PR pro HR? Agenturám přibývají zakázky v desítkách procent

České firmy projevují čím dál větší hlad po HR kampaních, při jejichž realizaci vsázejí na outsourcing. Tuzemské PR agentury tak za poslední rok hlásí výrazný nárůst recruitmentových zakázek. Třetině z nich vzrostl počet HR kampaní o více než 20 %. U 6 % agentur se dokonce zdvojnásobil. Skoro polovina PR subjektů očekává v příštích měsících ještě dynamičtější vývoj, čemuž jsou připraveny podřídit i vlastní lidské zdroje. Vyplývá to z oborového průzkumu, který pro Asociaci PR agentur (APRA) zpracovala společnost STEM/MARK.

„Employer branding je nejrychleji rostoucí službou současného PR. Většina personalistů láme hůl nad tím, že nejsou lidi. Potřebují nové efektivní způsoby a vodítka, jak je získávat. Uvědomují si, že pověst, která firmu kontinuálně provází, může být tím nejlepším HR pomocníkem, takže evidujeme poměrně svižný boom v provázání HR a PR aktivit,“ říká předseda APRA Jan Kučmáš. „Také proto věnuje APRA tomuto tématu celodenní konferenci – zářijový PR Summit, kde se zaměříme na konkrétní příklady z praxe,“ doplňuje Kučmáš.

Tabulka: Používané nástroje při tvorbě kampaní a employer brandingu

NÁSTROJ PODÍL AGENTUR, KTERÉ NÁSTROJ POUŽÍVAJÍ
komunikace na sociálních sítích 78 %
media relations 72 %
tvorba videí 67 %
tvorba jiného obsahu (foto, texty) 56 %
kompletní tvorba interních časopisů či newsletterů 50 %
organizace eventů 50 %
strategické poradenství pro HR manažery 28 %
výzkumy mínění zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců 28 %
nadlinkové reklamní kampaně 22 %
projekty společenské odpovědnosti 22 %

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které dohromady reprezentují 75 % českého trhu public relations. Zdroj: výzkum STEM/MARK pro APRA 2017

HR kampaně pod lupou analytiků

O tom, že témata employer brandingu, udržení a motivace zaměstnanců nebo náborových PR kampaní jsou na vzestupu, svědčí i výsledky mediálních monitoringů. Ty využívají PR agentury ke každodenní práci. Podle společnosti NEWTON Media je patrný výrazný nárůst zájmu médií o daná témata zejména v posledních čtyřech letech. Jestliže se v roce 2014 v klasických médiích této problematice věnovalo necelých 2 000 příspěvků, v loňském roce to bylo již téměř 3 300 příspěvků a v letošním roce zastoupení v mediálním obsahu nadále roste. „Média si všímají především rostoucích nároků zaměstnanců na pracovní místo. Dále pak skutečnosti, že dnes jsou to především zaměstnanci, kdo při jednání o pracovních podmínkách tahá za delší konec provazu. Stále více též roste zájem o využívání sociálních médií v HR kampaních, protože jsou vděčným komunikačním kanálem, který poskytuje snazší kontakt firem s potenciálními zaměstnanci,“ zdůrazňuje Věra Lhotská, CEO společnosti NEWTON Media. Tento trend potvrzuje i využívání klasických náborových sloganů, třeba „hledáme (právě) tebe/vás“ obsahovalo za posledních 12 měsíců 2 508 příspěvků na sociálních sítích a „hledáš/hledáte (novou) práci?“ se objevilo dokonce 4 397krát. „Proto firmy i PR agentury musejí být v kampaních stále odvážnější a kreativnější, aby se jim mezi konkurencí podařilo nové zaměstnance zaujmout,“ dodává Lhotská.

 

*Průzkum zjišťoval situaci členských agentur sdružených v APRA, ty podle odborného odhadu dohromady reprezentují asi 75 % českého trhu public relations.

O Asociaci public relations agentur (APRA)

APRA (Asociace Public Relations Agentur) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 19 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.

Označeno tagem