Pedagogická komora: Poslanecká sněmovna dnes projedná navýšení příplatků pro třídní učitele z 400 Kč měsíčně na minimálně 2500 Kč měsíčně

Poslanecká sněmovna má dnes projednávat navýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované  činnosti na 2500 až 3500 Kč.

Jedná se o bod 24 – novela zákoníku práce – sněmovní tisk 159
(https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=159).

Návrh připravila Pedagogická komora ve spolupráci s poslancem Markem
Výborným a podali ho poslanci KDU-ČSL. Více informací nalezente zde:
http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/05/aktualni-tema-vyssi-priplatky-pro.html

Podobný návrh v minulosti podpořil Senát. Aktuální novelu podporuje
ministerstvo školství nebo Svaz průmyslu a dopravy. S obdobným návrhem
přišly nově i školské odbory, které doporučují jeho přijetí na konci
tohoto dokumentu:
https://skolskeodbory.cz/pripominky-cmos-ps-k-navrhu-zakona-kterym-se-meni-zakon-cislo-563-2004-sb

Na Slovensku je přímo určeno, že třídní učitelé pobírají navíc 5 %
tarifního platu. Pokud bychom současnou výši příplatku pro třídní
učitele přepočetli, dostávají čeští učitelé pouze 1,2 % tarifu (a po
plánovaném navýšení tarifů o 10 % od roku 2019 příplatek klesne k 1 %).

Práce třídních učitelů je dlouhodobě podhodnocena. Současná výše tzv.
zvlášního příplatku pro třídní učitele činí pouze 20 Kč za hodinu práce,
ale státem garantovaná minimální mzda je v ČR 73 Kč/hod. a minimální
odměna u učitelů byla stanovena na 132 Kč/hod.
(https://www.mesec.cz/clanky/minimalni-mzda-2018-pro-nekoho-i-24-400-korun/)

Dolní hranice příplatku pro třídní učitele (400 Kč/měsíc) a
specializačního příplatku  (1000 Kč/měsíc) se od roku 2004 nezvyšovala,
zatímco průměrné platy se od té doby zvýšily skoro na dvojnásobek, proto
oba příplatky přestaly být motivační.

V listopadu 2017 sice stát zvýšil horní hranici zvláštního příplatku,
ale školám žádné peníze navíc v roce 2018 neposlal, jak je popsáno zde:
http://www.pedagogicke.info/2018/06/robert-brestan-stat-slibil-ucitelum.html
http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/06/msmt-odpoved-na-dotaz-k-navyseni.html

Tvrzení MPSV, že při výkonu specializované činnosti je pedagogovi kromě
příplatku snížena míra přímé vyučovací činnosti, není pravdivé – týká se
jen koordinátorů ICT (ostatních pěti specializovaných činností se
netýká). Přitom ve firmách a úřadech s tak velkým počtem počítačů, jaký
je ve školách, většinou tuto práci dělá minimálně jeden zaměstnanec na
plný úvazek…

Náklady na zvýšení příplatků budou činit 2 miliardy korun ročně, které
jsou pro rok 2019 plně rozpočtově kryty, protože v připravovaném
rozpočtu na rok 2019 se počítá s tím, že kromě navýšení 10 % v tarifní
části platů bude dalších 5 % použito na navýšení netarifní části platu,
kam spadají oba příplatky – za třídnictví i za specializované činnosti.