCERA Document Solutions, která řeší správu a řízení dokumentů v rámci skupiny, provádí činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v různých aspektech včetně dlouhověkosti, 3R designu (reduce, reuse and recycle –  snížení, opětovné použití a recyklace) a konstrukce s nízkou spotřebou energie, která snižuje emise skleníkových plynů.

Skupina KYOCERA je součástí United Nations Global Compact, největší světové iniciativy v oblasti udržitelnosti podnikání. Jedním z hlavních cílů je prosazování ekologických iniciativ podporujících preventivní přístup k environmentálním výzvám; a tak podniká iniciativy na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí a podporu rozvoje a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí.

Iniciativy provedené v uplynulém rozpočtovém roce přinesly společnosti KYOCERA sedm ocenění v této oblasti.

Více informací na: https://global.kyocera.com/ecology/eco/products/index.html

O společnosti KYOCERA Document Solutions

KYOCERA Document Solutions je jednou z předních světových společností zaměřených na kancelářská řešení. Její nabídka zahrnuje ECOSYS tiskárny, spolehlivá multifunkční zařízení, vysoce kvalitní spotřební materiál, všeobecné portfolio softwarových řešení a Managed Document Services (MDS). Její zákazníci profitují z nízkých provozních nákladů na vlastnictví stroje a vysoké výkonnosti na jakémkoli pracovišti. Cílem společnosti je pomáhat zákazníkům snížit jejich náklady, minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a zároveň zlepšit efektivitu a spolehlivost při běžných firemních procesech. Pro více informací navštivte www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions je dceřinou společností spol. KYOCERA Corporation, která v roce 2009 oslavila 50. výročí. V roce 2011 dosáhla 604. místa v anketě „Global 2000“ v magazínu Forbes, která zveřejňuje seznam největších světových veřejně obchodujících společností. KYOCERA je hlavním výrobcem high-tech keramiky, elektronických součástek, solárních článků a elektronického kancelářského vybavení. Strategie dlouhodobého rozvoje společnosti KYOCERA je zaměřená na zpracování informací, ochranu životního prostředí a udržení kvalitní úrovně života.

O společnosti JANUS

Společnost JANUS byla založena v roce 1992 a od svého počátku se výhradně věnuje dovozu a distribuci laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních a velkoformátových zařízení KYOCERA v České republice. V roce 2001 rozšířila své portfolio služeb o vývoj tiskových řešení a aplikací na míru a je oficiálním distributorem tiskového řešení MyQ. Společnost JANUS je držitelem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Pro další informace navštivte www.janus.cz.