Nejvýše postavená Češka ve Foxconnu Jitka Kratochvílová bude dohlížet na dodržování standardů firemní politiky

Pardubice, 16. srpna 2018 – Výkonnou ředitelkou, která bude ve společnosti Foxconn Czech Republic dohlížet na shodu firemní politiky s platnou legislativou, se 1. srpna stala Jitka Kratochvílová. Na nově ustavené pozici Chief Compliance & Development Officer je zodpovědná za vytváření a zavádění standardů a podnikové strategie, která zaručí, že jsou pracovní podmínky ve společnostech skupiny Foxconn i v širším dodavatelském řetězci bezpečné, že je s pracovníky zacházeno ohleduplně a důstojně a že je provoz společnosti šetrný k životnímu prostředí a dodržuje etické standardy.

„Jmenováním konkrétního zástupce seniorního managementu nechceme pouze udržet stávající vysoký standard etických pravidel, ochrany práv zaměstnanců a ochrany životního prostředí, ale také vytvořit a dále rozvíjet moderní kulturu založenou na odhodlání naší společnosti stát se v této problematice vzorem pro ostatní,“ říká Nicolas Monaghan, viceprezident společnosti Foxconn European Manufacturing Services. „Foxconn vkládá do péče o své zaměstnance velké úsilí a pravidelně se setkává s odbory, zástupci zaměstnanců i jednotlivými zaměstnanci, aby mohl prosazovat neustálé zlepšování v klíčových sociálních a etických oblastech a v problematice životního prostředí,“ dodává N. Monaghan.

Úkolem nové výkonné ředitelky bude aktivně motivovat zákazníky, dodavatele a interní partnery k harmonizaci etických standardů, vlivu na životní prostředí a tam, kde to bude možné, i omezovat plýtvání v rámci dodavatelského řetězce. Výsledkem tohoto přístupu by měl být přínos pro všechny zúčastněné strany v podobě lepšího pracovního prostředí, posílení značky Foxconn a v neposlední řadě i zlepšení a utužení vztahů s veřejností.

Jitka Kratochvílová pracuje ve Foxconnu 16 let. Během své kariéry získala bohaté zkušenosti s provozem společností, financemi a lidskými zdroji, pracovním právem a dodržováním požadavků Aliance pro odpovědnost podniků (RBA). Zastávala při tom pozice HR ředitelky, HR manažerky a vedoucí vzdělávání a rozvoje a pracovala ve výrobním a velkoobchodním sektoru.

Web: www.foxconn.cz , www.foxconn.cz/jobs , www.facebook.com/foxconneurope/jobs

O společnosti Foxconn

Foxconn je předním světovým výrobcem elektroniky a poskytovatelem poprodejních služeb. Centrála pro Evropu byla založena na počátku nového tisíciletí v České republice. Od té doby se Foxconn stal jedním ze tří nejvýznamnějších českých exportérů. Zároveň je dlouhodobě považován za nejlepšího zaměstnavatele v regionu. V rámci aktivit druhé generace se Foxconn soustředí na vývoj vlastních inovativních produktů a řešení v oblastech navrhování a vývoje průmyslového softwaru, průmyslového internetu věcí (IIoT) a digitálních továren (digital factory) v souladu s principy konceptu Průmysl 4.0 (Industry 4.0). Foxconn tím sleduje strategický cíl, stát se předním celosvětovým poskytovatelem pokročilých produktů a integrovaných řešení pro průmyslovou automatizaci založenou na špičkových technologiích.