Společnost Stromnetz Hamburg rozhodla o implementaci systémů SAMO a LIDS

Společnost Asseco obdržela objednávku na implementaci a spuštění integrovaného síťového informačního systému (iNIS) ve společnosti Stromnetz Hamburg GmbH založeného na systému pro správu aktiv SAMO a geografickém informačním systému LIDS.

S pomocí systému iNIS si společnost Stromnetz Hamburg vytkla za cíl integrovat stávající koncepce a přehledy včetně údajů o atributech z různých informačních systémů do centrálního síťového informačního systému. Během tohoto procesu bude vytvořen nový systém se zcela novým způsobem prezentace. Příslušné procesy, od analýzy sítí až po síťovou dokumentaci, budou podporovány integrovaným řízením pracovního toku s cílem zajišťovat aktualizace a zpracovávání údajů získávaných v rámci iNIS. Ve výsledku se zcela upustí od analogické dokumentace změn.

Realizace projektu bude probíhat v období od září 2018 do léta 2021 a její součástí bude migrace GIS a implementace systémů LIDS a SAMO.

Prostřednictvím SAMO a LIDS poskytne Asseco společnosti Stromnetz Hamburg systémy, jejichž technologie umožňuje další vývoj orientovaný na budoucnost a integraci dalších modulů.

Stromnetz Hamburg zajišťuje dodávky elektrické energie pro 1,8 milionu občanů

Společnost Stromnetz Hamburg provozuje druhou největší městskou distribuční síť v Německu a spolehlivě zajišťuje dodávky elektrické energie ve městě Hamburk již více než 120 let. Přibližně 1 200 zaměstnanců se denně stará o dodávky nízkého napětí pro 1,1 milionu zákazníků a o dodávky středního a vysokého napětí pro 2 234 zákazníků.

Hlavní činnost provozovatele distribuční sítě spočívá v provozování, řízení, sledování, udržování a dalším rozvoji rozvodné sítě v Hamburku. Mezi jeho hlavní úkoly rovněž patří řízení výpadků a poruch, využívání sítě a správa připojení k síti.

Stromnetz Hamburg v číslech

  • 28,997 km dlouhá síť s výkonem 12,3 TWh ročně
  • 91 komutačních stanic
  • 115 transformátorů
  • 54 transformačních stanic
  • 7.633 stanic rozvodné sítě
  • 318 580 přípojek

Asseco Central Europe, a.s. je jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Polsku. Realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu. Portfolio společnosti tvoří bankovní a pojišťovací informační systémy, informační systémy pro zdravotnictví, stavební spořitelny, systémy pro platební karty, datové sklady, energetiku a utility, Business Intelligence řešení, podnikové informační systémy a další řešení šitá na míru. Celá skupina Asseco CE v současné době zaměstnává více než 3000 lidí. Asseco Central Europe je součástí mezinárodní skupiny Asseco. Více informací naleznete na www.asseco.com/ce.

SAMO je softwarová platforma pro realizaci technických informačních systémů, pro podporu klíčových procesů správců rozsáhlé technické infrastruktury, jako jsou města (smart city), správci inženýrských sítí (utility), průmyslové areály apod. Nad technickou evidencí na bázi prostorových dat (GIS) podporuje procesy plánování, výstavby, údržby a zajištění provozu. SAMO přispívá ke snížení nákladů, optimalizaci zdrojů, zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti a je zdrojem rozsáhlé báze dat pro strategický rozvoj.
Produktové stránky SAMO: www.samo-asseco.com    

Reklamy