Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví

(Praha, 16. července 2018) – Obě společnosti mají více než dvacetileté zkušenosti s vývojem a podporou zdravotnických informačních systémů. Vzniká tak spojenectví, které zvýší úroveň produktů a služeb pro nemocniční informační systémy ve velkých a středních nemocnicích.

„Naším společným hlavním cílem je spokojený zákazník, kterému díky tomuto partnerství budeme moci poskytnout rozšířenou nabídku integrovaných produktů. Navíc bude možné využít mnoho moderních technologií a funkcí, které obě společnosti nabízí, a to včetně mobilních zařízení, webových aplikací, vícevrstvé architektury, plnohodnotné integrace s jinými systémy a eHealth komunikace s dalšími zdravotnickými zařízeními,“ říká generální ředitel společnosti ICZ, a.s. Bohuslav Cempírek.

Obě společnosti mají za sebou více než 4letou spolupráci při vývoji, implementaci a integraci laboratorních informačních systémů pro zdravotnická zařízení. Nyní smluvně rozšířily spolupráci při vývoji, implementaci a servisu aplikací pro oblast nemocničních informačních systémů.  

„Věříme, že naše spolupráce zvýší možnosti a konkurenceschopnost na zahraničních trzích a přinese přidanou hodnotu do prostředí zdravotnického software na českém trhu,“ dodává David Steiner, jednatel společnosti Steiner, s.r.o.

O Skupině ICZ

Skupina ICZ, jejímž největším členem je právě společnost ICZ a.s., patří mezi nejvýznamnější subjekty, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, obrany, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Nabízená řešení pokrývají např. celoresortní registry, elektronickou správu dokumentů, služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací, stejně jako systémy pro řízení civilního či vojenského letového provozu apod.

ICZ a.s. je certifikována podle norem ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti), ISO 20000-1 (Management služeb informačních technologií), ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací) AQAP 2110 a AQAP 2120 (Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě). Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“.

Skupina ICZ působí vedle České a Slovenské republiky také v dalších zemích.

O firmě Steiner

Firma Steiner působí na trhu od roku 1991. Zabývá se výhradně vývojem specializovaného programového vybavení pro zdravotnictví, přičemž vychází z dlouholetých zkušeností z práce v tomto oboru jak jejích pracovníků, tak externě spolupracujících odborníků. Software firmy Steiner, s.r.o. se používá ve více než ve třiceti zemích světa. V ČR firma má v současné době instalace ve více než 40 zdravotnických zařízeních, od ambulancí privátních lékařů přes laboratoře, po okresní a fakultní nemocnice. Komplex programů firmy se skládá ze samostatných modulů, které lze zprovoznit podle konkrétních potřeb a možností zdravotnického zařízení. Dodávky programového vybavení řeší firma Steiner komplexně, se zárukou aktualizace novými verzemi podle metodiky VZP a ÚZIS.

Firma Steiner se dlouhodobě snaží zlepšovat kvalitu svých produktů a služeb.
Jsme držiteli certifikace systému managementu kvality (QMS) dle normy ISO 9001 a současně také certifikace systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ISO 27001. Je také pravidelně auditovaní zákazníkem ve Velké Británii (NHS Blood and Transplant). To je pro české i zahraniční zákazníky záruka, že splňujeme náročné požadavky těchto norem a dodržujeme mezinárodní standardy při vývoji informačních systému, poskytování služeb a řízení společnosti.

 

Reklamy